EGY SZEMÉLYES STRATÉGIA VÉGSŐ KUDARCA.

Elképesztően elfojtott indulatok vannak a levegőben, ezekben a lázas őszi hetekben. Hideg fejjel senki sem gondolta volna még néhány hete, hogy politikai és stratégiai szempontból szinte észrevehetően meghasad a jobboldal látszategysége: egy markáns nemzeti és egy folyamatosan meghátráló polgári táborra.

A Magyar Gárda teljes Fideszes megtagadása, a vagyontörvény elleni bűnös ellenzéki bénaság,.. a Le Monde-ban megjelent gyalázatos Orbán interjú, és végül a Hajógyári szigeten Kádár népének elmondott semmitmondó beszéd, egymást gerjesztő, egyértelmű üzenet volt a vezér hibás és bukott stratégiája mentén, amely visszafordíthatatlan folyamatokat indított el a kormányellenes erők táborában. Orbán megint nem volt képes átlépni önmaga hosszúra nyúlt árnyékán! Most úgy tűnik, hogy a volt miniszterelnök „történelmi” interjúja -amelyben végre először beszél nyíltan a Fidesztől jobbra lévő politikai erőtér felszámolásáról-, erőszakkal meghasította az eljövendő, lehetséges nemzeti-polgári együttműködés eddig sem túl szilárd kereteit.

Orbán a francia lapban adott nyilatkozatában -amelyben kijelentette, hogy személyes politikai stratégiája, hogy a Fidesztől jobbra megakadályozzon és felszámoljon minden számottevő erőteret-, finoman szólva nem mondott igazat. A pártvezér a gyakorlatban is bebizonyította, hogy önmagától „balra” sem tűr meg semmilyen önálló akarattal bíró politikai képződményt. Nemcsak a hajdani szövetséges -ma neokonzervatív-, MDF-et marta át a túloldalra, de kegyetlenül lecsapott (a végtelenségig hű barát Áder beáldozásával) a nemzeti liberálisok Schmidt Mária vezette csapatára. Orbán, még ha belepusztul is, egyfajta isteni küldetéstudattal a háta mögött -a Kossuth téri tüntetőktől a szélsőbaloldali marxistákig-, az egész Gyurcsánnyal szembenálló tábort egyedül akarja uralni, de mindenáron. Ebben a helyzetben egy első hallásra igen furcsa szituáció alakult ki. Gyurcsány /akarva vagy akaratlanul/ akár egy kovász, élteti és kelteti a nemzeti radikalizmust, hátha létrejön egy hatékony Orbán-Jobbik-Gárda-Kuruc antiszemita tengely. Erőszakosságával, kíméletlenségével és engesztelhetetlen cinizmusával ok-oksági reakciót szül, amelynek során egyre jobban radikalizálódnak eddigi mérsékelt polgári ellenfelei. A másik oldalon Orbán /tudatos elhatározással/ pártok és mozgalmak nélkül kívánja bekebelezni a „csupasz” radikális szavazókat. Elhatárolódik a jobboldali szélsőségesektől, miközben a stratégia részeként fegyverbarátságot köt a szélsőbalon található Thürmer vezette munkáspárttal, és kiegyezést ajánl az SZDSZ-nek. Mindkét globalizmust kedvelő hadvezér tervszerűen megosztja saját szélsőségeseit, miközben jól látható gesztusokkal építi a másikét!

Ha a két szemben álló tábort egy éles késsel kettévágjuk, érdekes jelenségnek lehetünk a szemtanúi. A jelenlegi kormányellenes jobboldal egy hármas tagoltságú ellenféllel áll szemben. Ott a posztkommunista utódpárti MSZP, a szélsőségesen neoliberális SZDSZ, és a neokonzervatív MDF. (A teljesen elenyésző és megosztott egymással szembenálló munkáspártokról most, mint fontos politikai tényezőkről ne beszéljünk!) A másik oldalon elméletileg van két párt a Fidesz és a KDNP, ami lényegét tekintve egy és ugyanaz, na és persze egy igen megosztott radikális mező, a JOBBIK-MIÉP által részben/!/ kitöltve, amiről most szintén nem érdemes beszélni. Az érdekesség abban van, hogy bár a Fidesz-KDNP egységes arculatot mutat, a Fidesz polgári párt eszmeiségét tekintve mégis szintén háromfelé tagolt. Van benne az Orbánt körülvevő erős keresztény-szociális vonulat, van benne -a Schmidt, Kósa, Pokorni, Rogán, Dautsch alkotta-, nemzeti liberális irányzat, és van egy, egyre erősödő radikális áramlat, amelyhez elsősorban a tagságot, és talán Wittnert és Mikolát lehetne besorolni. Furcsa, hogy a jelenlegi népnyúzó kormány legnagyobb ellenzéke nem a Fidesz, hanem Szili Katalin, az MSZP frakció és az örökösen kötözködő SZDSZ. A másik oldal saját ellenzéke -az Orbán mellett egységesen felálló arctalan frakció mellett-, az egyre inkább radikalizálódó és csalódott tagság. (A Századvég felmérése szerint ma már minden negyedik Fidesz tag elégedetlen a saját pártja jelenlegi politikájával és egy teljesen új pártot követel. Nem véletlen tehát Orbán és Kövér kirohanása!) Nem csoda, ha ebben a kritikus helyzetben a Fidesz erőtlen tevékenységet folytat. A közvélemény kutatók által mért hatalmas népszerűség ellenére, ma már Orbán minden erejét és idejét saját pártjának erőszakos egyben tartása köti le, nincs ideje a végzetes balliberális kormánnyal bíbelődni!

