Harcolj a gonosz ellen!

A Katolikus Egyház egy hetes utcai un. városmissziót missziót tartott Budapesten. Az ÚDK Markion Csoportja gratulál az egyháznak és megjegyzéseket fűz Erdő Péter bíboros értékeléséhez.
Erdő Péter értékelése a budapesti városmisszióról:A hívő emberek rájöttek, nemcsak azért katolikusok, hogy néha a plé bánián összejöjjenek és egymás között jól érezzék magukat.
Városmisszió a Ferencziek terén.

Markion Csoport: Kedves bíboros úr! Ez nem volt egy erős mondat. Lehetett volna így is: Kimentünk az utcára megvallani hitünket. Megszólítottunk embereket, akiknek elmondtuk: Ha megfáradtál az élet nehézségeitől és nem látod az utat előtted, gyere hozzánk, keress meg minket! Mi segítünk megtalálni a Te utadat Istenhez Jézus Krisztus által.

Erdő Péter: A budapesti városmisszió hete alatt a katolikus egyház megpróbált felvonultatni olyan módszereket és programokat, amelyeken keresztül megszólalhat a hit örömre, tartalma, meggyőződése, közösségalkotó és vigasztaló ereje.
Markion Csoport: Esperesi körzetenként evangelizációs templomot jelölnénk ki. Ezen templomokban az egyház karizmatikus vénával megáldott papjai szolgálnának(lásd. pl katolikus karizmatikus mozgalom, vagy a pünkösdistákat). Egy ilyen körzeti karizmatikus-evangelizációs gyülekezet igazodási pontja tudna lenni a körzet istenkereső fiataljainak, vagy nem fiataljainak, ill. az intenzívebb vallásos élményre vágyóknak is. A különböző neoprotestáns/pünkösdista karizmatikus gyülekezeteket a nagyegyházak kritikáiként kell felfognunk. A hitben való ’lecsillapodás’, ’konszolidáció’ után pedig ki-ki megtalálhatja a lakóhelyéhez legközelebb eső templomot. Az egyházak hagyományos szerkezete nem képes az evangélizációra, eközben a liberális Európa és Magyarország missziós területté vált. Változtatnunk kell!

Erdő Péter: Majd évek múltán lesz látható, hogy ebből a városnak milyen haszna lett. Az eddig városmisszióknak a tapasztalatai szerint a legnagyobb hatás nem az volt, hogy tömegesen megtértek a nem hívő emberek, hanem: jobb szemmel néztek a hívőkre, a hívő emberekben pedig több bátorság kerekedett - nyilatkozta Erdő Péter, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Városmisszió Budapest 2007 katolikus rendezvénysorozat záró sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek.
Markion Csoport: Ebből az egy hétből évek múlva semmi nem látszódna. A hívők bátorságának fenntartásához rendszeresség kell. De rendszeres utcai misszióval kapcsolatokat lehet építeni azokkal is, akik soha nem lépték át a templom küszöbét. Az utcai misszió az evengelizáció a megtérés előszobája lehet.

Erdő Péter: Oda kell figyelniük a körülöttük élőkre, azok problémáira, szükségleteire, és arra: hogyan, milyen módon tudják a hit örömét elmondani.
Markion Csoport: A legtöbben nem is tudják, hogy emberi kudarcaik a hit hiányából fakadnak. Aki hisz vallja meg hitét a nem hívők előtt. Ne féljünk ettől. Az erre való felszólítást a mise liturgiája részévé tennénk.

Erdő Péter: A missziós programokat a várakozásoknak megfelelő érdeklődés övezte, és szándék van az öt missziós város - Bécs, Párizs, Lisszabon, Brüsszel, Budapest - együttműködésének folytatására. A plébániákon a legjobban sikerült programokat rendszeresen meg szeretnék ismételni - tette hozzá.
Markion Csoport: A legsikerültebb program az amikor a program végén van kinél jelentkezni ezzel a mondattal: szeretnék megtérni.

Erdő Péter: a városmissziót szervező budapestieknek öröm volt azt érezni, hogy "nem vagyunk egyedül". A főpásztorok jelenléte kifejezésre jutatta, hogy része vagyunk a világegyháznak.
Markion Csoport: Ugyanakkor a világegyház terhes is tud lenni. A világegyházi tiltás nélkül könnyebben változtatnánk a kötelező papi nőtlenségen és megengedhetnénk a női papságot is. A paphiánnyal ma már a működőképességet veszélyezteti miközben misszióról álmodunk. A világegyház nélkül az ószövetséget sem neveznénk Isten igéjének.

Camillo Ruini bíboros: A budapesti városmisszión XVI. Benedek pápa különleges küldötte arról beszélt: a misszió fontos volt az egyház számára, hiszen újra felfedezte missziós tevékenységét és, hogy valóban missziós egyházzá kell válnia.
Ugyanakkor "fontos volt a város számára is, mert lakói megtapasztalhatták, hogy az egyház nemcsak várja, hogy térjenek be a templomokba, hanem eléjük megy az utcára" - fűzte hozzá.
Markion Csoport: Nagyon sok házas ember és nő is tudna missziót vállalni az elhagyott plébániákon. Miért nem húzza fel az egyház a sorompót előttük?

André Vingt-Trois érsek: "Nyugat-Európában a magyarországi katolikus egyházat a csend egyházának hívják, de azt tapasztaltam meg, hogy ez nem a hitnek a csendje". A szocializmus ideje alatt is kitartó hit meghozta a gyümölcsét, amit idáig nem láttunk. Az egyház újra szabadon hirdetheti az örömhírt, és ezért most felszínre törnek ezek a gyümölcsök - tette hozzá.
Markion Csoport: A csend egyháza. Micsoda finom késszúrás ez! Ki kell borítani az egyházi ügynöklistákat, hogy ne legyen az egyházi vezetés zsarolható vele. Az egyház tudja a legfontosabb feladatát végzenie: a lelkek megmentését.
Míg a destruktív liberalizmus intézménye, a média a rossz hírtől virul, a kereszténység intézményének, az egyháznak a jó hír hirdetése a feladata. A szeretet személyes és a leggonoszabb embert is lehet szeretni. De az intézményes gonosz elleni szabadítást intézményes harccal lehet csak elérni. Ahogy Krisztus kiverte a kufárokat a templomból, úgy kell az egyházainknaknak is harcolnai az intézményes gonosz ellen. Hogy mi az intézményes gonosz? Ha van gyomra nézze meg az alábbi linket.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.