Gondolatok Besenyőn, a Halottak Napján

A temető csendes. Igaz, kis falusi temető, ahol igazából nincsenek nagynevű emberek, nincsenek családi kripták, emlékművek. Csak az egyszerű sírköves által műkőből készített sírkövek. Itt-ott egy elferdült kereszt jelzi, hogy már az sem él, aki ez a hantot gondozta.

A régi temetőt feltúrták, a csontokat kidobálták, azt az egy-két kriptát, ami jelezte a múltat, igazolta az itt élők jogfolytonosságát, lebontották, mert nem volt pénz a helyreállításukra. A világhírű prof. dr. Bejczy Antal nagyszüleinek a sírja sincs már meg, hiába kereste az öreg tudós, amikor Amerikából hazajárt. Sőt! A plébánián is hiába kereste az anyakönyvi adatokat, a pap válaszra sem méltatta.

A ravatalozó előtti feszületről lelopták a fém-korpuszt, s a templom tetejét is bizony alaposan megtépázták a pénzügyminiszter - aki maga is színesfém-kereskedő volt - Veres János kollégái, hogy aztán fillérekért eladják a rezet. A templom június óta ázik, pedig minden magyarországi templomot hivatalosan biztosít az egyházmegye, azaz a püspökség. Csak a pap hozzáállása olyan, mint maga az ország vezetésének hozzáállása Magyarországhoz.

Már az is elég furcsa volt, hogy öt éve, a templom tatarozása után hatvan falusi embernek, akik Bejczy professzor adományából helyrehozták a falu templomát, még maga a pap sem mondta, hogy „na ti barmok jól tettétek, hogy három hónapig ingyen dolgoztatok az istenházán”. Inkább ráhívta híveire a rendőröket, és följelentette a jegyzőnél a tatarozókat, akik a templomkertben akarták megünnepelni, hogy az akkor 105 éves templom a felszentelés évfordulójára készen lett, s régi pompájában fogadja azt a kevés – és egyre kevesebb – hívőt, akik ügyet sem vetnek a pap viselt dolgaira, mégis eljárnak még a misére.

Ma, a Halottak Napján, amint végigsétálok a falun a templomtól a temetőig, s vissza, furcsa érzések kerítenek hatalmukba, furcsa, kiábrándító gondolatok kavarognak bennem. Talán boldogabbak a halottak, mint mi, az élők… Hiszen az ő életükben még volt felelősségérzet, a pap még elment a pusztákba, ha kellett gyalog is, ha beteghez hívták, ha misézni, gyóntatni kellett, s az iskolákban, amelyeket a „kizsákmányoló” gróf tartott fönn akkoriban, szintén a pap tartotta a hitoktatást… Négy puszta négy iskolájában. Volt lelkiismerete az egyházfinak, s nem hagyták a templomot úgy pusztulni, mint ma, a Fejér megyei Besnyőn. Igen a templom pusztulása jár a fejemben, a tatarozás körüli botrányok, a sok munkás, akik az egyház vállveregetése nélkül haltak meg, s a tatarozás utáni cirkusz, amely miatt bizony sokan elhagyták a templomot – végleg, mert „ha ilyen a pap…”!

Ma a templomtatarozók sírjait látogatom meg… s kérdezem: odafönn hogyan fogadtak? Jócselekedetnek vették-e az ítéletkor, hogy három hónapot az istenházán dolgoztatok? Imádkoztok-e odafenn a papért, aki lelketlenül és olykor aljas módon viselkedett veletek szemben, s aki még köszönni sem, volt hajlandó nektek, amikor misézni jött fél kilencre, noha ti már reggel hattól szépítettétek a besnyői Magyarok Nagyasszony plébánia falait. Mi a vélemény odafenn erről a papról, aki paptestvérét is följelentette, mert segített a templomfelújításhoz küldött pénz Amerikából való idejuttatásában? Hogyan vélekednek a fentiek arról a papról, aki ma bosszúból –mert nem ő kapta a tatarozásra a pénzt - nem törődik a filiája templomával, s hagyja az őszi esők duzzadt cseppjeit befolyni az 1897-ben, gróf Stockau Franciska grófnő által, a besnyőieknek építtetett szent helyre, ahol már június óta feketéllik a beázott fal, s lassan bedől a mennyezet is az oldalhajóban.