Orbán egyre inkább saját, kényszerrel egyben tartott táborának a fogja. A Hajógyári sziget kisszámú, megszűrt és válogatott közönsége előtt kimondja az egykori Miép-es varázsszót, hogy „Elég volt!”, miközben üzenete szociális tartalmával mindvégig az elégedetlen kádárista kisembernek állít csapdát és hálót. Orbán beszédében folyamatosan cselekvésről papol, miközben önmaga a legnagyobb gátja a kormány elleni valódi cselekvésnek. Radikális népakaratról szónokol, miközben lépten-nyomon megtagadja saját radikálisait. Eltűnt és ellopott pénzekről értekezik, miközben, mint az európai néppárt alelnöke belső pénzügyi revíziót kezdeményezhetne Brüsszelben. Orbán azt lódítja, hogy a népszavazással móresre tanítja a jelenlegi hatalmat (amit öt év alatt egyszer sem tett meg!), és ezzel a lépéssel megvalósítja a /nem létező/ történelmi egységet. Elhiteti azt a hazugságot, amit már az önkormányzati választások előtti kampányban is hangoztatott, hogy győzelemmel kicsikarható a kormány idő előtti távozása. Orbán sajnos megint magát adja, amikor nem mond igazat. Nagyon jól tudja, hogy a sikeres referendumnak nincs kormánybuktató hatálya. Nagyon jól tudja, hogy a csodafegyverként titulált népszavazás inkább az ő személyes életének fordulópontja. Ha veszít, mennie kell! Ha győz, de marad a kormány, akkor is mennie illenék. (Orbán máskülönben sokkal többet tud veszíteni ezen a népszavazáson, mint Gyurcsány!) Persze tudjuk, hogy minden marad a régiben, ha csak…

Ha csak a jobboldal a hatékonyság érdekében nem találja meg önálló, új és természetes struktúráját, arculatát és mondanivalóját. Ehhez azonban először végleg le kell zárni a sikertelen orbáni korszakot. Másodszor, az önálló nemzeti liberálisokkal végleg tönkre kell tenni az SZDSZ-t! Harmadszor pedig szintén önálló erőként -egyenlőre akár mozgalmi keretek között- segíteni, és nem gátolni kell a modern nemzeti érdekvédelem gazdasági és szellemi talpra állítását! Össze kell fogni minden életképes és hiteles politikai erőt a Világszövetségtől a Független Jogász Fórumig! Ez persze szép idea. Orbánt ismerve mindent elkövet majd végzetes személyi stratégiájának megvalósulásáért. Azért a téveszméért, amely eddig már kétszer sírba vitte a nemzetet, és amely ha így marad, 2010-ben ismét tönkreteszi Magyarország jövőjét.

Molnár Tamás – ÚDK

Utóirat:

Sokan megkérdezik mostanában, hogy mi a különbség a nemzeti és polgári oldal között. A teljesség igénye nélkül engedjék meg, hogy néhány példával érzékeltessem a szembetűnő különbséget:

A nemzeti oldal önálló, független országot akar, akár Ausztria, Svájc vagy Horvátország, míg a polgári oldal egyértelműen erős euró-atlanti kötődésű.

A nemzeti oldal EU-ellenes, kritikus és szkeptikus, míg a polgári oldal teljes mértékben uniópárti.

A nemzeti oldal nem tekinti véglegesnek és jónak a jelenlegi alkotmányt, szeretné egy nemzetgyűlés keretében visszaállítani a tradicionális történelmi jogokat, míg a polgári oldal szerint jó a mostani alaptörvény.

A nemzeti oldal megkérdőjelezi a rendszerváltást, felveti az elit felelősségét. A polgári oldal hallani sem akar ezekről a témákról.

A nemzeti oldal teljes mértékben feltárná a kommunista ügynökmúltat, és ország-leltárt készítene. A polgári oldal eddig minden esetben megakadályozta ennek létrejöttét.

A nemzeti oldal első pillanattól követeli az államelnök közvetlen nép általi megválasztását, a kétkamarás parlamentet és a honatyák visszahívhatóságát és vagyoni elszámoltatását. A polgári oldal ezt a kérést soha sem támogatta.

A nemzeti oldalnak nagyon fontos a határon túli magyarság érdekeinek védelme, ezért követeli a kettős állampolgárság megadását és a MVSZ állami támogatását. A polgári oldal inkább megosztja a kinti magyarságot.

A nemzeti oldal számára fontosak a történelmi szimbólumok, míg a polgári oldal nem tulajdonít ennek nagy jelentőséget.

A nemzeti oldal visszaállamosítaná a stratégiai fontosságú nemzetkincseket és gazdasági intézményeket. A polgári oldal ezzel szemben a globalizáció és a kiárusítás feltétlen híve.

A nemzeti oldal semmi pénzért nem adná el idegeneknek a földtulajdont. A polgári oldal eladta azt.

A nemzeti oldal erős, gondoskodó, szociálisan érzékeny államot szeretne, míg a polgári oldal nem minden esetben, vagy csak szavakban támogatja ezeket az elképzeléseket.

A nemzeti oldal ingyenessé tenné az oktatást és az egészségügyi ellátást, míg a polgári oldal nem lát erre lehetőséget.

A nemzeti oldal szigorítaná a külföldiek letelepedését és bevándorlását. A polgári oldal teljesen nyitott ebben a kérdésben.

A nemzeti oldal határozottan felszámolná a bűnözést, míg a polgári oldal liberálisabb ebben a tekintetben.

A nemzeti oldal önálló és erős, sorozott hadsereget akar. A polgári oldal nem akarja ezt, sőt határozottan ellenzi.

Hirtelen ennyi alapvető különbség jutott eszembe, amely teljes mértékben indokolja, hogy a nemzeti és polgári oldal ne legyen egy táborba összezárva!

