Hipotézis Jézusról.

Ma amikor megemlékeztünk halottainkról, gondoltunk-e arra, hogy van élet a halál után? A klinikai halál állapotából visszajöttek egy része megtapasztalta, hogy van. Több tízezernyi már a szeretet és Isten élményről szóló esetleírások száma. Az a néhány perc amelyről beszámolnak a visszajöttek, vajon folytatódik-e?

Karsay István: 1989-90 években történt egy motorbalesetem. Főútvonalon közlekedtem a belvárosban, a barátom lemaradva mögöttem jött. Egy lámpánál szokás szerint "kilőttem" és száguldottam az úton. Szerintem 80 km-es sebességgel mehettem, amikor jobbról egy zárt Zsuk típusú autó nem adott elsőbbséget és féktávolságon belül elém vágott. Érdekes módon utólag nem emlékeztem semmire, az egész olyan volt, mintha már a baleset előtt egy másodperccel nem lettem volna a testemben. Nem éreztem a csattanást, pedig belefejeltem az autó falába. Szerencsére volt rajtam bukósisak. A következő emlékem az volt, hogy a testem fölött lebegek. Láttam, ahogy a tömeg körbeállt és a mentősök szóltak nekik, hogy menjenek messzebb. Láttam, ahogy fölém hajolva valamit csináltak velem, gondolom élesztgettek, de eltakarták a testem. Ezzel szinte egyidőben halottam, hogy egy öreg néni imádkozik értem. Érdekes volt fentről szemlélni az eseményeket, de azt, hogy mennyi ideig tartott az egész, azt szinte nem is érzékeltem. A második emeleti ablakból is kihajolt egy ember, az volt a furcsa benne, hogy szinte derékig kilógott az ablakból és nem vette észre, hogy mellette vagyok.

A következő emlékem az az volt, hogy betesznek a mentőautóba és egy sötét helyre kerülök. A sötétben egy maghatározhatatlan kedves hang megszólalt: "nem jött el még a te időd. Ez egy véletlen baleset volt. Kelj fel, nincs semmi bajod, meg vagy gyógyulva".
A mentőautóban magamhoz tértem fel akartam ülni a hordágyon.

A halálközeli élményeket kultúránkban csupán egy kisebbség tartja valóságosnak, ám ez a kisebbség egyre népesebb. Egyre több az olyan tudósok száma is, akik úgy vélekednek, hogy ezek az élmények nem magyarázhatók meg teljesen az ő eszköztárukkal: kicsúszik a kezeik közül.

Maguk az élmények azonban kétségkívül valóságosak, és noha nincs köztük két teljesen egyforma, szinte mindegyikben találunk hasonló elemeket. A leggyakrabban említett momentumok a következők: saját test kívülről látása; sötétség vagy sötét alagút és az azt követő fény; az életről alkotott morális ítélet, olykor az életesemények részletes visszaidézésével, életfilmmel kísérve; békesség, öröm, megnyugvás; máskor az élet értelmének felismerése.

A tudat a lehető legritkábban csökkent vagy zavaros, sokkal inkább az éberség fokozódása jellemző - kivéve, ha az élmény átélője altató- vagy kábítószerek hatása alatt áll. Az élmény ezen kívül nem sokban függ a külső körülményektől: balesetek elszenvedői hasonlókat tapasztalnak, mint azok, akiknek a szíve infarktus vagy más betegség miatt áll meg. Egyetlen különbséggel: a hirtelen jött halálközelség, pl. közlekedési balesetek sokkal gyakrabban idézik elő az élet filmszerű lepergését. Ez általában visszafelé történik, és a személy hihetetlenül rövid idő alatt él át újra számos múltbeli eseményt, olyan élénkséggel, mintha csak ott lenne, miközben külső szemlélőként is látja magát és érzékeli viselkedését. Sok olyan "emlék" vagy apró részlet is felmerülhet, amelyet ő már elfelejtett - mások azonban esetleg emlékeznek rá...

