Vármegye-futam

Szegedi honfitársaktól kaptam ezt a levelet:

A tavalyi Gyurcsány Futam sikerétől föllelkesedve 2007. január 27-én (szombaton) országszerte hasonló megmozdulásokat tartunk, lehetőleg valamennyi megyénkre kiterjedően. A különbség csupán annyi, hogy ezúttal nem egyetlen országos futam lesz, hanem több egymással párhuzamos, egymást kölcsönösen erősítő nemes versengés (megyei szintre lebontva).
Ez nem játék vagy szórakozás, nem is kirándulás, hanem komoly célokért folyó autós demonstráció. Elsősorban azért indítjuk, hogy bejárjuk megyénk nagyobb településeit, s az ott élő honfitársaink harci kedvét növeljük, őket további kitartásra, ill. a valódi rendszerváltás folyamatában az eddiginél tevékenyebb részvételre serkentsük. A megyék ütőképessé szervezéséhez, a helyi stratégiák és taktikák kialakításához elengedhetetlen, hogy a gépkocsi-konvojokban minél több autó guruljon, minél több zászló, transzparens és kézi hangosító hívja fel ránk a figyelmet. Legalább ilyen fontos, hogy az érintett falvakban és városokban a lakosság jelentős számban fogadja a karavánokat, ill. hosszabb-rövidebb távokon el is kísérje a teljes körútra benevezőket.

Jelszavaink, törekvéseink a következők:
1. Lépjünk föl a hazugság, a népirtás és a hazaárulás ellen!
2. Vesszen az illegitim kormány, a korrupt parlament s az egész gengszterváltó bagázs!
3. Védjük meg (termő)földjeinket és közhasznú javainkat, ill. szerezzük vissza, amikből már kiforgattak bennünket!
4. Le a diktatórikus globalizációval s a rendőrállami, ávós módszerekkel!
5. A megverteket kárpótolják, a politikai foglyokat bocsássák szabadon!
6. Kétkamarás országgyűlést, jogfolytonosságot, ősi hagyományainkat tükröző Alkotmányt és törvényeket!
7. Rendet, létbiztonságot, tiszta (pártmentes) közéletet, független és gondoskodó államot!
8. Felelős, visszahívható s a „kisembereket” képviselő vezetést; munkát, otthont és kenyeret mindenkinek!
9. Igazságtételt, szabadságot, esélyegyenlőséget; a magyar érdekek és értékek érvényesítését!
10. Félre a hitvány, idegenszívű ragadozókkal, Magyarország a magyaroké!
11. Magyar megmaradást és gyarapodást, széles körű önrendelkezést a Kárpát-medencében!
12. Isten irgalmazzon a rablóknak, gyilkosoknak, mert mi nem fogunk!
13. Eddig békések és törvénytisztelők voltunk, most már csak dühösek!
14. Fogjunk össze a gyökeres rendszerváltásért; zúzzunk szét minden akadályt!
15. Olyan hazánk lesz, amilyet kiharcolunk és fölépítünk magunknak!

Ne felejtsük soha egy pillanatra sem az alábbiakat: a) A rajtunk élősködő lakájszellemű helytartóság csak annyira erős és nagypofájú, amennyire mi gyengék, passzívak, gyávák és szervezetlenek vagyunk. b) Minden hatalom megdönthető, ha kellő elszántságot, bátorságot, bölcsességet és kitartást vonultatunk föl ellene. c) Ha szorosan összezárjuk sorainkat, az összes fenyegetés, megtévesztés, bomlasztás és hamis ígéret lepereg rólunk. d) Csupán akkor várhatunk hatékony védelmet a magunk számára, ha mi is határozottan kiállunk nemzettestvéreinkért. (Különben egyenként elszigetelik és levadásszák legjobbjainkat!) e) Ez az élethalálharc nem úszható meg, s nem halasztható későbbre. Áldozatok nélkül nem győzhetünk, de semmi sem lehet elég drága, ha mindnyájunk boldogabb jövőjéről s a haza üdvéről van szó. f) A tét óriási: ha nyerünk, akkor úgy alakíthatjuk a körülményeinket, ahogy nekünk tetszik; ám ha vesztünk, sivár rabszolgalét vár ránk, majd a totális pusztulás. Itt és most választanunk kell a földi Paradicsom s az evilági Pokol között; középút nincsen. g) Aki kivonja magát a küzdelemből, vagy bármiben hóhérainkat támogatja, azt mi is sehonnai bitangnak tekintjük. Dönteni kell: velünk vagy ellenünk?! h) Miénk a jog, az igazság és a becsület. Nem ócska célokért, hanem önmagunk és utódaink életéért, ősi jussunkért csatázunk egy velejéig gonosz, lelketlen (sorstalan?) zsiványbanda ellen. i) Ha fölvállaljuk sok évezredes küldetésünket, s meg nem alkudva, meg nem hátrálva visszük súlyos keresztünket, akkor bizton számíthatunk a magyarok Istenének és a magyarok Nagyasszonyának pártfogására is.
Nincsenek illúzióink. Ez a Futam aligha rendíti meg a sátáni rezsim bástyáit. Ám ha sikerül, mert kellő tömegbázisa, támogatottsága lesz, egy szöget tán ezzel is beverhetünk a zsarnokság koporsójába. Kérjük tehát vármegyénk valamennyi polgárát (egyben a Szent Korona alattvalóját), hogy csatlakozzon a Futamhoz, vagy legalább saját lakóhelyén vonuljon az utcákra, terekre, s aktív hozzáállásával segítse közös ügyünket!

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.