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 20 Sep 2007 08:55 pm
Teljesen egyet értek a fentiekkel, ugyanis aki nemzeti, az nem lehet polgári. Aki pedig polgári az nem lehet nemzeti. A polgári és nemzeti eszmeiségű politikai irányzat szöges ellentétben állnak egymással. Mi magyarok mindig is nemzeti politikát aratunk. Hogy ez sokszor miért nem sikerülhetett, az többek között a polgáriaknak is köszönhető volt...Hozzászóló: papa @ 20 Sep 2007 09:07 pm
Gratulálok Molnár Tamásnak! Nem is tudok kötözködni, bár ma olyan hangulatban vagyok. Szerintem, aki egyetért Molnárral és az ÚDKval az bojkottálja a Fidesz népszavazási bohockodását! Ne írja alá az ívet és ne menjen el szavazni! Itt egy monopoliumot kell megtámadni. A monopol helyzetben lévő Fidesz uralja a "piacot", kell az erős konkurencia. Az ÚDk úgyis olyan egyeleőre nem tudom milyne párt, ezért van benne lehetőség, mert nem egy fazon hatáérozza el, hogy milyen legyen. Tetszik a platformozás


Hozzászóló: Teketoria @ 21 Sep 2007 09:18 am
Kedves Molnár Tamás!
Köszönöm sorait, végre egy olyan írás, ami nem balról kritizálja Orbán eszméit. Már teljesen azt hittem egyedül vagyok ezekkel a meglátásokkal.
Viszont az utóiratban vannak olyan dolgok, amik azért meseszerűek.
Csak kiragadva: a külföldiek letelepedése kérdés. Lássunk azért tovább az orrunknál, ebben a kérdésben. Egy klasszikus jut erről mindig eszembe : "...hogy ki a zs..dó azt én mondom meg.." Szóval ki a külföldi?
A cikk lényegével azonosulok, de valamit nagyon lépni kéne már, de a Gyurcsány , Orbán tengelyre nem állok fel, a székház rombolás értelmetlen, mégis mit kéne végre tenni?Hát nincs még egy karizmatikus ember , aki összefogná a mozgalmakat? Mert az szépen hangzik itt, hogy nincs vezér, csak nem életképes.


Hozzászóló: Ványai Zoltán @ 21 Sep 2007 10:23 am
Kedves Olvasók!
Én nem a cikkel kapcsolatban mondom el a véleményem, hanem másról. Arról a tényről, hogy bármit is mondanak a Fideszről, és Orbánról, ma ez az egyetlen olyan párt a jobboldalon, akinek tömegbázisa van. Lehet őket szeretni, nem szeretni, kritizálni, de ez az igazság. Nézzék meg az eddigi tüntetéseket. Szégyen, hogy 100 - 200 fő lézeng a bejelentett és hetekkel ezelőtt meghirdetett tüntetéseken. Szerinte Fáber úr is nevetségessé vált az Y- tervvel. Szerintem csak önámítás, amit ezek a "radikálisnak" nevezett (nem is tudom minek nevezzem) sejtek gondolnak magukról. Jó lenne szembenézni a tényekkel, és előbb tömegbázist létrehozni, és utánna szervezkedni. Manapság több a rendőr a bejelentett tüntetéseken, mint a résztvevő. El kellene ezen is gondolkodni. Csak marakodás van a radikálisok között, ami sehová nem vezet.
Üdv: Ványai Zoltán


Hozzászóló: Molnár Tamás @ 21 Sep 2007 10:39 am
Kedves Ványai Zoltán!
Azért, mer valaki nagy és erős,azért kritizálhatatlan? Hitler és Sztálin is nagy és erős volt!
Üdvözlettel: M.T.


Hozzászóló: CsAti3 @ 21 Sep 2007 10:45 am
"neokonzervatív MDF"? Ha a neokonzervatív=megvásárolt, akkor igen.
A nemzeti - polgári szétválasztással nagyjából egyetértek, de ez a szélsőségek megfogalmazása. A határok nem olyan élesek, mint a vörösök illetve a kékek irányában.
Papa, te maradj otthon, de ahol meg lehet szorongatni a hatalmon levő gazembereket, ott meg is kell tenni!
Ványai Zoltánnal egyetértek!


Hozzászóló: Bendeguz 2 @ 21 Sep 2007 11:38 am
Kedves Tamás!
Gratulálok. Ez világos beszéd és CÁFOLHATATLAN! Ezért nem kellesz Te sem a nemzetinek hazudott parlamenti pártokat erősítendő, hogy legyen határozott kiállás a valódi problémák megoldása céljából. Aki igazat mond, azt minden irányzat vezetősége kimondottan ELLENSÉGNEK tekint, nem is ellenfélnek. Mert az ostobák féltékenyek a tehetségekre. Inkább pusztuljon minden és mindneki, csak ők maradhassanak a hatalom csúcsán, ha csak néhány tucatnyian túlélve csupán, akár egy kataklizmát, az sem érdekelné őket. Az elpusztult ország romjain is tovább folytatnák öntetszelgő dicshimnuszaikat és minden hó első napján, egymást félrelökve a megmaradók soraiból, reszketve rohannának a péntáros Gizikéhez, IDE A MANIT!- feliáltással.(!) Nos, hát ilyen szemléletű díszmadarak miatt döglődik, szó szerint, a lakosság egy jelentős hányada és ha így haladunk hátra, egyre többen lesznek, amíg ezek a figurák, pártszínezettől függetlenül, itt garázdálkodhatnak a nyakunkon.
Szomorú, de ez a tényállás, a többi színjáték a javából, mégpedig egyre arcátlanabb, ide értve a némely hozzászóló által kiemelten kezelt műellenzék élcsapatát és azok enervált holdudvarát.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 21 Sep 2007 11:46 am
A legenyhébb kifejezés az, hogy eszméletlen ahogy Csati3 egyet ért Ványaival. Egyébként örülök Ványai őszinteségének, hiszen megfogalmazta a sok százezer Fidesz-fanatikus, félrevezett véleményét, akiket az sem ringatott meg tavaly, hogy könnygázfelőben, lövések dördülése közepette, jajgatókat és vérzőket látva hallgathatták a Nagy Nagyotmondó süket szövegét. Ide a bökőt, hogy ez a Ványai-féle tömeg most okt. 23-án is követni fogja Agyagba Döngöljük a Kommunistákat (1989.jún.16.)szónokát, de már fele annyian sem lesznek mint tavaly, erről biztosíthatom Ványait és lassan el fog olvadni ez a sajtóra-TV-hazugságra manipulált pártocska....


Hozzászóló: É Lenke @ 21 Sep 2007 11:52 am
Igen Tisztelt Tolnay Gusztáv úr!