A halálközeli élmény drámai hatással lehet a visszatértekre. A hatás elsősorban az addigi életút morális értékeléséből ered. Ez az értékelés sokszor csak a szándékokat veszi figyelembe, nem pedig a tettek látszólagos jóságát vagy rosszaságát. Lehet segíteni másokon önző szívvel és lehet törvényt sérteni tiszta szándékkal. A halálközeli élmény túlélői számára a külső, társadalmi megítélés elveszti jelentőségét. Ahogy a siker, a pénz és a presztízs sem számít többé. Semmi nem fontos, csak a szeretet, az emberi kapcsolatok - állítják szinte mindannyian.

Minden vallás az Istenhez vezető utat az emberi önzés, az ÉN vissszaszorításában jelöli meg. A halál pedig az Én visszaszorításánák legteljesebb formája. Isten ismeretéhez tehát képletesen vagy a valóságosan az Énünk halálával juthatunk el.
Ignácz Rózsa - a keletkutató Germánus Gyula felesége - leír egy esetet, amikor a jógi önhipnózissal/szuggesztióval megállítja a szívét.

Karsay István: Gyurcsok József regressziós hipnózist alkalmazott abban az időben gyógyításaihoz kísérletképpen. Sikerrel működött hipnózis alkalmazása. Ez emlékeim szerint 1997 évében lehetett, január havában. Baráti látogatáson voltam nála. Kipróbálta rajtam is a hipnózist. .. Mindenesetre a születésem körülményeiről olyan információkat mondott, amit csak én tudhattam egyedül. Ez visszaigazolásként megnyugtató volt a számomra. Utána következett egy érdekes dolog. Előrevitt az életembe, egy érdekes helyre kerültem.
Egy patak partján találtam magam. Én bal oldalon álltam, és sötét volt az én oldalamon. A másik oldalon egy gyönyörű aranyszínű köd volt, mást nem lehetett látni. Pár méterrel arrébb láttam egy HIDAT. Megkérdeztem Gyurcsok Józsefet, hogy rámehetek-e a Hidra. Azt válaszolta, hogy igen, de ne menjek át a Hídon. Ahogy ráléptem, egy különleges dolog történt velem. Teljesen súlytalan lettem (136 kg voltam akkor!), egy csodálatos boldogság érzés járt át és megéreztem valami megfoghatatlan csodálatos dolgot. A Híd közepéről áttekintve egy csodálatos szempárt láttam, amiből sugárzott a melegség és valami megfoghatatlan érzés járt át. Gyurcsok József rám szólt, hogy ne menjek tovább, de nem hallgattam rá és elindultam a Hídon, nem volt kedvem visszafordulni. Erre hangosan rám kiabált, hogy azonnal jöjjek vissza! Bánatos és fájó szívvel, de engedelmeskedtem neki és visszajöttem. Mikor leléptem a Hídról újra éreztem a testem, visszakerültem a valós világba.
Utána kiértékeltük a helyzetet. Kiderült, hogy az életet és a halált elválasztó Hídon voltam. Ezért éreztem ezt a különleges érzést. Mellettem volt a gyermekem és érdekes módon még hozzá sem akartam visszatérni. A többiek, akik nézték a hipnózist később elmesélték, hogy szinte nem is lélegeztem, azt hitték, hogy meghaltam. Gyurcsok József elmesélte, hogy a Hídra történő progressziós előrevezetést meg tudta csinálni, de ha a Hídon átmentem volna, már nem tudott volna visszahozni! Ezért kiabált rám. Utána napokig lelki beteg voltam, mert olyan jó érzés volt ott lenni, hogy szinte bántam, hogy visszajöttem. Később elmúlt ez az érzés, de minden halálfélelem megszűnt bennem. Azóta teljesen máshogy látom a világot!

