Állandó hazugságban élünk!

80111-igazsag.jpg

Most már tudjuk, hogy nehéz lesz még egy bukott rendszer haszonélvezõitõl megszabadulni, akik már nem az eszmét, hanem a zsákmányt védik.

Nehéz évtizedeket élt végig a mai 70 éven felüli generáció az én korosztályom.
Születésünk óta kevés jóban volt részünk.
A politikusok többségükben rossz döntéseit kellett elszenvednünk. Háború, forradalom, rendszerváltozások zajlottak le ez alatt a 70 év alatt. A Horthy-korszakban születtünk, nõttünk fel. Diákként skandáltuk az akkori kormányzat jelszavait: Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország! Nem, nem, soha! Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt és Délvidéket visszaköveteltük, egy részét ideiglenesen vissza is kaptuk.
Mi, akkor 21 éven aluliak, mint leventék, kötelezõen félkatonai kiképzésben részesültünk. Akkoriban éltük át az elsõ légiriadót és bombázásokat, majd az átvonuló front borzalmait. Diákkorunkban elhitették velünk, hogy Hitler Németországával és Mussolini Olaszországával kötött szerzõdések, és velük való hadba lépésünk jelenti a szebb jövõt. Átéltük a szõnyegbombázásokat, hetekig laktunk a pincében, míg fejünk felett utcai harcok dúltak. Kötöztük és ápoltuk a civil sebesülteket, a magyar, német, orosz, bolgár és román sebesült katonákat, temettük a halottakat.
Romokat takarítottunk, gyermekeket neveltünk, s közben igyekeztünk elfelejteni a múlt borzalmait.
Akkor még nem tudtuk, hogy a borzalom java még csak ezután fog jönni, amit a szovjet hadsereg által hazánkba hozott csõcselék uralma hozott.
Kollektív bûnösség alapján, mint háborús bûnösöket, Felvidékrõl a magyarokat Magyarországra, Magyarországról a német ajkúakat Németországba telepítették ki, erõszakkal. 1990-ben kiderült, hogy ez a népcsere igazságtalan volt (már akkor is tudtuk).
Éltettük Rajkot, árulónak bélyegeztük és felakasztottuk Rajkot, rehabilitáltuk és újratemettük Rajkot!
Éltettük Titót, mint Magyarország barátját, szidtuk Titót, mint az imperialisták láncos kutyáját, majd halálakor elsirattuk.
Imádtuk Sztálint, mint valami istent, halálakor krokodil könnyekkel elsirattuk, majd rövid idõ után a Lenin mauzóleumból, mint a nép ellensége és tömeggyilkos, el lett távolítva.
Életünk elsõ majd késõbbi szakaszában különbözõ szélsõséges ideológiák miatt szeretteink, rokonaink, barátaink és ismerõseink sínylõdtek, pusztultak el különbözõ börtönökben, az auschwitzi és a gulági haláltáborokban, ártatlanul.
Nekünk minden börtön és haláltábor fájó emlék. 1956-ban követeltük Nagy Imre miniszterelnökségét, követeltük a szovjet hadsereg kivonulását, majd kiderült, hogy Nagy Imre áruló volt, továbbá nem forradalom, hanem ellenforradalom volt, ezért Nagy Imre és társait felakasztották.
Kiderült, hogy a szovjet hadseregnek és a velük szövetkezõ pufajkásoknak valamint a munkás-paraszt kormány erélyes (gyilkos) fellépésének köszönhetjük, hogy nem a kapitalizmus, hanem a felsõbbrendû szocializmus gyõzött.
Mire megszoktuk a felsõbbrendû szocializmust és a szocialista tábor legvidámabb barakkjává nem váltunk, kiderült, hogy az 1956-os ellenforradalmárok szabadságharcosok lettek, újratemettük Nagy Imrét és társait, újratemettük Horthy Miklóst és családját.
Kiderült, hogy a szocializmus utópia, hogy az út Európába a kapitalizmuson keresztül vezet.
Továbbá kiderült, hogy a hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet hadsereg nem felszabadított bennünket, hanem megszállás alatt voltunk.
Az 1989-es fordulatot rendszerváltozásnak hazudják ma. Nem történt itt rendszerváltozás, mert a régi elvtársak és azok utójai még most is itt vannak a hatalomban, lopnak, csalnak és hazudnak.
Az állítólagos rendszerváltozás után kiderült, hogy azok az igazi szociáldemokraták, akik négy évtizeden keresztül üldözték õket.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszédében többször kijelentette már, „hogy a szociáldemokrata - szabaddemokrata kormány” ezt és ezt tette. Mitõl szociáldemokraták ezek? Attól, hogy az állítólagos rendszerváltozás óta már bizonyítottak: nem lehet szociáldemokratának nevezni azt az MSZP politikát, amelyben egy szûk réteg reális teljesítmény nélkül a társadalom egésze rovására, soha nem látott ütemben gazdagszik, míg egyre szélesebb rétegek számára a mindennapi megélhetés megoldhatatlan gonddá válik.
A letelt több mint fél évszázadban életünket az jellemezte, hogy ami tegnap igaz volt, az mára hazugsággá változott, ami tegnap erény volt, az ma bûn, aki tegnap hõs volt, az ma hitvány áruló de mondd kedves kortársam, mi történt velünk, mi történik azzal az életformával, amellet háború, ostrom, hidegháború, forradalom és ellenforradalom örökös zûrzavarában mégis átéltünk. Azok az elvtársurak, akik 1956-ban pufajkába öltözve harcoltak a magyar szabadságharc és a kapitalizmus kibontakozása ellen, azok ma hadseregünket besegítették a kapitalista NATO hadseregbe. Azok az elvtársurak, akik még közel két évtizeddel elõtte a szocializmus felsõbbrendûségét hirdették, és a rothadó kapitalizmusról prédikáltak, azok ma a legnagyobb kapitalisták.
Ki érti ezt?