Megint csak szavak, és szavak! Unalmasan ismételgetett szavak. Természetesen vannak kifogások. De ezek is csak szavak. Dumálásuk nagyon hasonlít gyáva szájjal hősködőkhöz! Az eddigi történésekkel igazolt; az Önök elégedetlenségét kifejező szavaik semmi eredményt nem adó, csak hőzöngés!
Ja igen! Tömeg toborzásához és megjelenítéséhez bátor tettek kellenek! (Megjegyzem: OV egyetlen bátor tettéből származik a tömegbázisa. RUSZKIK haza! Kijelentéséből!)
A Tettekhez bátorság kell!
Segítek; Gandhi, milyen hatalommal szállt szembe fegyvertelenül sikerrel? Ott és akkor nem lőtek (igaz nem gumival)? Nem vertek? Nem oszlattak? Nem hiányzott a média?
Gandhinak „csak” bátorsága volt és hite az igazságban nemzete szabdságszeretetében! Hitéért volt bátorsága nem éppen barátságos környezetben a zarándoklatot (menetelést) vállalni.
Bizonyítottan nagyot tévedtek, ha azt hiszitek, hogy a vidéket járó beszélgetések (szerintem: agitációk!) azonosak Gandhi vidék-járásával! NÉMA menetelésével.
Igaz Nektek hiába szólok. Ti nem tudjátok befogni szátokat, és le fogni, dobálódzni kívánó kezetek.
Ti nem hisztek igazán abban, hogy az igazság győz a hazugság felett. Nem tudtok összeszorított szájjal hallgatva az országon körbe menve, menetelni és menetelni a végtelenségig az igazság győzelméért!
Mikor kezditek??
Érd, 2007.09.20
SándorHozzászóló: látó @ 21 Sep 2007 01:16 pm
Ne higgy magyar a pokorni bácsiknak- gyermekeiknek s a kövéreknek a fidesznek akármivel hitegetnek!


Hozzászóló: Jozsi @ 21 Sep 2007 04:12 pm
Tisztelt Molnar Tamas!
Mar nagyon regen ezeket szerettem volna a *csipasszemu*szvazoknak mondani.(akinek nem ingje ne...)
Tessek felebredni,az Orban vezette Fidesz pedig ugyanolyan nemzetarulo mint a Gyurcsany vezette Mszp-Szdsz senkihazik.
Ami a *marakodast*illeti mindez koszonheto a Fidesz alnok politikajanak. MEGEGYSZER.
A Fidesz ugyanolyan ellenseg mint az MSZP-SZDSZ--MDF--..
A Vanyaiknak-a Csatiknak etc...etc..
Maholnap mar magyarul sem beszelhettek (pl)Erdelyben- Szlovakiaban--a Delvideken..MINDEZ koszonheto a Fidesz nemzetellenes magatartasanak.
Benyalhattok Orbannak.
Jozsi


Hozzászóló: matyas @ 21 Sep 2007 04:42 pm
Én csináltam egy felmérést, melyben egyértelmüen kiderült, hogy az ország 64%-a jobboldali, 32%-a baloldali 4%-a meg nem tudja. Többszáz telefonos kérdésen alapult.
Az MSZP szavazói 95%-ban mennek el szavazni, a jobboldaliak, mivel nincs a Fideszen kívüli alternativa, alig 50%-ban Itt a magyarázat az orbáni eredményre.
A mostani népszavazás eredménye is előre látható:
Részt vesz 45%, ebből bagyobb rész orbán mellé szavaz, de aki nem megy el annak a szavazata is a NEM lessz.
A mai politikai helyzet magyerázat, hogy nem a Gyurcsány a JÓ, hanem orbánhoz képest jobb csak. Előre lépni itt csak akkor lehetne, ha a jobb oldal megszabadulna orbántól és fel tudna állni egy jobboldali közös akaratu párt szövetség, koalició, vagy akármi, de mindaddig amig a porondot uralja az orbán, ez nehéz, szinte lehetetlen


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 21 Sep 2007 07:24 pm
Olvastam matyas tudományos megalapozottságú véleményét, csak a valóság egészen más. A magyar többség se nem jobboldali, se nem baloldali, hanem nemzeti magyar. Ezt a megosztó fogást a bűnös sajtó és a bűnpártok erőltették rá az agymosott közvéleményre. Amíg nincs nemzeti vezető értelmiség, addig a becsapott, megtévesztett, agymosott tömegekkel azt csinálhatnak a pártok amit akarnak. Nekik ez a megosztás a jó. Miközben a magyar nemzet belerokkan ezekbe a csodadoktorokba. A kommunista mindig kommunista marad, akárhogy is nevezi magát...


Hozzászóló: Ványai Zoltán @ 21 Sep 2007 08:28 pm
Kedves Molnár Tamás!
Természetesen nem az a baj, hogy kritizálja Orbánt, mert sokmindenben egyetértek Önnel. Az a baj, hogy nincs olyan kormányellenes összefogás, ami ma sikeres lehetne. A jobboldal nagyon megosztott, a fiatalokat nem érdekli már a politika, külföldön próbálkoznak. Az öregek már nem képviselnek erőt, a középkorúak féltik az állásukat, a családokat el kell tartani.Mindenki elégedetlen, de nem mernek, vagy nem akarnak radikalizálódni.Kivárnak, nincs még "forradalmi helyzet". 1989- ben kellett volna igazi rendszerváltást csinálni. akkor is lepaktáltak egymással. Most is ez van. Egymásra mutogatás, harc ahatalom megszerzéséért, és ha már ott vannak a "húsosfazék közelében" akkor megegyeznek. Én sem vagyok híve a "népszavazásnak", mert ha ezt nagy fölénnyel meg is nyerjük (jobboldal!)akkor sem fog lemondani Gyurcány magától. Ha mindkét oldal akarja a változást, akkor lesz is miniszterelnök csre. És az jobb lesz? Itt csak egy új "Marshall segély" segítene, az adósságállomány elengedése.Már a kamatokat sem tudjuk fizetni, a lakósság is el van adósodva, teljes pénzügyi összeomlás van. Ebből a súlyos válsághelyzetből ki tudja kivezetni az országot?
Üdv. VZ.


Hozzászóló: wladek @ 21 Sep 2007 09:22 pm
Józsi! már megint itt rontod a levegőt?Mennyiért csinálod?