Hipotézis Jézusról: Jézus az Emberfia halálközeli élményben ismerte meg Istent és a szeretetet. Ha ebben a megközelítésben olvassuk az Újszövetséget így is minden érthető. Sőt, nekem ebben a megközelítésben még jobban is érthető. Sőt, az hogy Jézus Isten fia nekem így érthető igazán.
Néhány példa:
Jn 7,29
Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.

Jn 7,33
Akkor Jézus így szólt: Még egy kevés ideig veletek vagyok, aztán elmegyek ahhoz, aki küldött engem.
Jn 7,34
Keresni fogtok engem, de nem találtok, és ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.«

Jn 12,44
Jézus pedig felkiáltott, és így szólt: Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött engem.
Jn 12,45
És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.
Jn 12,46
Azért jöttem a világba, hogy világosság legyek, hogy mindaz, aki hisz bennem, sötétségben ne maradjon.
Jn 12,47
Ha pedig valaki hallja az én igéimet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot.
Jn 12,48
Van, aki megítélje azt, aki megvet engem, és nem fogadja el igéimet: az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon.
Jn 12,49
Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött engem, az Atya, ő parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.
Jn 12,50
Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát én beszélek, úgy mondom el, ahogy az Atya mondta nekem.«

Máté 11,27
Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az akinek a Fiú kinyilatkoztatja.

Ágoston, az ÚDK Markion csoport tagja

A Markion Csoport álláspontjai nem képezik az ÚDK hivatalos álláspontját. Az ÚDK ezen kérdésekben nem is foglal állást.

Hozzászólások

Hozzászóló: Bajusz

Hozzászóló: Bajusz Cecilia @ 03 Nov 2007 04:25 am
Kedves Agoston!

Nagyon tetszett a halalkozeli elmeny leirasa es Jezustol valo idezetek. Itt Kanadaba sajnos a Halloween fontosabb mint a halottakrol a megemlekezes, imadkozas, Jezus tanitasai es a halal utani elet fontossagarol elmelkedes. Ezert jo volt olvasni ezeket a sorokat amik valoban nem negativan - mint ahogy a mai beteg tarsadalomban - erezteti a halalt hanem mint egy termeszetes sot pozitiv dolog. Bar sajnos a "modern" ember ugy el mintha soha nem halna meg s csak halmozza az anyagi dolgokat de a lelke dolgait elhagyagolja s egyaltalan nem foglalkozik vele. A rohano elet szinte elnemitja a lelkiismeretet s nem hallja a belso lelek hangjat; igy a vesztebe fut es sajnos sokat magaval is rant az ugynevezett "karhozatba"...
Megegyszer koszonjuk a cikket!
Testveri udvozlettel, CeciliaHozzászóló: Knulp @ 03 Nov 2007 07:46 am
Izgalmas téma.Annyira,hogy az embernek hirtelen nagy kedve támad meghalni.
Miért rettegünk mégis a haláltól?
Most komolyan, ha óriásplakátokon olvasná a jónép a fenntírtakat, bíztos megnőne a halálozási statisztika, divatként csapna fel az új halálkultusz, mert olyan jó lenne gondtalanul lebegni...semmi számonkérés,bűntetés,feladat,nehézség...Henr
y Boulad egyiptomi jezsuitának van egy szellemes mondása:ha tudná, hogy a mennyországban csak repdesnének az angyalok,mozdulatlan nyugalom van, nem kell semmit csinálni, hát Ő halálra unná ott magát,rettegne egy ilyen túlvilágtól...


Hozzászóló: Károly Márk Miklós @ 03 Nov 2007 07:53 am
Kedves Ágoston!

Érdekes a cikk. Pár dolgot mondanék adaléknak: létezik egy anyag, ami a tobozmirigyben termelődik
Hozzászóló: Károly Márk Miklós @ 03 Nov 2007 07:57 am
Kedves Ágoston!

