A Magyar Katolkus Egyház adja föl a cölibátust!

A Vatikán felfüggesztett hivatalából egy, a kúrián fontos hivatalt betöltő püspököt, aki egy olasz kereskedelmi televíziós állomás műsorában bevallotta aktív homoszexualitását. A Vatikán szombaton erősítette meg a La Repubblica című római napilapban közzétett hírt.

A 60 év körüli főpap, akinek nevét nem közölték, a La7 csatorna Exit című, nagy vihart keltett műsorában nyilatkozott elfedett arccal és eltorzított hanggal, de a kúria munkatársai felismerték.

A műsor a katolikus papok körében elterjedt homoszexualitásről készített riportot. Összesen négy személy nyilatkozott inkognitóban, köztük a püspök, akit a katolikus világ egyházközségeit felügyelő vatikáni kongregáció egyik hivatalvezetőjeként mutattak be.

A püspök, a lehető legtermészetesebb módon beszélt hajlamairól, hozzátéve, hogy nem érzi bűnösnek magát. A La Repubblica szerint a vatikáni hierarchia egyik "emelkedő csillagának" számított, tagja volt annak a különleges bizottságnak, amely a papok felmentésével foglalkozott, valamint annak a testületnek is, amely a Vatikánba érkező zarándokokért volt felelős.

A főpapot valójában sebtében stúdióvá átalakított irodája és az oda vezető útról készült tv-felvétel buktatta le munkatársai előtt. Miután az irodához egyedül neki van kulcsa, a Vatikán illetékesei előtt nem volt tovább kétséges a nyilatkozó személye. A püspököt az egyházi hatóságok nem csupán nyilatkozatának tartalma miatt készülnek elmarasztalni, hanem azért is, mert beengedte a televíziós stábot egy vatikáni hivatalba - írta a római lap online kiadása.

ÚDK Markion csoport: A papi önmegtartóztatás egy ideig örömmel is megy, de a legtöbbször végetér. Sokak alulmaradnak a vággyal való mindennapi harcban. Nem kevés pap csúszott már az önkielégítés/orális szex/homoszexualitás lejtőjére Ezen változtatni kell! Magyar Katolikus Egyháznak - akár a Rómához fűződő viszony lazítása árán is - fel kell adnia a kötelező papi nőtlenség(cölibátus) intézményét! Sőt szerintünk nők is lehetnek papok. Ma a paphiány miatt omlik össze a katolkus egyház, miközben offenzvnek kellene lenni a világ erkölcstelensége miatt. Az egyház azonban inkább előbb összeomlik, de saját erőből nem tud/nem akar változatni. Sajnos kell a külső nyomás is. Az állam a finanszírozáson keresztül is ösztönözhetné az egyházat, mely ösztönzés végső célja - a félreértések elkerülése végett - nem más mint az evangelizációs képesség növelése.

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Kócimóc @ 14 Oct 2007 11:47 pm
Kezdetben a cölibátus nem is létezett a római egyházban. Jézus sem írta elő az önmegtartóztatást. Egészséges embernek csak a rovására mehet, ráadásul - ellentétben a reformátusokka - már bocsánat, de "nem termeli újra" a papokat. Sokkal emberségesebb volna, ha legalább részben eltörölnék a cölibátust, legföljebb néhány szigorúbb rendben meghagyva azt.
A homoszexualitás kérdésében már gondban vagyok, mert a mai viszonyok ismeretében, nem tudom, miért éppen a papoknál volna bűn, amikor a hétköznapi életben már-már köelező?!
No, persze ez csak egy provokativ kérdés volt...Hozzászóló: Borz Membrok @ 15 Oct 2007 10:18 am
Homokosság vagy nőzés egyformán elítélendő egy pap esetében. Mert a cölibátus az önmegtartóztatott életet, a szexualitásról való lemondást jelenti. Abból indul ki, hogy ha egy férfi önmegtartóztató életet él, akkor nem keresi nő közelségét. Az aberrált helyzetet külön nem nevesítette az Egyház. Erre ma sincsen szükség, mert a cölibátus fogalma egyértelműen a szexualitástól való tartózkodást jelenti. A papi nőtlenség pedig voltaképp áldozathozatal, életáldozat, mert aki vállalja, az ezt Krisztusért teszi. Ha úgy tetszik, egyfajta egész életre szóló böjtöt fogad. Amennyiben az egyház az áldozathozatalnak, a böjtnek eme formáját eltörölné, úgy maga is beismerné, hogy korunk betegsége imával, engeszteléssel sem gyógyítható. Ugyanis nem a papság intézménye, nem a házasság intézménye van válságban, hanem a kötött életforma. A fogadalom, az Istennek tett ígéret semmibevétele jellemzi a mai embert, mert ő s az egész világ körülötte individualista lett. Az Isten-központú világot felváltotta az ember-központú világ. Ennek összes következményét látjuk. A folyamatnak kell visszafordulnia és elfogadni a helyes sorrendet. Első a Teremtő, második a teremtmény. És nem fordítva. Példával a papoknak kéne előljárni, de ők is ebben a világban élnek, amely nagyobb erővel hat rájuk is, akárcsak ránk, civilekre. Ezért mondotta II. János Pál, hogy csak az imádság erejében bízhatunk.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Bégány Attila @ 15 Oct 2007 11:13 am
Kedves Borz. Amikor a hit lángol olyan fokú a szellemi léte az embernek, hogy kitudja mondani az életre szóló szex-mentes fogadalmat. De jön a hitben való lecsillapodás és a test elkezd követelőzni. Ebben a harcban sokan nem tudják a fogadalmukat tartani. Miért kell őket képmutatásra kényszeríteni? Tehát a cölibátus szép, még elvárássá is lehet tenni, de a kötelezővé tétel ellenkezik a belső lényegével.


Hozzászóló: udkposta @ 15 Oct 2007 12:01 pm
A hívek megértik a szerelmes papot

Leváltották egy kis észak-olaszországi falu plébánosát, mert beleszeretett egy nőbe, de hívei kitartanak mellette.

Padova püspöke dekrétumban fosztotta meg parókiájától Sante Sguotti atyát, Monterosso plébánosát, továbbá megtiltotta neki, hogy gyóntasson és feloldozzon. Bűne a katolikus egyház számára, hogy viszonya van egy nővel és nem is hajlandó róla lemondani. Ráadásul az a szóbeszéd járja, hogy gyermeke is született kedvesétől.

A hívek azonban fellázadtak az elöljáróval szemben. A szerelmes atya leváltásának másnapján mindössze négy idős asszony vett részt az új plébános által celebrált misén. A település fiataljai sebtében trikókat nyomtak "Valamennyien Don Sante gyermekei vagyunk!" felirattal.