Hozzászóló: Teddy @ 21 Sep 2007 10:29 pm
Kedves Tamás!
Nem veszed észre még mindíg, hogy 100-ad magaddal nem mész semmire, csak rombolsz. Nem látod a prioritásokat. Ahogy azt a szovjet emlékmű előtt is elmondtam Neked, Akkor lenne jogos ez a hangod, ha legalább 3 millióan álnának mögötted. Ez a szám viszont ilyen politizálással soha sem emelkedik 200 fölé. Azzal meg nem váltasz rendszert soha. Azt viszont eléred, hogy ismét MSZP-SZDSZ kormány regnáljon, bár nem vagyok meggyőződve teljesen, hogy akarnak-e még tovább is regnálni, ha már nincs mit ellopni. Valószínűnek látszik, hogy egy ciklusra át fogják adni a hatalmat, hogy utána megint legyen mit ellopni. A stílusod és a szűklátókörüséged a biztosíték arra, hogy akkor jönnek vissza, amikor akarnak. Meg kéne már tanulnod építeni is a profi rombolásod helyett.
Üdv. Teddy


Hozzászóló: Én @ 22 Sep 2007 01:44 am
Olvasgatom a hozzászólásokat, egyvalamiről mindenki megfeledkezik. A média hatalmáról. Ahogy a zsarnokság, a média is átitatja a társadalmat, a zsigereket, benne van a kávéscsészédben, az ágyadban és az agyadban. A médiának kiszámitható cirkusz kell, ezért ragaszkodik a kontrollált manézs bohócokhoz, és nem enged másokat érvényesülni. ezért maradna ma MO-n Gandhi egyedül üldögélve az utca kövén, ezért szavaz a nemzeti érzelmű kisember is az mszp-re vagy a fideszre(mert a vízcsapból is csak ők folynak) ezért nincs senki M.T. mögött...ésígytovább.....


Hozzászóló: Én @ 22 Sep 2007 01:47 am
"...a média is átitatja a társadalmat,.." helyett inkább "... a média manipulációja is átitatja a társadalmat,..."


.
Hozzászóló: Saját vélemény @ 22 Sep 2007 03:55 am
Szerintem absolute fölösleges a marako-
dás, mindkét "vezető"-nek titulált egyén, gyurcsány és orbán, egy szuper
nagyrakás Szarencsétlenség. GA.


Hozzászóló: Ványai Zoltán @ 22 Sep 2007 06:23 am
Teddyvel és "Én"- nel teljsen egyetértek. A média fújta fel az "Y"- tervnek nevezett valamit is. Az igazságügyi miniszter mindjárt vizsgálatot rendelt el, államellenes összeesküvést kiálltottak. Kik tüntettek az előre mehírdetett tüntetésen: 100-200 fő. Elővarászolt borítékokból mondták a terv részleteit, kész röhej volt. Az OM. előtt 20 fiatal sörözött, ők voltak az "összeesküvők"! Aztán 1 fő rendör elzavarta őket. Kész röhej. Ez nem más, mint lejáratása a tüntetéseknek, ez a bohózat kezd hasonlítani Szabó Albert és Bácsfi Diana nevetségesen átlátszó, fizetett "fasiszta" szervezkedéséhez, amit a kormány és Izraelből fizetett, hogy ébren lehessen tartani a náci és fasiszta veszélyt. Térjünk már észre, és ne tegyük a tüntetést nevetség tárgyává. Ez annál sokkal komolyabb dolog, mint hogy csak a szereplési vágyat és a médiában való megjelenész miatt lejárassák!
Több komolyságot és nagyobb elszántságot várnánk el, és akkor lesz tömegbázis is.
Üdv. VZ


Hozzászóló: Borz Membrok @ 22 Sep 2007 07:23 am
Hölgyeim és Uraim!
Noha Molnár barátunk gondolataival többnyire egyet tudok érteni, mert sok igazságot tartalmazanak, azt kell mondanom, nem sok értelme van az efféle irományoknak. Nem vezet sehová a Fidesz kétségtelenül meglévő problémáinak boncolgatása. Molnár Tamás! Nincsen mögöttetek ember. Én azt látom, hogy a tavalyi Kossuth téri dicsőséges napok alatt is sikerült annak a néhány ,,vezér ürünek" pillanatok alatt egymás ellen és nem egymás mellett tevékenykednie. Gonda, Toroczkai, Te, Bene, stb. mind bebizonyítottátok, hogy akér egy fél nap alatt is képesek vagytok lérehozni egy-egy szervezetet és aztán itt meg is áll a tudomány. Hány tömörülés is volt vagy van? Kossuth tériek, Nemzeti Bizottmány, Magyar Nemzeti Bizottság 2006 és még a fene tudja, hány név. Egy nyomorult beszéd hatására! És a mai napig egymás szervezetei ellen vagytok és veszekedtek azon a lejárt szavatosságú tesco-szerű koncon, hogy végeredményben ki is legyen az új nemzeti radikalizmus állócsillaga. Hát ugyanazt teszitek kicsiben, mint OV nagyban. Ti kb. 2-300 ember vezetése felett marakodtok, míg OV 2-3 millió felett. De a számok érdektelenek, ha a mögöttes szándék ugyanaz. folyt.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 22 Sep 2007 07:23 am
folyt.
Egyetértek a nemzeti és polgári oldal közötti különbségek felorolásával is azzal az apró megjegyzéssel, hogy nagyon sok átfedés van. A nemzeti oldal hangoztatta prioritások közül számosat OV is magáénak vall és el is mondja. Kb. két napja az interjúit rendre fél percekig is csukott szemmel készítő ultrabolsi, rendkívülien visszataszító szingli tévéshüvely (krizsó szilvia) szemtelen kérdései nyomán fejtette ki a nemzeti gondolatok közül pl. az alapjaiban elqrt rendszerváltásról alkotott véleményét. És pont OV nem mondható EU mániásnak, aki annak idején elmondta, hogy az EU-n kívül is van élet. Rá is zúdult az összes libsi. És pont ő volt az a kormányfő, aki a leginkább törekedett a nemzeti szuverenitás megőrzésére a lehetőségek szabta korlátok figyelembevételével.
Bocsáss meg kedves Molnár Tamás, de most nincsen itt az ideje az efféle hangnak. Ráérünk a bandzsa milliárdos banya seggére akkor is huszonötöt huzatni, ha már kormányon vagyunk. Tudod, a holocaust néni maga is tagadta, hogy OV-al szemben határozná meg magát a jobb oldalon. Amíg ez így van, addig kár elméleteket gyártani. Szerintem igyál meg egy pohár jó bort és olvass irodalmat. A napilapokat felejtsd el. Én már rég ezt tettem.
barátsággal
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Molnár Tamás @ 22 Sep 2007 09:21 am
Kedves Mindenki!
Az írásom nem puccs Orbán ellen, hanem egy elemzés, hogy esetleg ne a megszokott sztereotípiákat használva, más szempontokból, de tisztábban lássatok. A felvetéseimre irányuló gyenge ellenérvek állandóan visszaköszönnek.A Miép, a Jobbik, a Harmadik út esetében is. Aztán marad mindíg a vereség és a kisebbik rossz. Én már nem akarok a kisebbik rossz mellé állni, mert elegem van.
Üdv: M.T.