Most már tudjuk, hogy nehéz lesz még egy bukott rendszer haszonélvezõitõl megszabadulni, akik már nem az eszmét, hanem a zsákmányt védik.

Furcsa egy nemzedék vagyunk! Végigdolgoztunk egy életet, naponta szétzúzott és újrateremtett szélsõséges eszmékkel és most a hetvenes­nyolcvanas éveinkre, romló egészséggel, gyengülõ testtel, naponta csökkenõ nyugdíjjal, egyesek az éhhalál küszöbén, kábultan nézünk szét e rendszerváltozásnak nevezett új világban. Azt látjuk, hogy a farkasbõrbõl kibújt és báránybõrbe bújt, régi elvtársurak és azok utódai vezetnek ismét bennünket a szocializmusból most már a kapitalizmusba. Hisszük, hogy gyermekeink, unokáink részére egy új világ születik majd, de ahhoz el kell takarítani a szocializmusból itt maradt hazug vezetõket.
Milliókkal együtt reméljük, hogy szép lesz ez az új világ, de fáj kimondani, hogy úgy érezzük a mi nemzedékünkre itt már nem lesz szükség, mert mire a jóléti állam kialakul, amelyrõl most még csak álmodozunk, mi már nem leszünk az élõk sorában.

G.S.

Hozzászólások

Egy másik idézet Márai Sándortól:

"Mi volt az a "jobboldaliság", amely Magyarország vesztét okozta? Valamilyen hit, hétszer szent elv, tételes meggyőződés? Nem, más volt. Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a "jobboldaliság" címkéjével ismert különös valamit; a tudatot, hogy ő, mint "keresztény magyar ember", előjogokkal élhet e világban; egyszerűen azért, mert "keresztény magyar úri ember", joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, lenézni mindenkit, aki nem "keresztény-magyar", tartani a markát s keresztény-magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól. Mert ez volt a jobboldaliság igazi értelme. S ez a fajta nem tanul. Szíve mélyén örökké visszasírja a "jobboldali, keresztény, nemzeti" világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni. Ez a fajta sohasem változik meg. De amíg ezeknek szavuk van, vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet."