"Még nem tudom, mit fogok tenni, de mint mindig, ezúttal is monterossói testvéreim segítségével döntök" - nyilatkozta a szívére hallgató pap. Közössége már véleményt mondott: a La Stampa című torinói lap szerint Sguotti atya a nyáron "népszavazást" tartott, és a 200 voksoló közül csak 16-an követelték távozását a faluból.Hozzászóló: Schmidt Judit @ 15 Oct 2007 01:57 pm
Kedves Markion csoport!

Cölibátus kérdésben nem sejtem a választ, de a Sátán így is, úgy is támadni fogja Isten szolgáit. Akinek gyerekei vannak, az bizony sokkal kiszolgáltatottabb a világnak. Egyébként a szexuális energia szublimálása hihetetlen erőt szabadíthat fel, ezt bár nem igazán értek hozzá, a keleti vallások magasfokú művelői is igazolják. A katolikus vallás a "keskeny út" hite, számunkra is, nem csak a papoknak! Ha pedig botlik egy pap, hát ki mer követ vetni rá? A homoszexualitás mellé egyébként gyakran egyéb személyiség problémák is társulnak, ezért mindenképpen jobban kellene szűrni a papképzésben. A hajlam elég jól szűrhető (pszichológiai tesztekkel), akiben fellelhető, talán el kellene tanácsolni, még mielőtt felszentelnék. Női papság: én még nem találkoztam olyan katolikus nővel, akit ez érdekelt volna, de a férjem sem panaszkodott még arra, hogy miért nem szülhet gyermeket. Akinek füle van hozzá, értse meg....
Egy "ósdi" pápista nagy szeretettel: S. Judit.Hozzászóló: Borz Membrok @ 15 Oct 2007 03:25 pm
Judit leányom! Magát ezzel a szelídségével itt szőröstül-bőröstül megeszik. Ha egy pap nőzik, lelke rajta, 10-ből legalább 5 meg is teszi. De a buzulás más kategória. Ugyanis a buziságot maga Szent Pál is elutasította. Meg egyébként is. Ha az csak olyan kis egyszerű bűn volna, mint egy cölibátust fogadott pap dugása, akkor a pápa se foglalkozna vele. A buziság azonban azt sugallja, jól megvagyunk mi így együtt, nem szenvedünk hiányt semmiben. Márpedig a papság nem erről szól.
Buzikat a karó hegyére!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Bégány Attila @ 15 Oct 2007 07:24 pm
Borz úr első hozzászólása vázolta a tökéletest. Meg is kell azt tartani, mint legmagasabb szintet. De ezt nem lehet mindenhol tartani. Az 1500 (2/3-ad részben katolikus) lelkes faluban - ahova Pestről kiköltözetem - 15 éve üres a plébánia lakás. A szomszéd falu plébánosa szolgált be, aki most meghalt. Az új papnak 6 nagyobb falut kell beszolgálni. Vasárnap este 6-kor - 3-4. miséje után - tud csak misét tartani, ha tud. Ha nem tud litánia van. Egyre kevesebben jönnek. Közösségteremtésre, utólsó kenetre stb. már az elhunyt papunknak sem volt energiája.
Van a faluban két családfő, akiknek teológiai végzettségük van. Mindketten lekötve a házépítéssel, egyikük pedagógus fizetésből. Mind a kettő alkalmas lenne papnak. Ha Vatikánnak megfeleltek a nős papok, hogy a keletiek közül leszakítsanak egy egy nagyobb szeletet(görög-katolikusok)akkor értse már meg, hogy ellátatlan területek vannak. Ha pedig nem érti meg akkor nélküle kell lépni.
Juditnak: Nem a női papok irán vágyakozom, de köztük is lehet olyan aki nek megadatik ehhez a karizmája. Teréz anya. Isten igéjét nők miért ne tolámácsolhatnák?


Hozzászóló: Jamrik András Attila @ 15 Oct 2007 09:37 pm
Az egyház kétezer éve áll, és állni fog.


Hozzászóló: Őskeresztény @ 15 Oct 2007 09:39 pm
Most vagy soha: hídzárat szervez a Kuruc.info a taxisblokád évfordulójára!

http://kuruc.info/r/32/10039/

És nem tartjuk oda a másik arcunkat...Hozzászóló: Őskeresztény @ 15 Oct 2007 09:39 pm
Most vagy soha: hídzárat szervez a Kuruc.info a taxisblokád évfordulójára!

http://kuruc.info/r/32/10039/

És nem tartjuk oda a másik arcunkat...Hozzászóló: Egy fakirrá vált erdélyi @ 15 Oct 2007 09:52 pm
Önöknek nem is érdemes irni. Önökkel csak csinján lehet vitázni, mert azt hiszik csak Önöké az abszolut igazság. De olyan emberrel mint Borz Rembork nem is érdemes vitázni csak ha neki adnak igazat. Ilyen ember aki az Istentől adott szexuális életet dugásnak nevezi, ne is nyilatkozzon olyan mélyen emberi érzelmi kérdésekben, ami az Úrtól származik. Vigyázzanak a bagatel hozzászőlásaikkal, mert nem a sértésekkel és a konzervatizmusukkal fogják megvédeni Róma hirnevét.


Hozzászóló: Egy fakirrá vált erdélyi @ 15 Oct 2007 10:00 pm
Kedves Őskeresztény, azt hiszem a Nemzeti Radikális Platformon kellett volna most ezzel belépnie.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:44 pm
Ne haragudj "Őskeresztény"-teljesen megértelek de azt nem értem,hogy ez a hozzászólásod most miért volt szükséges?
Nem ez a téma! Vag ycsak egy kis nyílvánosságot akartál?
Hmmmmm...


Hozzászóló: Kara... @ 15 Oct 2007 11:50 pm
A Római Katolikus Egyház halott. Már csupán a csontvázában imádkozunk, mert a többi részek már lerothadtak róla.