Öt év alatt sokan haltak meg azok közül, akik részt vállaltak e nagy munkában, s bizonyos vagyok abban, hogy Isten kedveltjei között vannak. S mi, akik élünk? Fájdalmas érzések, csalódottság és undor kavarog bennünk. Hiszen maga a pap gyűlölködik, akinek a szeretetet és a megértést kellene hirdetnie, akinek élete minden pillanatában híveire, egyházára és annak érdekeire kellene gondolnia, mint tette az öreg ferences, aki előtte látta el e falu egyházi szolgálatát. Fr. Debreczeni László Előd sírja mellett is megállok egy Miatyánkra. Ő a legvadabb kommunista világban is berezezte az oldalhajót, kifesttette a templom belsejét, s máig úgy emlékezik rá a falu népe, hogy a „Laci atya”… s mintha hallanám őt: - Ne engedd a templomot szétrombolni… De mit is tehetnék? Az eső esik, a templomba befolyik a víz, az egyházközségi tanács még a mozgásérzékelő lámpát sem engedte feltenni, amit az önkormányzat ingyen adott, hogy a további rézlopásokat megelőzzék… - mert a villany drága, és az „atya” nem engedi átfúrni a falat a vezetéknek…

Esteledik… a gyertyák megvilágítják a fejfákat, a nép hazamegy a temetőből, s minden elcsendesedik. Ünnep van ma a temetőben. A lelkek ünnepe, akik már nem vitáznak, nem veszekednek, akik boldogok, mert nem élték meg azt a pusztulást és pusztítást, amit ma egyház és állam egyaránt és közösen végez – itt Besnyőn is. A templom is sötétben áll már, nem látszik a hiányzó réz helye az oldalhajó tetején, s a kívülről a befolyt eső miatti belső feketeség sem rondállik a fehér falon… hiszen a templom mindig zárva van. Csak a külső szépség gyönyörködtet a félhomályban. A széppé varázsolt istenháza, Isten nagyobb dicsőségére…

Besnyő temploma, mint maga az egész ország… kívül még csodálatra méltó, de belül esőtől áztatott, rothadó tetőlécekkel, a beomlás veszélyével, a beázástól fekete belső falakkal. S akinek kötelező volna megjavíttatni, azt a gyűlölet nem engedi. Besnyő templomának sorsa és Besnyő papja voltaképpen keresztmetszete a mai Magyarországnak…

Elfújom otthon az asztali gyertyát, amely egész nap égett, hiszen zágoni, kovásznai eleink sírjához idén nem mehettünk világítani. És kinézek a templom gyönyörű sziluettjére… és közben eszembe jut a ferencesek himnusza, Tamás G. Alajostól. Halottak napján, estéli imaként ennek refrénjét dúdolom magamban, Szent Ferenchez fohászkodva: - „Ha dől Isten háza tartsd erős vállad, ha lankad a lelkünk, jöjj égő zsaráttal, Benned remél, s ím téged vár, az Egyház a hon, s a hű magyar nép”…