Hozzászóló: Ványai Zoltán @ 22 Sep 2007 09:53 am
Kedves MOlnár tamás!
Arról kellene elemzést írni, hogy miért nincs Önök mögött tömegbázis. Mi az oka, hogy csak írások jelennek meg, és mikor közös megmozdulásokra kerül a sor, akkor pár ember jön össze?
Valami oka van, talán nem jók az elemzések, vagy mégjobban megosztják a népet.
Üdv. VZ


Hozzászóló: Molnár Tamás @ 22 Sep 2007 10:12 am
Kedves Zoltán!
Az ok egyszerű. Nincs 17 év alatt felhalmozott és összelopott pénzünk, nincs saját megfizetett cselédsajtónk. Valódi demokráciában egyébként minden párt szerencsére "megosztja" a népet. Diktatúrában viszont bőven elég ha van egy vagy két párt.(Szerintem jelenleg sajnos az Orbán és Gyurcsány párharc osztja meg leginkább az országot!)
Üdv: M.T.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 22 Sep 2007 12:37 pm
Nahááááát! Én kb. 15 éve arról írok, hogy elég az okoskodásokból, hogy miért nem csinálunk semmit. Elég az elemzésekből, amit a nép el sem olvas, mert nincs számítógépe és internete ( luxuscikk! ). Ha valakik pártot alapítanak, álljanak ki a színre, hogy a nép lássa őket. Mondják el magyarul, világosan, hogy mit akarnak. Ide a bökőt, hogy ez a piszkos, aljas sajtó erről is hírt fog adni. De pincéből nem lehet politizálni és ez nem pénzkérdés....


Hozzászóló: Ványai Zoltán @ 22 Sep 2007 01:07 pm
Kedves Tamás!
Ez nem pénzkérdés, így bújik ki a szög a zsákból. Azért csinálni 5-10 emberrel pártot, hogy valami pénzhez jussanak. Ez nem megy, előbb ki kell állni, meg kell hírdetni a megfelelő, jó és hatásos programot. Összegyűjteni az embereket, ha a cél, a program jó, akkor vevők lesznek rá az elkeseredett, és már mindentől megcsömörlőtt nép, a tömeg. Amíg csak beszélnek róla, írnak - köztük én is - addig csak "szájtépés lesz", és "pusztába kiálltott szó! tettek kellenek, nem az, hogy én milyen jól látom a helyzetet és mindjárt vezetőnek kiálltja ki magát mindenki. Ha nem sikerül vezetővé válni a pártba, akkor gyerünk, csináljunk egy másikat, ahol én vagyok a vezető, ha ott sem leszek, akkor tovább lépek stb. Ez nem kell az embereknek, mit látnak? Csak a vitákat, mindenki "a másik szemében látja meg a szálkát ..." Ez itt a baj.
Üdv. VZ


Hozzászóló: Molnár Tamás @ 22 Sep 2007 03:23 pm
Kedves Zoltán!
Az ÚDK néhány hónap alatt sok emberhez eljutott. A párt egyedülálló módon megvalósította a platformok teljes szabadságát és a teljes nyitottságot. Egyetlen más magyar páértban sem levelezhetnél közvetlenül egy vezetővel. Látom azonban, hogy a kettőnk beszélgetése teljesen inproduktív, ezért én ezt a "süketek párbeszédét" a magam részéről befejeztem. Ajánlhatok eseleg Neked egy másik honlapot, amely "demokratikusabb", mint a miénk. A www.fidesz.hu néven keresheted!
Megértéssel üdvözöl: M.T.


Hozzászóló: papa @ 22 Sep 2007 05:12 pm
Ványai Zoltánnak szerintem Ön nincs képben. S ha M?olnár Tamás puccsolna egyet Orbán ellen, az olyan marha nagy baj lenne? Nemzet tragédia. Jobb így, 2010ig beledöglünk a Fidesz kivárásába, így van ez jól szerintem is cca. 1 milla a képviselőknek, nyugdíjas meg éhezzen. A fontos, hogy a Fidesz kaszáljon. Ványai Mester csinálj egy pártot, s meg nézzük hova jutsz fele fél év alatt, ha nem leszel tömegpárt, akkor tartozol egy sörre. Oxi? Próbáld meg. Kibic ellenzéknek semmi sem drága.


Hozzászóló: papa @ 22 Sep 2007 06:01 pm
Ványai Zoltánnak szerintem Ön nincs képben. S ha M?olnár Tamás puccsolna egyet Orbán ellen, az olyan marha nagy baj lenne? Nemzet tragédia. Jobb így, 2010ig beledöglünk a Fidesz kivárásába, így van ez jól szerintem is cca. 1 milla a képviselőknek, nyugdíjas meg éhezzen. A fontos, hogy a Fidesz kaszáljon. Ványai Mester csinálj egy pártot, s meg nézzük hova jutsz fele fél év alatt, ha nem leszel tömegpárt, akkor tartozol egy sörre. Oxi? Próbáld meg. Kibic ellenzéknek semmi sem drága.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 22 Sep 2007 06:21 pm
Papa, te rendkívül okos vagy és biztosan tudod arra is a receptet, hogyha alakul egy új magyarérdekű párt, akkor hogyan védje ki azt az alapszabályában, hogy oda ügynökök és volt zsidókommunisták, polgári liberósok és cigányok ne lépjenek be ? A cigányokat és zsidókat csupán azért említem, mert etnikai alapon szerveződő párt van nálunk, mindkét fajtából. Várom a gyakorlatias választ...