Hozzászóló: Vsaba @ 16 Oct 2007 05:10 am
Vatikán tanulhatna az ő egyházához tartozó görögkatolikusoktól. Itt a pap felszentelés előtt megnősülhet, és rendszerint sok gyermek példamutató apja. Ezt kéne a római katolikusoknak átvenni. Görögkatolikus pap sokkal hitelesebben tud a családról és házasságról beszélni, mint egy cölibátus által gyötört római katolikus pap társa. - Görögkatolikus egyház nem tévesztendő össze az ortodox görögkeletivel


Hozzászóló: Borz Membrok @ 16 Oct 2007 09:45 am
Erdélyi Fakír Fiam!
Más a szeretkezés és más a dugás. Aki hosszú ideje szerelmes és mindig csak szeretkezik, az is vágyik néha egy síma dugásra. A férfi az ilyen. Lehet, hogy kegyed nő? Leányom, akkor megértését kérem!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Borz Membrok @ 16 Oct 2007 09:45 am
Bégány Uram!
Hozzászólásával maradéktalanul egyetértek. Mára ott tartunk, hogy az Egyház léte függ attól, lesz-e pap. A két civilt, akit említ, véletlenül nem Péternek és Sándornak hívják? Ismerem őket és a helyi erőlködésüket is.
De tudja, van az Egyháznak egy intézménye, a diakonátus. Pontosan arra való, hogy a pap hiányt pótolja. Eredendően a magukat papi hivatásra méltatlannak érzők, de szolgálni akarók számára állították fel. Nem változtathatja át az ostyát Krisztus testévé és nem gyóntathat. De eskethet, temethet, keresztelhet, ,,misét" tarthat az eucharisztia nélkül, kenetet adhat fel, közösséget építhet. Minden papi munkát elláthat az átváltoztatás és a gyóntatás kivételével. A teológiát kell elvégeznie az utolsó félév kivételével ée nem szentelik pappá, csak diakonussá.
folyt.köv.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 16 Oct 2007 09:46 am
folyt.
És erre sincsen jelentkező! Pedig nősülhet, mi több, házassága előtt csajozhat is, nem úgy, mint a görög katolikusoknál, ahol a szentelésig meg kell házasodnia, különben annyi és marad a marokmarcsa. Szóval erre sincsen jelentkező. Azért, amit írtam. A kötött életformát utasítja el korunk embere. Ezért a rengeteg válás, ezért a sok élettársi kapcsolat, mert valahol azt érzik az ilyenben élők, hogy ez bármikor megváltoztatható. Pedig nem egészen. Hallottam és láttam én már röpülő fazekat, kirúgott ajtót és fejhez vágott tányért élettársi viszonyból való kilépéskor is. Nem beszélve a közös gyermekről, aki így is, úgy is megszívja.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Csaba @ 16 Oct 2007 11:58 am
Borz rosszul tudja. nem kötelező a görögkatolikusoknak megnősűlni, csak LEHET. Ki nem nősül, abból lehet egyházi főméltóság. (püspök,s onnan felfelé)
A Szűz Mária "istenszülő" kultusz nem hiába itt gyökerdzett meg. Elég Máriapócsra elzarándokolni!!!
Vsaba elírásból lettemm.


Hozzászóló: Schmidt Judit @ 16 Oct 2007 01:05 pm
Kedves Csaba,

Lehet, hogy az ökumené segíteni fogja az ilyen folyamatokat, ha a Lélek úgy irányít. Karának: A Római Katolikus Egyház pedig csak itt Európában halott, Európának és a un. nyugati civilizációnak pedig úgy tűnik befellegzett, ezért nem kellene annyira igazodni hozzájuk. Tisztelettel: S.JuditHozzászóló: Borz Membrok @ 16 Oct 2007 04:30 pm
Csaba, én nem mondtam, hogy kötelező. Pont úgy van, ahogyan maga írta. csak én nem kívántam ennyire kifejteni, anélkül is hosszú voltam.
üdv Borz Membrok


Hozzászóló: Tarr Erika Pitypang @ 16 Oct 2007 04:52 pm
Katolikus, keresztény emberként meggyőződésem, hogy a cölibatus ma már elavult intézmény, rendelkezés...Az ember, biológiai lényéből adódóan természetes, Isten adta ösztönökkel rendelkezik, melyeket lehetséges regulázni, elfojtani és szükség esetén kellő intelligenciával és önfegyelemmel
kordában tartani. A látencia azonban fennmarad...A szexuális elfojtás súlyos személyiségzavart okozhat, amely kritikus esetben schisophréniához, szexuális torzuláshoz vezethet...egyházi iskolákban gyakran tapasztalható a paptanárok frusztrációja a felnövekvő, nőiesedő lányokkal szemben. Gyakran előfordul, hogy miután képtelenek egészséges ösztöneit irányitani, elfojtásaikat agressziv, büntető pedagógógiai módszerekben vetitik ki, ami rendkívül ártalmas, elsősorban a kiszolgáltatott diáklányok számára. Köztudott, hogy a katolikus papok is gyárilag férfiak, tehát hallgatólagosan elfogadott, hogy szexuális egészségük, önazonosságuk megtartása érdekében viszonyt tartanak fel hölgyekkel. Mindez számomra elfogadható, mintsem rájuk erőltetett - bár önként vállalt - aszkézisuk, mazochizmusuk a másság irányába vigye el őket...


Hozzászóló: Borz Membrok @ 16 Oct 2007 07:22 pm
Kedves Erika leányom, hát én bizony el sem tudom képzelni azt, hogyha nem jut pinna, akkor elmegyek a másság irányába. Ez lehetetlen. Ahhoz már eleve a fütyi iránt kell érdeklődni.
No de hagyjuk ezt, mert épp vacsorázom. A fiúk levágtak két bárányt és megsütötték.

A cölibátus kérdéséhez tartozik ám az is, hogy mondjuk 200 évvel ezelőtt egy pap álmodozhatott, képzeleghetett, esetleg itt-ott leselkedhetett egy kicsit és látott is valamit, ha szerencséje volt. Ma azonban két kattintás az interneten és mindent lát, hall. Bekapcsolja a tévét és meztelen csajokat lát. Kimegy az utcára és olyan nők jönnek szembe, akiknek épp csak a bejáratuk van takarva, a körlet látható.
Vagy feszes strecsnadrágban ringatóznak, amelyik kirajzolja a kis- és nagyajkak pontos formáját és méretét.
Ha pedig tényleg ,,tiszta" akar maradni és rendez egy plébániai összejövetelt, akkor pedig olyan kacér tekintetű fiatalasszonyok lengik körül a konyhájában szendvicskészítés idején, akiknek illata már önmagában erekciót eredményezhet, nem beszélve arról, hogy a legújabb szokás szerint nem hordanak bugyit, ha kicsit is hosszabb a szoknyájuk. Hát imádkozzon így valaki reggeltől estig!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Csaba @ 16 Oct 2007 08:09 pm
Schmidt Judittal vitáznék. Európában azért halott a katolikus egyház, mert Kósáné "kurva" Magda és fajtája nem óhajtja az EU Alkotmányba bevenni. Itt nem a muzulmánok exodusáról van szó. Temesváron megvan színte minden felekezet imahelye. 1536-ban pont Tordán mondták ki a vallási türelmetlenség elleni dekrétumot. A probléma gyökere a globalizmus-kommunizmus-nácizmus átka.
Bégány Attila barátom ebben egyet ért, remélem.