Érdekes a cikk. Pár dolgot mondanék adaléknak: létezik egy anyag, ami a tobozmirigyben termelődik (úgy tudom) dimetil-triptamin (DMT) neve és mesterségesen is előállítható. Csak akkor termelődik, ha az ember a klinikai halál állapotába kerül. Ez egy halucinogén, ha mesterségesen juttatjuk a szervezetbe, gyakran okoz halálközeli élményt anélkül, hogy valójában meghalnánk.
Tehát nem feltétlenül kell Istentől származtatni ezeket az élményeket (bár az igazságot csak akkor fogjuk tudni, ha már vele leszünk).

Üdv: Károly Márk MiklósHozzászóló: Károly Márk Miklós @ 03 Nov 2007 08:00 am
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyltryptamine


Hozzászóló: s@baktani @ 03 Nov 2007 09:26 am
Ha elfogadjuk a "teremtéselméltet" akkor a DMT ebbe is belefér.Már pedig Darwinon és klónjain kívűl nem sokan "származhatnak" a majmoktól...Nagyon sokat hisz magáról a "tudomány" valójában azonban "semmit sem tud" az emberről-ezt akkor látni amikor VALÓDI orvosi segítség kellene.Vannak bizonyos sikerek,amik egyáltalában nem biztos,hogy sikerek de így könyvelik el ezeket és ezeket mutogatják,mintegy "bizonyítékot".Valódi segítség alatt nem a foghúzást vagy injekció adást értem.
Egy egyszerű trombózissal képtelenek bármit is csinálni.Adják a vérhigitókat és várják,hogy a szervezet majd elvégzi a gyógyitást.Mert mindíg a szervezet végzi el a gyógyítást vagy nem végzi el.Az orvos és a gyógyszerek csak egy lökést adnak.Ugyanakkor a "gyügyító gyógyszerekne" annyi a mellékhatása,hogy azokra újabb gyógyszereket kell szedni.A Wikipédiáról pedig annyit,hogy a sok okos gondolat mellett megjelennek benne olyanok is amelyeknek "iránított" -íze van.Ezt sikerült többször letesztelnem.


Hozzászóló: s@baktani @ 03 Nov 2007 09:29 am
amik=amelyek gyügyitó=gyógyitó iránított=irányított
Hozzászóló: s@baktani @ 03 Nov 2007 09:47 am
...ebbe a DMT is belefér.Bocsi


Hozzászóló: Zas Lóránt @ 03 Nov 2007 10:05 am
A halál
(Barátaimnak a nagyvilágon,
Jézust idézve)

