A rendőrségi pályaelhagyókról.

MENEKÜLŐ RENDŐRÖK. Hatalmas mérető a rendőrségi pályaelhagyás.
A hazug posztkommunista kormányzat minden rossz döntését kiszolgáló, cseléddé züllött belügyi vezetők miatt, lassan több bűnöző lesz Magyarországon, mint tisztességes közrendőr.

Csak a fővárosban 753 rendőr hiányzik, míg a megyeszékhelyek többségében a testülettől eltávozók számaránya eléri -sőt meghaladja-, a tíz százalékot. Egy napokban készült belső felmérés szerint, a távozók harmada elsősorban politikai okokból szerel le. Kétharmaduk szerint erősen negatív hatású volt a felső rendőri vezetők gyors eltávolítása. A megkérdezettek 80 százaléka úgy véli, hogy kifejezetten rosszabbak lettek a rendőrség pozíciói. Ezt a helyzetet támasztja alá az is, hogy minden harmadik rendőr szerint sokat romlott a kialakult bizalom, együttműködés és kapcsolat az állampolgárokkal. Ami meglepő és teljesen ellentmond a felső rendőri vezetés állításainak az, hogy a közrendőrök 57 százaléka szerint igenis, súlyos morális válság van a fegyveres testületben. (Az ÚDK egyáltalán nincs meglepve, hogy a rendőrség jelenlegi irányítói morális érzéketlenségüknél fogva, egyáltalán nem érzik ennek a cseppet sem elhanyagolható veszélyforrásnak a jelentőségét!) Az erodáló folyamat már olyan mértékű, hogy országos szinten megrendülhet tőle a közbiztonság. A bűnözői körök megerősödését egyértelműen jelzik a csoportosan elkövetett élet és vagyonelleni bűncselekmények, és a távolmaradó külföldi turisták. Valamit gyorsan tenni kell! Egyre gyorsabban romlik Magyarország közbiztonságosságának hazai és nemzetközi megítélése.

Az ÚDK véleménye szerint a Morvai Bizottságot, a Helsinki Bizottságot, a TASZ-t, a Nemzeti Jogvédő Irodát azonnal be kell vonni a rendőrségi civil ellenőrzésének intézményébe! A közbizalom visszaszerzése érdekében, a nagyvárosok utcáira –az angol bobbykhoz hasonló-, fegyvertelen, ám kiválóan képzett, segítőkész rendőröket kell kivezényelni! A rendőrség fegyveres testületei mellett -leginkább a határvédelmi egységekből-, meg kell szervezni a gyorsan bevethető Nemzeti Gárda elit állományát! Vidéki településeken, az önkormányzatok hathatós támogatásával -helyi civilek bevonásával-, mindenhol létre kell hozni a jogosítványokkal rendelkező Polgárőrség egységeit, amelyek szorosan együttműködnek a rendőrséggel! Végül, de nem utolsó sorban a decentralizálás mellett, azonnal meg kell szüntetni a direkt politikai nyomásgyakorlás minden közvetlen lehetőségét a rendőrség irányába! El kell érnünk azt az ideális állapotot, hogy ne a mindenkori politikai kurzus szeszélyeit, hanem a tisztességes állampolgárokat szolgálja a nemzeti érzelmű fegyveres testület!

Molnár Tamás/ÚDK

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.