Hozzászóló: Lang János @ 16 Oct 2007 09:14 pm
Miért kell ekkora ügyet csinálni,hiszen a pap is ember.Isten férfinak és nőnek teremtette az embert adott neki érzelmeket,kinek ilyet kinek olyat.Ö legalább merte vállalni a másságát.Hány Pap testvér van akiről köztudott,hogy van gyermeke,nem egy fő papis van közte.Sokkalta nehezebb a református papoknak,ill görögpaptestvéreknek,mert a hivek onnan veszik a példát,hogy a pap családja,hogy él.Jézus tanitványai sem voltak mind nötlenek.Ezért kéne feloldani a cölébátust,és nem lenne baj.Persze vannak kivételek.Lásd Werner Alajos aki megtudta örizni a cölébátust és ezt nyugott szivvel merem állitani,mert lelkivezetőm volt és sokat beszélgettünk.Ő tényleg ugya élt ahogy kellett.


Hozzászóló: Bégány Attila @ 16 Oct 2007 09:14 pm
Borz Úrnak ! Nem Péter és Sándor, hanem Attila(nem én) és Gábor.
Csabának: Lehetne még egy kicsit mélyebbre ásni. Szerintem a probléma gyökere az ószövetség kettős mércéje. Ez örökítődött be a kommunizmusba és a liberalizmusba. A nácizmus egy kicsit más. Ott két, saját felsőbbrendűségét hírdető nép közül az egyik próbálta meg legyűrni félsikerrel a másikat. Igaz, persze, hogy a kettős mérce a nácizmusnak is sajátja volt.


Hozzászóló: Iogon @ 16 Oct 2007 09:43 pm
Szerintem a papi cölibátus egy jól kitalált álprobléma.Anélkül,hogy hosszúra nyújtanám a téma taglalását: a papok nőtlenséget fogadnak, nem szüzességet. A szüzességüket többnyire már a papneveldében elvesztik.- A középkorban a pápák még javában nősültek és ágyasokat tartottak.-A paráznaság pedig bocsánatos bűn.- Jó néhány éve láttam egy francia filmet amelyben két szomszéd falu katolikus plébánosa felváltva járt egymáshoz a hétközben becsúszott botlások miatt feloldozásért.- Álszent képmutatás az egész.- Ki is mondta azt, hogy szaporodjatok és sokasodjatok ?- Ez átok vagy jókívánság ?


Hozzászóló: stoffán @ 16 Oct 2007 09:45 pm
Az egész vitára egy érdekes kis történetet mondoik el: - Ravasz lászló egy alkalommal kitör a kommuista börtönben és így szólt katolikus pap cellatársaihoz: - könnyű nektek, mert titeket nem tudnak zsarolni feleséggel, gyermekkel.... - és igaza volt....


Hozzászóló: Borz Membrok @ 17 Oct 2007 01:07 am
Navigare necesse est.
Coitare necesse est.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: sabaktani @ 17 Oct 2007 08:51 am
Kedves B.M!
Én értem a latint de nem biztos,hogy más is érti!Ha leírná magyarul is-a többi honfitársunk kedvéért...köszönöm.


Hozzászóló: sabaktani @ 17 Oct 2007 08:53 am
A kettős mérce minden hataloméhes diktatúrának a sajátja.
Szüksége van rá a saját életbentartása érdekében.A legközelebbi példa erre naponta tapasztalható.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 17 Oct 2007 09:10 am
Sabaktini úr kérésére a Catoi mondás így hangzik:
Hajózni pedig muszály. (Navigare necesse est.)
Akkor mondotta ezt, amikor felmerült, hogy Rómának igen sokba kerül a mai Tunisz meghódítása.
Ezt egészítettem ki azzal, hogy:
Közösülni pedig muszály. (Coitare necesse est)
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: sabaktani @ 17 Oct 2007 03:21 pm
Köszönettel nyugtázom.


Hozzászóló: Csaba @ 17 Oct 2007 09:04 pm
Attilának Lehetne mélyebbre ásni, csak nem mindenki tudja az ó és újszövetséget. Elég ha arra az antagonisztikus ellentétre utalok, hogy Jézus családba született, de Szűz Mária szeplőtelen volt.
Az őskeresztények hitét a papi nőtlenséggel tudták igazolni, álhatatosságukat igazolni.
A Vatikán szerelmi üzelmeiről elég a kettős indexen lévő Merevszkovszkíj Leonardo da Vinci könyvet végigolvasni. Borgiák vérfertőzését ecseteli.


Hozzászóló: OBSERVATOR @ 18 Oct 2007 10:21 am
papnak lenni, nem foglalkozás hanem hivatás. ennek eleget tenni pelenkákkal
és nöi szeszélyekkel köritve, nagyon nehéz...de nem lehetetlen. a háttér jelentõsége és ismerete nélkül a kritika "olcsó" megoldás. föleg egy
határtalan sexuralmu társadalomban.


Hozzászóló: sabaktani @ 18 Oct 2007 05:33 pm
Jó,hát Francesco ElQro-val szemben is "olcsó" a kritika mégis kritizáljuk.
Egyenlőre.
A kritikátlan emberek a legveszélyesebbek a világon, bármire rávehetők és semmiféle véleményük nincs.
Szexuralmu lenne a társadalom?
Szerintem inkább közönséges.
Pornográfia van de azért nem ez a jellemző Magyarországra.
Anettkát prdig nem kell nézni.
A "hátteret" ismerjük jelentősége viszont,semmi!
Vissza kell adni a papoknak/apácáknak is az emberi méltóságukat (-miért a protestáns papok talán perverzek?)és a biológiájukat.Soha nem létezett olyan keresztény isten amelyik cölibátust írt volna elő.Amelyik előírta,idegen isten/emberek volt-ak.Lehet találgatni...