A halál nem terithet fölénk
egy láthatalant vásznat.
A lelkeink maradnak sónak
és kovásznak, ha majd a Tejút
lesz otthonunk. Mert ott vagyunk
a csendben és a zajban, a felszálló
imában, az illatban, a vágyban,
a sóhajban és kacajban. Mind,
magunk. Élünk, vagy halunk, a
végtelen lesz mindig igy világunk.
Égünk, vagy lebegünk a vészben és
viharban : a folyamat feltartózhatatlan.
Velünk ragyognak már a csillagok.
Voltam és vagyok. Nekem az élet
kiterjedés és átlényegülés a
szóba, amelyet leirok és hordozok
kohóba, hogy belőlem ötvözzék
az életet. Amig lehet tanitani
és nemzetet nevelni, maradok
itt, köztetek. Majd ha elönt
mindnyájunkat a hullám,
parázs leszek, vagy szikra, hogy
újból lángra gyúlván hidessem :
elestem, de ismét fölkelek.Hozzászóló: Infarktus ellen - köhögj ! @ 03 Nov 2007 10:07 am
HIRTELEN EGY ERŐS FÁJDALMAT ÉRZEL A MELLKASODBAN, AMI KISUGÁRZIK A KARODRA ÉS ÉRZED EGÉSZEN A NYAKADIG.NEM TUDSZ MEGMOZDULNI,LE VAGY BLOKKOLVA…A LEGKÖZELEBBI KÓRHÁZ 10KM-RE VAN TŐLED, AZ UTAK BEDUGULVA, CSÚCSFORGALOM VAN….NEM TUDSZ IDŐBEN ODAÉRNI…
MI A TEENDŐ ???
ESZEDBE JUT AZ ELVÉGZETT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANFOLYAM, DE OTT SENKI NEM MAGYÁRAZTA EL NEKED, MIT TÉGY ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ÁLDOZAT, TE MAGAD VAGY !!!
HOGYAN ÉLJ TÚL EGY INFARKTUST HA EGYEDÜL VAGY?
SEGÍTSÉG NÉLKÜL. ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKINEK LEÁLL A SZÍVVERÉSE VAN MÉG 10 MÁSODPERCE AZ ESZMÉLETVESZTÉS ELŐTT ....
TEHÁT MI A TEENDŐ?
VÁLASZ:
NE ESS PÁNIKBA, HANEM KEZDJ EL ERŐSEN KÖHÖGNI. LÉLEGEZZ MÉLYEKET ÉS KÖHÖGJ HOSSZAN, MINTHA FEL KELLENE VALAMIT KÖHÖGNÖD.
ISMÉTELD A LÉLEGZÉST/KÖHÖGÉST ADDIG, AMÍG A SZÍVED EL NEM KEZD ÚJRA DOBOGNI...
A MÉLY LÉLEGZET OXIGÉNT JUTTAT A TÜDŐBE. A KÖHÖGÉS PEDIG „LÖKÉST” AD A SZÍVNEK, HOGY ÚJRAKEZDJEN DOBOGNI, ELINDÍTVA EZZEL A VÉR ÁRAMLÁSÁT.…
ÍGY A SZÍVVERÉS ÚJRA FELVESZI A NORMÁLIS RITMUST ÉS VAN IDŐ A ROHAMMENTŐ HÍVÁSÁRA.(107)


Hozzászóló: Monostori Csaba @ 03 Nov 2007 01:34 pm
Az infarktus ellen tanácsot már én is olvastam. csak az a hökkenő, hogy életben miként működhet? Mikor teljes fizikai valóddal a légvételre, stabilitásra akarsz lépni, egy instabil állapotba nem fogsz belekezdeni. A köhögés egy olyan mozgási, motorikus folyamat, melyet nem tudsz kontrollálni.
Hozzászóló: Monostori Csaba @ 03 Nov 2007 01:36 pm
E téma kapcsán nem értem, hogy miért nem írta le senki Moody nevét. A bevezető teljesen lefedi az "Élet az élet után" művének lényegét.


Hozzászóló: s@baktani @ 03 Nov 2007 01:58 pm
Nyilván,nem mindenkinél fog működni így lesznek akik meghalnak.Kipróbálni azonban éremes-bár soha ne kelljen...!
Az akaratlagos köhögés nem motorikus,elő lehet idézni.Pont erről ír a fenti levélíró. A nem akaratlagos köhögés ellen nem sokat lehet tenni bár a fenti állapotban az pont jó lenne ha az emberre "magától" jönne rá egy erős köhögés - gondolom én...


Hozzászóló: Dr.Vizy Béla @ 03 Nov 2007 03:48 pm
A köhögés pártján állok az itt olvasotthozzászólások között.Egy köhögés alkalmával mielőtt a gégefedő megnyilna,csaknem 300 Hgmm nyomás keletkezik a mellüregben.A kiáramló levegő mennyisége és sebessége a szájnál mérve 12 liter másodpercenként.Mielőtt a sziv leállna,ritmuszavar lép fel amely köhögést okoz.Bizony megmozdulhat és dolgozhat a szivünk kiadós köhögés hatására.


Hozzászóló: Egy magyar fiú @ 03 Nov 2007 04:53 pm
A Moody-könyvek régen leírták ezt az él-
ményt! Volt egy kollégám, a fia ezt át-
élte! Látta saját magát felülről és ki-
vülről!A szülei,ketten ott álltak a kór-
házban a 'halálos ágyánál' és még ma is
él! Pedig AGYHÁRTYA gyulladása volt.
az orvosok lemondtak róla!
Az édesanyja végig hitt a gyógyulásában
és ez volt ami vissza hozta Őt!!!