Márai Sándor

a rendszer

végül is nincs is rossz rendszer. mindegyik jó valamire, főleg amire kitalálták.
baj akkor van, amikor nem jóhiszeműen állnak hozza.
amikor pedig elég sok a rosszhiszemű hozzáállás, akkor menthetetlenül rendszerváltás következik
legfennebb többé-kevésbé korlátok közt lehet tartani a változást, ahogy az írásban is kiderül
aak

Gyülekezó

Felszólítok mindenkit, hogy pakolja össze mindenki a legszükségesebb holmiját,mert 21 órakor a Keleti pályaudvarrol indul egy vonat a tulvilágba,ott nincs szenvedés,nincsenek milliárdosok csak a szeretet.

KI A KIRÁLY?

Emberek,válasszatok meg engem államfőnek,kéne egy kis lé,ugyanis leégtem mert nincs melóhelyem. Csak egy-két hónapig vállalnám mert az a pénz amit kapnék nagyon sokáig elég lenne.

"Királynak"

A humora nem rossz, de a tény annál drámaibb, mint sem humorizáljanak vel!

MZ/X jelentkezem. Itt

MZ/X jelentkezem. Itt Aladár hívja köbükit. Köbüki válaszolj!

MZ/X -nak

Mit akarsz? A választ, 1 Forintért megmondom!

Köszönet

Elgondolkodtató írás! Sajnálom azokat az embereket akik a 20'-as években születtek, Nekik tényleg kijutott a legrosszabból! Most rajtunk van a sor 20 éveseken akik egy jobb kort teremthetnek az embereknek, a Nemzetnek!És ezáltel is megköszönhetjük azoknak az embereknek akik kiállásukkal és szeretetükkel mindvégig az ország és az emberek érdekeit nézték politikai ideológiák nélkül! Köszönjük! H.G

Őszinteség

A dologban még az is lényeges, hogy az eltelt rendszerekben eleinte hittek az emberek, mert az új, a jobb akarata volt mindig az a kép amiért megkapták a feljogosítást, hogy csinálják. Aztán mire belemelegedtek a hatalomba, már rég nem értünk, hanem magukért ment a meccs. Mire a társadalom átlátta a visszás dolgokat,ki voltépítve az a hatalmi klientúra, az az erőszakszerv rendszer ami stabilizálta a hatalmukat. Az egyén meg nem tehetett mást, mint belső emigrációba vonult és vagy hallgatott vagy megrohadt Recsken, vagy a Gulágon. De volt még egy jelenség ami igazán egyéniség romboló volt.
A felnövekvő gyerek, aki kisdobos és ütörő lett, majd KISZ tag csak az iskolában hallhatta a társadalom dolgait, magyarázatait, mert az apja, családja, akilátta az igazságot nem akarta a gyerekben ellentmondásos helyzetet megvilágosítani, a gyerekben meg fel sem merült, hogy nem az iskolai készenkapott igazság a igazi. Ezért asztán elmaradtak a tartalmas beszélgetések csak az üres kapcsolattartás lett a gyakorlat. Ez motiválta a TV, Rádió hatalmának a szédítő térnyerését is, ezért van jelenleg annyi annyi torzult lelkü ember

Ki?

Magam is így éltem ifjúkoromat.Tanáraim között egy volt,aki próbált bennünket másképp láttatni,de ő is csak rébuszokban mert beszélni.Ki fogja végre átírni a történelemkönyvet?

én

Én. Az új Isten.

átirni?

Minek azt átirni, Az ilyen amilyen, talán a jövőnemzedéke lessz olyan kritikus, hogy tanul a hibákból.
Non scolé, sed vitae discimus

Minek azt átírni ??

Nem átírni kell, hanem egy az egyben kidobni,- megsemmisíteni, mert mérgező! De oly módon, hogy - soronként idézni - majd utána leírni a valóságot, igazságot - de ki tudja ma ezt megtenni? Csak előkerül egy írástudó - igaz ember, az árnyékból! Várjuk,- várjuk,- várjuk.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.