Hozzászóló: Knulp @ 19 Oct 2007 03:31 pm
A világ mocskát jóhiszeműen, de inkább gyengeségből türni, sőt olyan nagyon intellektuálisan, a szabadságba belebolondulva,pirongva, titokban aszisztálni a bűnben, és ezen a torz látáson keresztül megitélni a papságot, az egyház reguláit...miért higgyek a hűtlenségben élöknek?...
Ma a szentségi házasság felvállalása nélkül, a rövid együttélések, szeretők felelősség nélküli világában ahol a hűség, a monogámia nagyon idegesítő, bántó, kíhivó életérzés lett, hogyan érthetné meg az istentelen világ a pap Istenhez való hűségét?...A cölibátus a felsőember küldetése lehet, ha ezt az ágyékember nem képes megértreni maradjon csöndben. Milyen szomorú és primitív, hogyha küldetésében megbukik egy pap, akkor a csöcsele már jogosnak érzi az egyház támadását.Azt viszont igaznak tartom, hogy nem mindenki alkalmas papnak...


Hozzászóló: sabaktani @ 19 Oct 2007 04:37 pm
A cölibátus a Sátán találmánya,Uram!
Nem isteni és nem isteni követelmény!
Semmilyen keresztény isten nem várta/várja el papjaitól.Abban viszint egyetértünk,hogy
ezt szentségi házasság formájában kellene felvállalni.
A "megtartóztatásnak" pedig semmi köze nincs az Istenhez.Legalább is a mi Istenünkhöz, nincs.
A fenti vitaindító gondolatnak pedig semmi köze az erkölcsileg masszívan rothadó világhoz. A büntetését senki sem kerülheti el.Nyugodtan fel vethetjük a kérdést,hogy ki/kik próbálják nyomorítani a papokat a cölibátus kényszerével.Gondolom,hogy a választ ismerjük.Uram, az Egyház és papjai/pápái évszázadok óta,folyamatosan követnek el erkölcstelenségeket,borzalmakat sőt gylkosságokat is Isten nevében.Nem tudom,hogy milyen isten nevében mert ez az isten nem keresztény isten!Engettessék meg,hogy legalább a kritika fegyverével élhessenek az emberek.-és szíveskedjen a jövőben ne "csőcselékezni" azokat az embereket akik szólni mernek a cölibátus vagy más egyházi piszkosság ellen.
Mert a Katolikus Egyház nem Isten és nem Isten igéjét közvetíti.A Katolikus Egyház semmi más mint egy korrupt félkatonai szervezet amely fegyvereket gyártó vasgyárakat és bankokat tart a tulajdonában.Azok a papok és általában az emberek nem tudják,hogy milyen körülmények uralkodnak a Vatikánban.Folyt.


Hozzászóló: sabaktani @ 19 Oct 2007 04:44 pm
Folyt.
Nagyon kulturáltan megfogalmazott levelében vannak olyan kifejezések,amitől borsózik a hátam: "...hogyha küldetésében megbukik egy pap..." Ön így nevezi ha valaki buziskodik vagy pedofil hajlamait éli ki védtelen és tudatlan gyermekeken?Visszaélve "isteni" hatalmával? "Küldetésében megbukik"?
Uram,az ilyen lény az egy állat-annak ellenére,hogy ezt a Kat.E.-ház rovására írom, elsősorban amelynek a vezése,-na,kiknek a kezében van?
Bingó!


Hozzászóló: Csaba @ 19 Oct 2007 06:03 pm
T. sabaktan! Menjen már le az állatvilágna, azon belül az etológiába. Miért van "fekete özvegy" nevű rovar? A csigák átélik a kétneműséget, transzvesztiták. Stb. Ezt a főemlős főideológusai tudták, s ki akarták küszöbölni. Apáca rendeket miért nem fírtatod? tán érintett lennél?


Hozzászóló: sabaktani @ 19 Oct 2007 10:05 pm
Amíg hasonló emberek íly módon véleményeznek hozzászólásokat addig nem kell LEMENNEM ha az állatvilágra vagyok kiváncsi hanem elég ha FENT maradok.
Nos jóember,sem a pókjaid sem a transzvesztita csigáid nem érdekelnek.Pillanatnyilag egy gyalázatos buzi püspökről véleményezünk.
Meg arról,hogy a néhány sátáni söpredék által törvénybe iktatott cölibátus szünjön meg mert embertelen és Isten törvényei ellen való.A Keresztény és egyetlen Istenről beszélek kedves kerámia edény barátom.Ha kicsit feljebb megint elolvasod a hozzászólásaimat akkor találsz egy olyen részt,hogy "papoknak/apácáknak".
Előző hozzászólásod,legalább ennyire zagyva amelyben Szűz Mária szeplőtelenségéről írsz.
Egészen addig merészkedsz,hogy teljes tudatlanságodban a következőket írod: "
...az őskeresztények hitét papi nőtlenséggel tudták igazolni...".
Megjegyzések Okos Tóbiásnak:
Az őskeresztények hitét nem lehet papi nőtlenséggel igazolni. Folyt.


Hozzászóló: sabaktani @ 19 Oct 2007 10:19 pm
Folyt.
Kik voltak akik bármit is igazoltak?
Az őskeresztények hitéről fogalmad sincs.
Tudod Te egyáltalán kedves O.T.Csaba,hogy mi a különbség az őskereszténység és a zsidó-kereszténység között?
És azt tudod-e,hogy a kettő között semmi összefüggés nincs?
Szerinted melyik kereszténységhez tartozik Jézus?
Tudod mit jelent a "szeplőtelen" kifejezés és a Szűzanya esetében mit jelentett ez,pontosan?
Miért hasonlítjuk a Megváltó születését az "Emese álma és Buddha születése" történetekhez?
Szerinted a szeplőtelen megegyezik a fizikailag is ÉRINTETLEN-nel?
Nagyon zavarosan filozófálgatsz.
Próbálkozz újra de kicsit értelmesebben.
És ne támadj mert visszakapod.


Hozzászóló: Knulp @ 20 Oct 2007 06:50 am
Túl sok benned az indulat Sabaktani mester, csak úgy izzanak a szavaid, ez beleillik a zajos világ feszítsd meg zajába, de nem illik Isten közelségéhez...és Isten közelében otthonos a böjt, a cölibátus...nem Isten követelése, hanem mélységes emberi tisztelet, szerelem ez a barátom...


