A JUSTITIA BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

ÉSZAKI-SARK.
A minden oroszok cár-atyuskái, majd a minden szovjetek Lenin és Sztalin bolsevik főgurui nyomdokán haladva, Putyin,- a minden orosz föderációsok elnöke is a fejébe vette "szűkös” felségterületük bővítésének kérdését.

A bővítés jogosságát az is indokolja, hogy a finnektől, a lengyelektől, a románoktól, a japánoktól, a magyaroktól és a kínaiaktól "lecsípett” területek óta (több mint hetven éve), semmit sem gyarapodott az "életterük”.

Putyin szerint: "országa mindent megtesz az Északi-sark vidékéhez fűződő stratégiai, gazdasági és katonai érdekeinek védelmében”.

Ismervén történelmüket, meg sem kérdőjelezzük Putyin kijelentésének valóságtartalmát és megalapozottságát.

Ugyanakkor: tekintettel arra, hogy "Putyin országnak” példáját követve, az USA, Kanada, Norvégia és Dánia is bejelentette igényét az Északi-sarkvidékre, hazug kormányunk szíves figyelmébe ajánljuk, hogy csatlakozzanak a jelentkezőkhöz, vagy célozzák meg a Déli-sarkot, hiszen az ENSZ illetékes szervezete még nem döntött az odaítélés kérdésében, és "néma országnak, az ENSZ sem érti a szavát”.
II.
EMEREGY (MR1).
Such György személyében rendkívül jó szakembert választottak a Magyar Rádió elnökévé. Funkcionálásának kezdete óta még egy év sem telt el, de már érezhetők a Magyar Rádióban bekövetkezett nagy horderejű változások. Immáron jó ideje mindenki hallhatja, hogy pl. a Kossuth Rádió Budapest szavacskák előtt elhangzik az MR1, betűszó fonetikus kiejtése (emeregy), így senki sem tévesztheti össze ezt az adót más állomásokkal.

Hajdanában a TV adók nagyfőnökei találták ki az m1 és m2 állomás jelöléseket, amelyekről akkoriban sokan azt állították, hogy világviszonylatban is ritkaság számba menő primitív megoldás pattant ki a döntéshozók agyából, de most bebizonyosodott, hogy nem volt igazuk(!), az "emeregy” mindegyiket felülmúlja!

Such úr sokra viheti, okozhat még olyan újdonság erejével ható "böszmeségeket”, amelyekkel megszolgálja a havi mintegy hárommilliós fizetését.

III.

MAGYAR GÁRDA I.
Tom Lantos szenátor úr megfenyegetett egy alakuló félben lévő szervezetet, terroristáknak és őrülteknek tartja őket, majd pedig kilátásba helyezte, hogy a Magyar Gárda egyetlenegy tagja sem kap vízumot az USA-ba.

Az üldözési mániában szenvedő, szenilis beütéseket felmutató szenátor úr, rossz helyen kutakodik! Terroristákat ne nálunk, hanem - többek között - saját (második) hazájában keresgéljen, mert ha ott is ilyen megkülönböztetett figyelemmel kísérte volna az egyes bevándorlókat, illetve vízummal beutazókat, akkor talán nem következett volna be az emlékezetes szeptember 11-i tragédia.

Tom Lantosnak nagyon rossz "súgói” lehetnek, mert olyanokról alkotott véleményt, akiket nem is ismer, és olyan kérdésbe ütötte bele az orrát, amelyhez semmi köze nincsen!

Tom Lantos - anno dacumál - Ceausescut nem tartotta sem terroristának, sem őrültnek, szívélyes kapcsolatban volt vele, holott a román pártvezér és államfő egy hatalmas és korszerű terrorista szervezet közvetlen irányítója volt, elmeállapota pedig jelentősen eltért a normálistól.

III.
MAGYAR GÁRDA II.
Ormos Mária, Demszky Gábor, Gusztos Péter, Ungár Klára, Gyurcsány Ferenc és eszmetársaik fasiszta veszélyt kiáltanak, betegesen félnek a fekete ruhától, a turul- madártól, az árpád-sávos zászlótól és a Szent Koronától.

Szelektív félelmükre jellemző, hogy a polgári személyeket brutálisan földre-taposó és rugdosó feketeruhás és feketeálarcos martalócoktól egyáltalán nem félnek, Göncz Árpád turul-madár szobor avató akciójához egy szavuk sem volt, akkor is hallgattak, amikor Thürmer Munkáspártja visszatért a kommunista jelző használatához, holott a kommunisták lelkét százmillió áldozat terheli, míg az olasz fasizmus - hozzájuk képest -, az irgalmas szamaritánusokhoz hasonlítható!

Ha az üldözési mániában szenvedők többségének nem is, de Ormos Máriának (az MTA történész akadémikusának) "hivatalból” is tudnia kell, hogy a kommunizmus, a fasizmus és a nemzeti szocializmus élesen különböztek (különböznek) egymástól, hiszen könyvet is írt Mussoliniről, a fasiszta párt létrehozójáról.

M AGYAR GÁRDA III.
Sajnálatos, hogy a fekete-ruha fertőzést Lázár János, az OGY Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke is "megkapta”, és véleménye szerint: "a Magyar Gárda a Weimart idézi”. Nos: ennek a kijelentésének az értelme kb. annyi, mint a nullával való osztásnak.

Nyilatkozatának az a része, amely szerint: "fekete ruhában és árpád-sávosan masírozni nagyon rossz ötletnek minősül” szintén nem értelmezhető, mert "árpád-sávosan masírozni” még képzeletben sem lehet.