Hozzászóló: Borz Membrok @ 03 Nov 2007 06:55 pm
Kérem, ez a Gyurcsok úr nem tudná rávezetni arra a bizonyos hídra gyurcsányt és tettestársait? Aztán legfeljebb nem szól a híd felénél, hadd menjenek tovább a francba. Ennyire egyszerű! Minek ide tűntetés, ÚDK, és Magyar Gárda. Egyszerűen csak nem kell szólni nekik. Hááát, ez marha egyszerű! Hol találom ezt az urat? Elmondom én neki rögvest, mi a teendője! És a karókat is megspórolom, meg a faggyút is!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Borz Membrok @ 03 Nov 2007 07:34 pm
Bajusz Cecília!
Úrnőm, Ön apáca?
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Tarr Erika Pitypang @ 03 Nov 2007 09:15 pm
Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások.
Ezerszer Messiások
a magyar Messiások.

Ezerszer is meghalunk
S üdve nincs a keresztnek,
Mert semmit se tehettek,
Óh, semmit se tehettek.

(Ady Endre: A magyar Messiások)
Hozzászóló: Mandula @ 03 Nov 2007 09:22 pm
BORZ, rossz hírem van. Amikor Gyurcsány előkerült, ez a muki írt egy yílt levelet neki, azt állítva, hogy ők rokonok. Csöppet sem zavarta az a tény, hogy ő Gyur-csok, a másik meg Gyur-csány.
(Remélem, van elég faggyúd.)Hozzászóló: Tarr Erika Pitypang @ 03 Nov 2007 10:09 pm
Gyurcsok Józsefek, szellemgyógyászok kiméljetek! Az emberi butaság, a naivitás és a hiszékenység a legnagyob métely, ami
megbéklyózza a lelkeket és az emberi szellemet. A műveletlen embert meg lehet vezetni, irányítható és manipulálható, mert nem gondolkozik. Az utóbbi évtizedekben kórosan elszaporodtak a különféle hamis tanok magyarságtudatról, ősmagyarságról, Jézus Krisztusról...Ma már mindenki tud energiát adni, gyógyítani, Pilis-rejtélyt kutatni, tele vagyunk nevetséges szenzációkkal, és a tudatlan emberek úgy néznek "tanítóikra", mint a Messiásra, szektásodik az ostobaság. Hamis Próféták uralják Magyarországot, árulók vezetik e népet egy végeláthatatlan alagútba, éppen ezért Júdások földjén már nem remélek feltámadást. Ezt a Nemzetet nem középiskolás fokon kellene tanítani!
"A vén Paraszt már tudta s várta alkonytájt kinn az udvaron:
"Görnyedt testünknek nincsen ára,
s úgy halunk meg, mint a barom.
Kaszás testvér! Sovány a földünk!
Könyörgöm, egyet tégy nekem:
ha elviszel, szórd szét trágyának
testemet kinn a réteken".
Ő rábólintott s vitte lassan,
s úgy szórta, szórta, szórta szét,
mint magvető keze a búzát,
vagy pipacsot az őszi szél.
- A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak,mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk Jézus herceg.
(Francois Villon: A haláltánc ballada - részlet)