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 09:12 am
Miért kéne a világ mocskát tűrni?
Nem szedett még éppen elég ártatlan áldozatot az általad védett/képviselt zsidó-keresztény szellemiség?
Egyszer az a baj,hogy "birka" a magyar egyszer meg az,hogy "izzanak" a szavai...mond testvérem mi a bánatnak kellene meghunyászkodni?
Préda állatot szertnél csinálni a Magyar Népből?
Mi köze van az emberi indulatnak Isten közelségéhez,mond már meg drága jó testvérem?
Az Isten iránt érzett mélységes tisztelet/szerelem miért kell,hogy cölibátushoz vezessen?
Böjtölni meg józan egészségügyi okokból böjtöl az ember-aztán éjszaka meg halálra zabálják magukat(lsd.Arabok)!
Miért kell kínlódással és nélkülözéssel/szenvedéssel szeretni?
Ha meg az éhezésed egy hatalmas Isten iránti szerelem bizonyítása,akkor nagyon beteg ember vagy barátom.
Jó lenne már levetkőzni ezt a véres és perverz sauli örökséget és megpróbálni valóban kereszténynek lenni.
Mert ez amiben vergődünk,-egy olcsó de jól kigondolt hamisítvány. Egy "soft" ó-szövetség,amely mindenképpen "megmentésre/átmentésre" szorúlt.
Sajnálatos,hogy ennyire elfordúltunk Istentől.Az agymosott és néha beteges papok meg ontják magukból az "Igét" és meg vannak győződve arról,hogy igazat beszélnek.Nem hiszem,hogy az emberiségnek szüksége van olyan "selymesen csordogáló" szövegre mint Knulp testvéré.
Tűrjünk,szenvedjünk,bocsássunk meg,legyünk alázatosak,-igen ezek jó tanácsok csak ezeket KÜLÖNBÖZŐ helyeken és helyzetekben kell érvényesíteni és csak egy határig.


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 09:18 am
Az ellenség pontosan a "keresztényi megbocsájtás"-elmebeteg hozzáállásával képes operálni ellenünk.
"Jól pofán verem,úgysem üt vissza!"
Most talán nem ez történik?
És mi,-helyesen viselkedünk?
Jó keresztények vagyunk-hiszen tűrünk?
Nos,Knulp testvér?
Nem kéne egy kicsit újragondolnia az egészet?
Jézus talán nem verte hülyére a kufárokat? Csunya,csúnya Jézus,ezt azért nem kellett volna!Szegény kufárok...
Nme értem,hogy bizonyos embereknek/csopotoknak miért jó az,hogy tömény hülyeségeket terjesztenek miközben etetik önmagukat és a környezetet is???


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 09:22 am
Annak örülj Knulp testvér,hogy vannak akikben van indulat-nélkülem Ti mind halottak lennétek Yorghurt-országban!
A "kossal" indúl az élet ezen a földön.
Látod én soha nem leszek prédaállat!


Hozzászóló: Knulp @ 20 Oct 2007 10:40 am
Akikben ószövetségi indulat lángol, azok úgy szeretik kiemelni a csendes alázat világából Jézus egyetlen ostorozó jelenetét. Sabaktani testvér, te mit gondolsz Jézusról, ki Ő???
Ha Istennek hiszed akkor követned kell...akkor keresztet kell cipelned korbács helyett...és hinned a megváltásban a te kis önbálványozó haragod helyett...


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 11:17 am
Látom a kos "betalált!
Nem bírjátok elviselni.Nem baj a tény azért tény marad és nem valami szofisztikus maszlag.
Jézus nem egyetlen esetben büntetett és a fenti konkrétumot ne próbált a háttér homályába beszélni.Én nem gondolok semmit Jézusról én TUDOK, kedves testvérem.Én nem az agyonhamisított Bibliából ismerem.Követem őt és cipelem a keresztet de nem a korbács helyett.
Nem vagyok elmebeteg és mint írtam prédaállat sem mint amit a zsidó-kereszténység igyekszik csinálni az emberekből közel 200 éve.Népeket írtottak ki ezzel a beteges Ó-új szövetségi horrorral.
Mond kedves Knulp mennyi keresztet raknál még a magyarságra?
Nem bálványozom önmagam és a haragom sem az.A haragom a magyar ember haragja az igazságtalanság ellen.Ehhez nem jogunk van hanem kötelességünk-Istennel szemben is.A magyar a nyilas népe és a nyilas népe nem hajlik meg az ószövetségi,sauli perverz, gyerekgyilkos, mocskok előtt.
A lángolásunk tehát nem ószövetségi mint hinni próbálod.
Attól,hogy ilyen "szelíden" írsz még nem vagy jobb ember mint én és közelebb sem állsz Istenhez.Az lehet,hogy jovialitásodban elmész a lényeg mellett de Te is mint itt mindenki a földre születtél és itt kellene a véleményeddel segíteni az embereknek.


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 11:23 am
Istennel úgyis találkozik majd mindenki-ennek a koordinálása nem a Te feladatod.
A kérdés csak az,hogy Te melyik istent szolgálod...a magyarok Egyistenét vagy azt a "másikat"?
Mert az írásodban nagyon a sauli bűnszövetkezet mellett törsz lándzsát ha finoman is, ha bölcsnek és tapasztaltnak tönően is de mellettük állsz.Ez azért nem szép egy másik magyarral szemben!
Remélem,jó választ adsz kedves testvérem.


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 11:28 am
200 éve=2000 éve.(11:17)

Hozzászólások:

Hozzászóló: Csaba @ 20 Oct 2007 12:03 pm
Knulpnak köszönöm, hogy helyettem helytállt!
Mivel egy másik UDK fórumon a vitát én nyitottam, így csak most reagálok.
Szűz Máriát Emesével összekeverte kedves "sabaktan" Ez olyan, mint ha helyet cserélni, s csehet herélni -t egy platformra tennénk.
Emese nem volt érintetlen. Ezt egy gyakorló görögkatolikusnak ne magyarázzd. Öskereszténység alatt az Apostoloktól Konstantínusig tartó időszakot értjük. befejeztem a témát.Hozzászóló: Knulp @ 20 Oct 2007 09:32 pm
hát komám...nehéz válaszolni, mert bevallom élvezem a soraidat, izgalmas lélek lehetsz,de számomra roppant zavaros...Egy Istenről beszélünk, mert Egy van! A magyarok Istene sem más, bár te privatizálni igyekszel csak a magunk számára, mint ahogy a zsidók nagy tévedése a kiválasztottság-tudat tébolya...gondolataid minden izében ószövetségiek, szinte a zsidó tragédiát éled, vagyis nem ismerted föl a Megváltót...Kr.e.: szemet-szemért...Kr.u :...ha tudnád, akkor élnéd...
Igen, a magyarságra,magamra is, ha érdemli, még több keresztet kívánok...a megtisztulást...aztán a felébredést...a megtérést...gondolj bele: az őskeresztények dalolva szenvedtek, nem tudtak velük mit csinálni, nem féltek a testi szenvedéstől, a haláltól, mert Krisztus mondta: "... ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek -azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek!..."
nos testvérem valahol itt kezdődik az IGAZI forradalom!