Lázár szerint,- a fekete ruha látványa egyesek számára a nyilasok vérengzését idézi fel, de ügyesen "csúsztatva” megkerüli azt, hogy ezzel a logikával a feketeruhás tömegverő és szemkilövő rendőröket is ebbe a kategóriába kellene sorolni! Arról is szót kellet volna ejteni, hogy ebben a "műfajban”,- a barnabőr-kabátos Lenin fiúk debütáltak (jelentős "sikerrel”) Kun Béla uralkodása alatt (1919-ben), majd Rákosi és Kádár bandájának elit csoportja is nagyon kedvelte a fekete és barna bőrkabátos gúnyát! Mintha elfelejtkeztek volna ezekről, a mostanság hisztérikázó elvtársnők és elvtársak!

Meg kell jegyezni, hogy nem a "ruha színe teszi az embert”, ne önmagukból induljanak ki a prekoncepcióval rendelkezők, gondoljanak néha-néha a szürkés-zöld pufajkát viselőkre…

A nyilasok, a Lenin fiúk és a pufajkások között csupán annyi különbség volt, hogy a nyilasok egy része elnyerte méltó büntetését, másik része pedig a Magyar Kommunista Pártba "olvadt” be, míg a Lenin fiúk és a pufajkások büntetlenül megúszták "kisded játékukat”, és cselekedetüket (sokak jóvoltából) a jótékony feledés homálya takarja.

OVB.
Az országgyűlésnek ideje lenne egyértelműen tisztázni az Országos Választási Bizottság (OVB) jogállását és feladatkörét, mert ez a testület "állam lett az államban”, Szigeti Péter és Rytkó Emilia ténykedései pedig kimerítik a pökhendi (nagyképű) bohóckodás fogalmát.

Időhúzásra és a szavak vagy mondatok "szőrszálhasogató” értelmezésére alapuló taktikájuk a demokrácia megcsúfolását, és a közvéleménnyel szembeni undorító packázásukat jelenti!

HÁROM-HATVANAS KENYÉRKE.
Tisztelt Választópolgárok! Hamarosan igaza lesz az MSZP-nek és személy szerint az egykori pufajkás Horn Gyulának, hogy a kenyér ára "három-hatvanba” fog kerülni, ha ők nyerik meg a választásokat.

Vészesen közeledik a megígért kenyérár eljövetele, csupán azzal az "apró” különbséggel, hogy nem 3,60 Ft-ért kapható a kenyér, hanem a tizedes pontot két pozícióval jobbra tolva, 360,00 Ft-ot kell fizetni egy kiló kenyérkéért!

Ennyit kell majd fizetni mindenkinek, mert a hiszékeny szavazók készpénznek vették a gazdasághoz semmit sem értő MSZP-s főguruk ígéreteit.

GYÓGYVÍZEINK.
A mozgásszervi betegségben szenvedők számára hatékony "terápiának” minősül a gyógyvizes kúra, amelynek igénybevétele egyre több procedúrával jár. Ez a procedúra a vizitdíjas háziorvosi "látogatással” kezdődik, és a szakorvosi vizsgálattal folytatódik.

A szakorvosi beutalót az adott fürdő pénztárosa ellenőrzi(!), és a TAJ kártyát is megszemléli (!), nehogy a szakorvos becsapja az üzemeltetőt illetéktelen személy pancsolási lehetőségének biztosításával.

A fürdő igazgatósága pedig meghatározta, hogy objektumaik használatáért mekkora összeget kell "lepengetni” az igénybevételi idő függvényében, nehogy ott sziesztázzanak a rászorulók, hanem szedjék a "sátor-fájukat”, hacsak nem akarnak alaposan kiköltekezni.

Alapidőként két órát szabtak meg a "kedves vendégeknek”, amelyben benne van a vetkőzés, a kabinos keresgélése, a szárítkozás és az öltözködés. Ezzel a megoldással még a legidősebb korosztályos betegeket is határozott és gyors mozgásra szoktatják az illetékesek.

A téma slusszpoénja pedig azt tartalmazza, hogy a budapesti gyógyvizes objektumok többsége (gyakran) szinte kong az ürességtől! A magyarság közös kincsének számító földalatti forrásokból pedig percenként kb. 2700 liter (!) gyógyvíz tör fel, és folyik a Dunába(!), miközben a rászorulok döntő többsége képtelen megfizetni a belépőjegy árát, vagy ha mégis rászánja magát a terápiára, akkor versenyfutásba kezd az idővel, hogy ennivalóra és gyógyszerekre is jusson a pénzecskéjéből.

Érdekes lenne megtudni, hogy vajon Horváth Ágnes, az egészségügy szétrombolója,- volt-e már gyógyfürdőben és mit szól az ottani állapotokhoz? Nem kellene-e valamit tenni, hogy a rászorulók igénybe vehessék gyógyvizeinket, ne a versenyfutást gyakoroltassák velük, és ne a Duna vizét táplálják hőforrásaink?

Felelősséggel állíthatom, hogy mérsékeltebb belépési díjjal, az alapdíjjal járó benntartózkodási időtartam 25-30 perces növelésével, sokkal több lenne az adott objektum bevétele, és jelentősen növekedne a gyógyultak száma! Mindez pedig,- egy árva fillérjébe sem kerülne az üzemeltetőnek!

(Prof. Dr. Bokor Imre)

Hozzászólások

Egyszemélyes bizottság?

Tisztelt Bokor Imre!
Több helyen olvastam már erről az úgynevezett Justitia Bizottságról... de minden alkalommal csak az Ön nevét lehet olvasni a közlemények alatt. Kikből áll ez a bizottság, mi a célja és bejegyzett egyesület, szervezet-e?

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.