Hozzászóló: s@baktani @ 04 Nov 2007 12:56 am
Legalább ne ezt a barom magyargyűlölő buzeráns Faludy-t idézted volna!
Az a baj,hogy semmit sem tudsz a magyar hagyományőrzők munkájáról,csak kapkodsz össze-vissza és természetesen megtalálod a szélhámosokat is mert vannak bőséggel!
Ha majd különbséget tudsz tenni a magyarságkutatással foglakozó kutató/régész/múzeológus/író/nyelvész és ezek hamisítványai között és nem a népszabadságból vagy az MTV-ből tájékozódsz a magyarok eredetéről vagy a székely-magyar rovásírásról akkor nem fogsz olyan hülyeségeket és annyira lekicsinylően írni mint fentebb tetted.
Valóban vannak olyan jelenségek amelyekről írtál de ezekre nem kell figyelni.Ezek karrieristák és lényegtelenek és nulla emberek a témával kapcsolatban. Ezeknek semmi közük a magyarságkutatáshoz. Semmi közük Krisztushoz,a Pilishez, az energiaadáshoz.Ezek majmok,Pitypang barátom.Cerkóf majmok.Tanuld meg felfedezni a hamisat.Jó gyakorlás ha figyeled a politikai pártokat és a hazugságaikat.De ne alkoss véleményt olyanról,amiről semmit sem tudsz mert nevetséges leszel.


Hozzászóló: Ágoston @ 04 Nov 2007 02:11 am
Gondolkodtam írás közben, hogy a Gyurcsok epizódot bemeljem-e az írásba. Lehet, hogy nem kellett volna.


Hozzászóló: Mandula @ 04 Nov 2007 07:02 pm
Sajnos az a baj, hogy Gyurcsoknak vannak hipnotikus képességei. Azért veszélyes, mert sötét dolgokra is tudja használni. A vele való találkozást követő néhány nap rossz közérzet bizonyítja ezt a legjobban.
Az ember alaposan megfontolja, hogy kivel veteti ki a vakbelét, ugyanilyen óvatosnak kell lenni akkor is, ha a lelkünket bízzuk rá valakire.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 06 Nov 2007 04:47 pm
Kérem igaz az, hogy a Faludy bácsi a Friderikusz fiúcskával is hált?
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Tímár I. @ 15 Nov 2007 10:02 am
Gyurcsok hipnotikus képességei csak azokra hatnak, akiknek a lelkivilága hasonlóan degenerált, mint az egykori KISZ titkáré. Moszkvában is tüntet néha 200-300 sztalinista, akik visszasírják a
"régi szép idõket." A probléma az ,hogy a kádári degeneráló gépezet tömegével paszírozta ki a gyurcsokhoz hasonó rokonlelkeket.


Hozzászóló: Franci @ 15 Nov 2007 02:01 pm
Kicsit későn érkeztem ide, de megvan a véleményem: akihez "odaátról" az itt olvasható magyartalansággal szólnak, az nem hallott semmit. Hazudik.
Hozzászóló: Tímár I. @ 16 Nov 2007 10:30 am
Közismert, hogy hallucigén szerekkel elõ lehet idézni mindazokat a rémálmokat, melyeket a halál közeli állapotban egyesek átéltek. Narkótika, idült alkoholos állapot és ezeknek a keveréke. Több narkós megpróbálta már a repülést a tizedik emeletrõl, mert madárnak érezték magukat. Egy dilis nõ mesélte, hogy borba kevert nyugtatót és utána Jézussal szokott találkoznai stb.
Ezek mind az érzékszerveink becsapása által jönnek létre, és többségük a diliházak zárt osztályán szokta végezni.


Hozzászóló: Bégány Attila @ 04 Dec 2007 09:01 pm
Téved Tímár Úr. Akiket például bealtatózva ér a klinikai halál mütétük közben, azok visszajövetelükkor nem számolnak be halál közeli élményről.


Hozzászóló: Tímár I. @ 05 Dec 2007 07:44 pm
Elképzelhetõ,hogy vannak különbségek a számtalan narkós szer között. Èvekkel ezelött egy nagyokos azt fejtegette egy tudományos folyóiratban,hogy miért feketék-fehérek az álomképeink és miért nem szinesek. Én például sokszor szinesben álmodok,de akiknek elmondtam, azok kinevettek. Nem régen egy másik nagyokos elmondta,hogy bizony álmodunk szinesben is,és megmagyarázta, hogy egyesek miért álmodnak csak fekete-fehérben. Fehér folt még az emberi lélek a tudomány elött.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.