Hozzászóló: Knulp @ 20 Oct 2007 09:34 pm
a fentirtak Sabaktani mesternek szóltak...:)


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 11:40 pm
tönően=tűnően


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 12:11 am
Hiába fejezted be a témát kedves Csaba,mert hozzá kell szólnom a soraidhoz.
1.Emesét nem kevertem senkivel hanem példának hoztam fel éppen úgy mint Buddhát is a téma mögötti alapgondolat miatt a lelki,mentális és fizikális tisztaságra utalva.Nem az érintetlenségről beszéltem.
Egyenlőre tehát a "csehet herélő" poénod nem nagyon jött be.Próbálkozz később.
Azt viszont megkérdeztem,hogy mit értetek szeplőtelenség alatt illetve ez mindenképpen fizikai érintetlenséget jelent-e számotokra?Eddig még nem jött válasz.
Azt honnan tudod,hogy Emese nem volt érintetlen?
Mit tudsz Te mint gyakorló görögkatolikus az őskereszténységről?
Ezt ugyanis olyan vehemenciával közölted,mintha "Ha valaki akkor Te aztán tudod"!
Határozd már meg nekünk az Apostolok müködésének idejét mert mondjuk Konstantinuszét ismerjük.
Körülbelüli időszak is elég lesz.


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 12:39 am
Rossz válasz volt Knulp testvérem.
Gondoltam,hogy nem akarsz megérteni de az,hogy már zsidó szellemiségünek is nézel ez azért "megérintette" a keresztény bár nem zsidó-keresztény lelkem, ha érted a különbséget.
Furcsállanám mert az "Egyisten" kérdésben sem értelmezted az írásomat valami fényesen pedig igen éles és művelt elméjünek hiszlek.
Jó,hát van amikor az embernek "rövid zárlat" van. Pihenjünk egyet.
Isten áldásával.
Később még kereslek.


Hozzászóló: Bégány Attila @ 21 Oct 2007 12:55 am
Kedves Knulp ! Amit az ószövetségről írtál azok a Markion csoport alapvetéseit képezik.


Hozzászóló: Csaba @ 21 Oct 2007 07:26 am
Emese nem volt érintettlen. Igaz, hogy Emese Álma alapján nőtt ki az Árpád-ház. Árpádnák volt testvére, szerintem. Így Nem szeplőtelen.
sabatkan ha olvasod a görög katolikusok havilapját, mit megkapsz a Rózsák terén. vagy rámész a parochia.hu és gorogkatolikus.hu honlapra, ott is tájékozódhatsz az őskeresztényekről.


Hozzászóló: Knulp @ 21 Oct 2007 08:37 am
keresztény, zsidó-keresztény...nem értem a különbséget. olyan is van, hogy arab,kínai, hottentotta-keresztény...nem?...A Kr.e-i, Kr.u-i
világ közötti különbséget viszont értem...és ez világrengető különbség, bár én ezt nem úgy értem, mint Bulányi atya.A Bibliát egy egésznek, szentnek tartom, és védem az Egyházat minden emberi gyarlósága ellenére. Az Egyház a második vatikáni zsinat óta újjászületett, és ha lassan is,botladozón, de újra méltó lesz arra, hogy Krisztus testének nevezzük...Hiszem, hogy a Szentlélek mondatja ezt velem!


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 10:05 am
Engedd meg Csaba,hogy ne görögkatolikus lapokból tájékozódjam az őskereszténységről.
Nem hiszem,hogy bármi újat tudnának adni nekem ezek az írományok miután ez a téma kutatási területem.Nem kevesebb mint négy nyelven érkeznek el hozzám az információk és nagyon sok kutató/régész barátom van külföldön is akik segítenek nekem.Döbbenetes az a masszív hazugság-özön és történelemhamisításamivel naponta birkóznunk kell.
Az eredményeink természetesen nem egyeznek meg a MTA eredményeivel de ez a bagázs különben is teljesen hiteltelen.
Az arab,kínai és indiai valamint tibeti anyagokkal viszont tökéletes átfedésben vannak.
Az őskesreszténységről és a magyar őstörténetről olyan anyagokat találni szentpétervári,kievi és távolkeleti könyvtárakban és kutatói kiadványokban,múzeumokban,amelyekről halvány fogalmad sincs és nem is lehet ha nem ezzel foglalkozol.
Agyagtáblák tízezrei,aranylemezek szövegvéseteinek halmaza.
Gondolom csodálkozol mert ilyenről nem beszélnek a történelem órán de a templomokban sem!


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 10:19 am
Amikor a Nektek oly szimpatikus Katolikus Egyház(Knulpnak:-II.vatikáni zsinat ide vagy oda-uganúgy rohad és ugyanúgy egy kegyetlen félkatonai szervezet a maga vasgyáraival,mint eddig),
meglátja a székely-magyar rovásírást rémületében a tengerig rohan mint akit üldöznek!
Mert azt remélem tudjátok,hogy a magyarok írásbeliséggel jöttek a Kárpát-medencébe és nem voltak pogányok.
Ezt másképpen tanítják Nektek a könyveitek és a Biblia is ettől azonban ez még igaz.Utána lehet nézni-de soha ne könyveknek higyjetek csak régészeti leleteknek.A könyvek nagyon veszélyesek.
Azt soha nem tudhatod,hogy egy könyv milyen körülmények között és milyen céllal keletkezett.
"Mao kis vöröse"," Mein Kapf" és ez alól a Biblia sem kivétel.
Knulp testvérnek: A Biblia nem szent,barátom.A Bibliát többször átírták és bizonyos részeknek más értelmet adtak.A szöveg az volt,hogy a fejlődő világ nem érti meg a régi nyelvezetet.Ez egy baromság. A mai napig értünk honfoglaláskori szövegeket sőt a hunok nyelvét is megértjük!
Drága barátom Knulp!
úgye nem mondod komolyan,hogy nem érted a keresztény és zsidó-keresztény eszmerendszer közötti különbséget!