Hozzászóló: Boti @ 23 Sep 2007 12:42 am
Az összes politikusok minden marhák marad állnak
Hozzászóló: Borz Membrok @ 23 Sep 2007 10:05 am
Molnár uram írja: ,,Egyetlen más magyar páértban sem levelezhetnél közvetlenül egy vezetővel."
Hát persze, hogy nem, mert többen vannak egy tucatnál. Ha majd az UDK-ban is többen lesznek, itt sem lesz ideje Molnár uramnak levelezgetni velünk. Ez pont olyan sületlenség volt kendtől, mint amikor a kis szekták a nagy történelmi egyházak hierarchikus struktúráját kritizálják. Aztán mihelyt elérik az 50 főt egy városban, mindjárt irodát hoznak létre a főmuftijuknak és állást kreálnak, a lóvét meg kivetik valóságos tized formájában. Nekem is volt ilyen alkalmazottam, aki a havi 300 000-es fizetéséből odanyomott 30 000 ezret. Ugyanakkor engem ba...ogatott, hogy bezzeg nálunk körbeviszik a perselyt. Úgy kirúgtam, hogy a feje hátrébb volt mint a feneke.
Szóval ez egy nagy butaság volt így ebben a formában, kedves Molnár uram.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Nádasdi istván @ 23 Sep 2007 11:35 am
"A pártvezér a gyakorlatban is bebizonyította, hogy önmagától „balra” sem tűr meg semmilyen önálló akarattal bíró politikai képződményt."

Igy gyakorlatilag hadat üzent történelmi szociáldemokrata pártnak is, amely megpróbálja a baloldali demokratikus tradició lángját őrizni.
Pedig az MSZP elképesztő módon nem csak szociáldemokratának tartja magát de szeretné a nevet is kisajátítani.

Az MSZP -SZDSZ koalíció szerencséje, hogy a jobboldal (?) még nem tudott vezetőt váltani.

A FIDESZ az MVSZ elleni hajsza kiagyalója és következetesen felszámolására illetve egy ellen-MVSZ kialakítására törekszik.Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 23 Sep 2007 12:33 pm
Magyarországon soha nem lett volna zsidókommunista rendszer, ha a népi baloldal nem támogatta volna a zsidókommunistákat, a háború előtt és a háború után. Főleg a kisgazdapártra, parasztpártra és ezekkel szimpatizálókra gondolok. Ez ismétlődött meg 1989 után is, amikor új pártok alakultak Ezek a régi hazaárulók mindegyik pártban megtalálhatók voltak és most is ott vannak. Az MDF-től kezdve a Fideszig, mindegyikben. És ennek a hazaárulásnak még mindig nincs vége. Most olvasom, hogy a Turi-Kovács Béla vezette kisgazdák azonnal csatlakoztak a Fidesz népszavazási aljasságához, amivel azt akarják elhitetni a megvezetett magyarokkal, hogy ez a cirkusz majd eltávolítja Gyurcsány-bandát. Rá kell mutatni minden álcázott kommunista trükkre, hiszen a Fidesznek esze ágában sincs valódi rendszerváltozást csinálni, mert akkor nekik is a Gyurcsány-bandával együtt kellene távozniuk. De előbb jönne az elszámoltatás....Ami késik, az nem múlik.


Hozzászóló: Bokor Levente @ 23 Sep 2007 02:47 pm
Búvópatak-szerű kapcsolatot látok a Magyar Gárda-ügy és a benesi dekrétumok megidézése között, hisz a szlovákok a ricsajra reagálva fenyegették meg a gárda-tagokat, hogy ne lássák őket Szlovákiában. Ennek is nyomatékosítása Benes.
Hogy a Fidesz kiket szed rá, és hagy cserben folyamatosan, az az ő felelőssége; hogy mi válik politikailag céltalanul kihívóvá, az a "radikálisok" sara.
Érdemes tisztázni a világképletet.
Az úgynevezett rendszerváltás azonos a "világ újrafelosztásával", és a tőke centralizálására való globális jeladással. Minden érdekközpont akkora tőke-akkumulációs térséget szakít ki a világtérből, amekkorát tud...


Hozzászóló: Bokor Levente @ 23 Sep 2007 02:48 pm
...Ezen kívül tolakodás folyik a világhegemóniáért, illetve megerősítéséért az USA részéről. Aki a "főnök", az engedheti meg magának a legegyenletesebb fejlődést, mert másoktól vonja el a "rendezettséget"(negentrópiát). Ezért egymásnak feszülnek a centralizációs és lokális erők. A "nemzet" most a helyi érdekek delegáltja, általános címzettje -- ha éppen.
Játékszerek vagyunk a hatalmas erők között, és csak az lehet kérdés, hogy nem a kezükben vagyunk-e játékszerek? De a magyar politika részére alig létezik a világ tudata, ezért rángat összevissza, és játszik minket a világerők kezére. 18 év főként azzal telt el, hogy a "rohadt kommunizmus" ürügyén fosztogassák a honi civilizációt, ami nincstelenné válásunkon túl abban is mutatkozik, hogy távolabb sodródtunk a tőke körzeti érdekközpontjától, és a polgári értékektől, azaz: kultúrálisan távolabb kerültünk a világban fekvő érdekeink tárgyiasitásától, és a szocializációs algoritmusok (társadalmasítási eljárások)intézményesülésétől. Ebben a helyzetben az UDK-nak semmilyen pártfunkciója sincs, de ha uralkodó értéke lesz a hozzáértő politikai felelősségtudat, akkor hasznos, közvéleményformáló klubbá válhat. Pillanatnyi mentsége az, hogy nem egyedül szenved szerepzavarban


Hozzászóló: Teketoria @ 24 Sep 2007 08:45 am
Kedves mindenki!