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 10:34 am
Szeretnétek kitörölni a magyarságot a krisztusi időkből és az írmagját is kiírtani a keleti származásnak és sokezer éves keleti eredetnek.
A római katolikus egyház az illuminátusokkal karöltve(tudom mit szerenél mondani de peched van,-ugyanis bizonyítható),évszázadok óta máson sem dolgoznak, mint a magyar őskultúra kiírtásán. Hála Istennek-részben a mai hagyományőrzőknek is köszönhetően, közel félezer magyar gyermek ír és versenyez folyamatosan rovásírással.
A "nagy" SzentIstvánunk tűzzel vassal írtott népet,írást kultúrát mert helyet kellett teremteni a zsidó-keresztény agyrémnek.
A 42 rovásbetünk helyett megkaptuk a latin 18-at.Hát mit mondjak,eléggé érdekes fordítások jöttek létre amikor a hangzószegény latinba bele próbálták préselni a rovásszöveget.Ez aztán fejlődés volt!Aztán felvetették velünk a zsidó-kereszténységet.Ez érdekes volt annál is inkább mert mi keresztények voltunk.
Nem kedveseim,nem voltunk pogányok.
Egy Istenben és Boldogasszonyban hittünk és pontosan ismertük égi származásunkat.
Na,ezt nem birja elviselni a zsidó vallás!Beszélj csak Nimród-ról egy rabbival! Átharapja saját torkát a rémülettől.


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 10:47 am
Ezeket a sorokat nem a meggyőzés szándékéval írom mert senkit sem akarok meggyőzni.Ha jól érzitek magatokat a saját vallásotokban vagy hitetekben,örüljetek neki-én is örülök,higyjétek el.Azt azonban senkinek sem ajánlom,hogy betokosodott, dogmatikus módon butitsátok az agyatokat de főleg azt nem,hogy idegen és igen rafinált emberek irományai után éljetek mert így soha nem fogjátok megtalálni Istent.Az Egyistent.A magyarok Istenét(tudom,hogy ez "rosszúl esik" de sajnos így van...remélem,hogy "odaát" találkozunk majd és akkor igazat adtok!).István megbánta amit tett a Néppel és felajánlotta a Koronát és az Országot a Szűzanyának. A leírások szerint,iszonyatosan félt.Volt miért,mert nemsokára találkozott az Úrral.Részemről most kiszállok ebből a vitából mert annak ellenére,hogy egy hajóban evezünk,olyan nagy a távolság közöttünk amely teljesen áthidalhatatlan.Egyetlen közös van bennünk-az Istenhit de az utat amelyen Ti közelítitek meg Őt,számomra vállalhatatlan mert hazugsággal teli.Hangsúlyozom: számomra és akkor nem sértettelek meg Benneteket,remélem.Isten áldásával.


Hozzászóló: Knulp @ 21 Oct 2007 11:00 am
A katolikus igen tág fogalom, mint tudod.A vasárnapi keresztényekkel nekem is van gondom. De amikor Bibliát olvasok, vagy igen művelt, tudós papoktól lelkiségi irodalmat, vagy ha átélek egy szuggesztív prédikációt, akkor nekem sosem jut eszembe, hogy történelem hamísitás folyik, ami igazad van, valóban folyik, hanem akkor Jézust tanulom csendesen,szeliden, tanulom a világ, az ember, söt a hétköznapok ideáját.
Kiszely előadásra járni, lovagolni és az íjat is tanulni, magyar népzenét hallgatni,aztán misére menni...de jó:)


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 11:44 am
Köszönöm a szavaidat Knulp.
Nagyon megnyuktattak.
Isten legyen Veled is és mindnyájunkkal.


Hozzászóló: sabaktani @ 21 Oct 2007 05:54 pm
megnyuktattak=megnyugtattak.
Pontosan erről beszéltem.


Hozzászóló: Tímár @ 26 Oct 2007 09:01 pm
Nem lenne-e jobb, ha azok a papok, akik valóban elhivatottságból választottak pályát,sajátmaguk döntenék el a celibátus ügyét.Aki akar nösüljön, aki pedig nem akar,az maradjon nö nélkül.
Szüz Mária szüzessége kb.500 évig vita tárgyát képezte a zsinatokon. Végül valamennyi szavazattal emígyen döntöttek. Nem röhejes? Ugyanis egy féltucat hasonló eset fel van jegyezve az óbabiloni,sumér,asszír és egyiptomi mitológiákban. Ez a divat körbe-körbe járt.


Hozzászóló: s@baktani @ 27 Oct 2007 10:18 am
Kedves Timár-Ön a legintelligensebb megoldást szorgalmazza és egyben a leglogikusabbat is.Ez a sok bunkó fanatikus hiéna, a "nagyhatalmú főpapi kar" azonban egy szót sem ért ebből.Meg az alapfilozófia,hogy megnyomoritani a kispapokat/apácákat-egy fontos szempont!
Cölibátus,máglyára küldés,permanens lelki terror,az állandó,születésünk pillanatától tartó,egyéni és közös bűnösség forszírozása(egy kicsit Benes-ízű...),önsanyargatások,állandó félelemben tartás,állandó bocsánatkérési kényszer stb.,stb.,-mi köze van ennek a kereszténységhez?-és milyen isten szolgálatában történik mind ez?
Van egy olyan érzésem,hogy ezt az istent Sátánnak nevezik.
Fel kellene ébrednünk ezen a téren is mert egy nagyon jól megszervezett és ügyesen életben tartott hazugságdömpingnek vagyunk az áldozatai.
A római katolikus egyháznak semmi köze sincs a Keresztény Istenhez.
Sajnálom Uraim.
Különben is a vallás és a hit merőben két különböző dolog.Nem értem,hogy miért foglalkozunk állandóan az egyházzal ahelyett,hogy Istennel foglalkoznánk.
Hozzászóló: Tímár Imre @ 28 Oct 2007 08:28 am
A keresztény egyházak szünet nélkül a feltétel nélküli megbocsájtást sugallják, holott Jézus egészen mást mondott:"Ha vétkezik ellened testvéred, fedd meg, de HA megbánja, bocsáss meg neki."/Lukács 17,4/ Tehát a megbocsájtás feltétele a megbánás! Ezt nem olvasták a judeokereszténység sarlatánjai eddig. De ki bánt itt meg eddig valamit? A judaizmus máig sem ismerte el a keresztrefeszítés büntényét, de a pápák meghajolva nyüszítenek elöttük. Undorító!


Hozzászóló: s@baktani @ 01 Nov 2007 04:26 am
Azért mert a judeo-keresztény egyház egy kapott forgatókönyv szerint dolgozik.
A pápák/főpapok nagy része(döntéshozó része)pedig csak lakájok.
Persze,hogy a kajafási vonal nem fogja elismerni,hogy Jézus kitervelt elpusztítása az egyik legmocskosabb gyilkosság volt ami alól nincs feloldozás.Mindenki hallhatta/olvashatta azt a hisztérikus örjöngést amit a "Passio" kiváltott egyes, különben teljesen jelentéktelen képződményeknél.
Bizonyos egyedeknél a darwinizmus valóban igaz lehet...

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.