Szóval akkor mi a teendő ?

Mi a jelenlegi válaságból kivezető út?
Én végső elkeseredésemben már olyanra is gondoltam, hogy csak annyit kéne csinálni, hogy feketébe (gyász) öltözve néma (!) ülősztrájkot folytatni ahol csak lehet. Erre nem foghatnák , hogy csőcselék, és talán mégis kinyilvánítható lenne az elkeseredett változtatni akarás.Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 24 Sep 2007 11:18 am
Kedves Teke! Magával együtt legalább 7 millió magyar ezt kérdezi, hogy kik fogják megcsinálni az elsikkasztott rendszerváltást? Mert a magyar nép egy emberként fogja követni azt a politikai erőt (vagy pártszövetséget), amely ennek a gyökeres folyamatnak az élére áll. Sajnos ilyen erőt még sehol nem látunk, de ami késik nem múlik.... Az önjelölt vezéreket azért kérdezze meg.....hátha tudnak valamit.


Hozzászóló: Széki - di @ 24 Sep 2007 12:24 pm
Sajnállak Molnár Tamás! És mindazt sajnálom - (ill. kimondom: lesajnálom, bár tudom, ez nem jelent valójában senkinek, semmit.)- aki ma Orbán Viktor és a Fidesz nélkül képzeli el az ország rendbetételét az a legenyhébben szólva is ostoba. Orbán és a nemzeti oldal kétszer épen miattuk, és az árulók miatt maradt alul! Csináljátok csak tovább, hadd röhögjün markába a maszop és a szadesz nemzetrabló bandája!!!


Hozzászóló: wladek @ 24 Sep 2007 03:04 pm
Kedves Tamás!Sokan bízunk benne,ha eljön az ideje bölcsen fogsz cselekedni.A sok csahosra ne hallgass,sokan csak azt tudják megmondani:hogyan nem lehet.Erre a lapra bármilyen sz.keverő be tud jutni vagy megbízásból,vagy magától is hülye.Sok sikert,23-a után más lesz a játék.A fidesz legalább három párt,kettőre nem lehet számítani.


Hozzászóló: wladek @ 24 Sep 2007 03:09 pm
Széki-di!Én szeretem Viktort,de ő úgy teszi rendbe ezt az országot,mint horn-meggyesi-gyurcsány a gazdaságot.Lett volna alkalma,nem tette.A komcsik nap-mint nap adnak fel magas labdát,nincs aki leüsse.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 24 Sep 2007 03:58 pm
Van igazság Széki szavaiban, sajna jelenleg tényleg a fidesz az erő. Csak ott a bökkenő, hogy nincs olyan párt, amelyik két vesztes országgyűlési választás után ugyanazzal a szivarral indítana. Ez bizony marhaság. Méghozzá igen nagy. De láthatólag ez a fidesz vezérkart nem zavarja oly nagyon. El is fogjuk bukni a soron következőt is és akkor ismét OV lesz a jelölt. És ez így megyen az idők végezetéig, ill. míg Viktor nyugdíjba nem vonul. Egyébként kedves Széki, azt maga is béláthatja, hogy OV legutóbbi hajógyári szigeten megtartott duruzsa igencsak szóvirágos és üres volt, gyér közönsége pedig tapsoncokból állott. Eddig még nem, de most egyre inkább úgy látom, hogy mostantól kezd kicsúszni a talaj a lába alól. Már nem igazán érdekes, hogy mit mond. A tavalyi önkormányzati választások előtt is azt kellett hallgatnunk, hogy az véleménynyilvánítás lesz és el kell, hogy takarodjanak. Nem takarodtak el, most sem fognak. Nem népszavazás kell ide, hanem kalasnyikov.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 24 Sep 2007 07:56 pm
Ha az ostobaság ordítani tudna, akkor megsüketülnénk itt a neten.....A Fidesz erő...? Fizető tagsága nem lehet több 4 ezernél, csak a zsidó sajtó fújja fel őket és sok száz milliót kapnak mint választási párt a parlamenttől, ebből telik nekik reklámra....a bolhából elefántot csinálnak, akárcsak az SZDSZ esetében....Egy rosszabb Kossuth-téri tüntetésnél többen vannak kint, mint a Fidesz teljes tagsága...


Hozzászóló: Borz Membrok @ 25 Sep 2007 09:26 am
No, no, no Véleményem! Azért ez erős túlzás. Emlékezzünk csak a tavly okt. 23.-ra vagy az idei márc. 15.-re. Hogy a korábbi választási naggyűlésekről ne is beszéljünk. de közeleg okt. 23.-a, meglátjuk, ki mennyi embert mozgat majd meg. az idei mindenesetre fejlehajtós és csöndes lesz. Erre bármilyen fogadást kötnék!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Bendeguz 2 @ 26 Sep 2007 11:21 am
Felebarátim!
Sok beszédnek híg a leve. Nyomjuk meg a gombot s irány a Fődgolóbissal együtt, az örök vadászmezőkig meg se állva. Ott létbiztonság van és IGAZSÁGOSSÁG! Ismeretlen fogalom a KETTŐS MÉRCE, kivéve a Fletó-Matyi féle "önjáró" társulatot. Mielőtt még bárki örömujjongással várná a MEGVÁLTÓ pillanatot, óva intek mindenkit, a közmondások sajna ott is érvényesek: KIVÉTEL ERŐSÍTI A SZABÁLT! Így a "PANGGGGGG" is csak félmegoldás lesz a számunkra!!! Ezek mindenről gondoskodnak, hogy tönkretegyék a reménytelinek HITT konfortérzetünket!


Hozzászóló: zéta @ 06 Oct 2007 01:04 pm
Midegy, hogy ki de ez a kollaborans bohóc a zsidajaival együtt menjen a picsába vagy Izraelbe.
Hozzászóló: zeta @ 06 Oct 2007 01:04 pm
Vagy forditva.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.