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Borz Membrok @ 03 Nov 2007 07:30 pm
Stoffán Uram!
Megindítóan szép írás. De azt is mutatja, hogy kend csalódott. Mást várt a papoktól. Pedig kár volt.
No én elmondhatom kendnek, hogy nemcsak Besnyő ilyen falu. Nem biza. Sok sorstársa van. A papok szarok. Én tudom, nekem elhiheti. Több évtizedet szenteltem nekik életemből és ma már magam adom fel egyébként jól jövedelmező hivatásom, mert az a papokhoz köt. Utolsó trógerek. És nem néhány kivétel ilyen, hanem néhány kivétel nem ilyen! Mindenütt az borítja ki a bilit, ha a lóvét valaki nem a papnak, hanem közvetlenül a munkát elvégző művésznek, iparosnak adja. Dolgoztam olyan helyen, ahol a pap fel sem szentelte a templom gyarapítmányait, mert nem ő intézte, hanem az adományozó közvetlenül, hisz pontosan tudta, hogy a pap ellopja majd a pénz egy részét és a hiány a lérehozandó tárgy, alkotás minőségének rovására fog menni. A köszönet pedig nem található a papi szótárban. A papok hálátlanok és hazugok. Aki ingyen dolgozik, azt semmibe se veszik, sőt megkövezik. Aki drága és lead, azé a dicsőség, de csak a pap után. folyt.
A mai papság minden erkölcsi alapját elveszítette pl. a gyóntatásra. De a prédikálásra is. Ma a pap személye nem a két lábon járó hit és moralitás, hanem a hazugság, simlisség, álszenteskedés, jellemtelenség és műveletlenség megtestesítője. Aki hívő és valóban keresztény, az ma messsziről elkerüli a papokat. Főleg a fiatalokat, mert azokból már az ősderű, szellemesség és humor is hiányzik. Anulálódott társaság.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Schmidt Judit @ 03 Nov 2007 09:13 pm
Kedves Borz Úr! Komolyan mondom a Kádár rendszerben hallottam utoljára ilyen igazán sommás véleményt a papokról!Stoffán úr írása egyébként tényleg szép, de nem hiszem, hogy a papokra lett "kihegyezve". Az egész ország ilyen állapotban van és ez a hitetlen és reményvesztett hangulat mindenkit magával ragad. Nem hiszem, hogy a gyűlölködéseinkkel még több fényt ki kellene oltanunk. Én az írás végét érzem a lényegnek: "Benned remél és ím téged vár.." Mindenkinek felelőssége van az egyházért, aki a katolikus egyházhoz tartozónak tartja magát. Életem során pedig egy csomó nagyon jó, Lélektől vezérelt papot ismertem, sőt megtérésemet is (részben) nekik köszönhetem. Szeretettel: S. Judit.


Hozzászóló: boszi @ 03 Nov 2007 11:36 pm
Hát ez katasztrófa! Hova keveredtem?
Tisztelt Borz úr!
Eddig is törtem a fejem rajta, hogy önök a kormányt, vagy az ellenzéket akarják-e leváltani, de ezek után kétség nem fér hozzá, hogy nem stimmel valami az ön fővezérségi szállása körül.
Ilyen gyalázatos irományt a katolikus egyházról, és a tisztelendő papokról még a Szadesz firkászai se engednek meg maguknak.
Vidéken a falvakban a templom tartja össze lélekben az embereket, sok idősnek az a mindennapos menedéke.
Önt kellene ezért hozzászólásáért a lova után kötni, ami jár, az jár!


Hozzászóló: Bégány Attila @ 04 Nov 2007 02:16 am
Eddig Borz úr védte a Katolikus Egyházat, ha valaki támadta, most mi lesz? Felborult az egyensúly. Judithoz és boszihoz hasonlóan aggódom. Mert ezen az oldalon minden egyházkritika az egyház megújulásáért születik. Lehet, hogy néha tévedünk is.


Hozzászóló: stoffán @ 04 Nov 2007 12:21 pm
Ha nem megmenteni akarnám a templomot - mint tettem öt éve is -, akkor nem foglalkoznék vele. Ha nem megmenteni akarnám az egyház itteni becsületét, akkor azzal sem foglalkoznék. Borz uram sommás véleménye megrázó ugyan, de hol van a mai papság attól a papsáégtól, amely kibírta a kommunista söpredék Andrássy úti fogságát, a kitelepítéást, a halált is a hitért és a hívekért? Ne essünk túlzásba, amikor tisztelendő papokról beszélünk. Van még néhány hely ahol tisztelendők a papok. De tisztelendő-e az a pap, aki a kész felújított templomot lefényképezi, majd e fényképek alapján minisztériumi támogatást vesz fel a hívek által már felújított istenházának felújítására? Tisztelendő-e az a pap, aki elmegy válóperes tárgyalásra tanúnak, hiszen még akkor sem volna köteles tanúskodni, ha felkérnék rá, hiszen pap... Szóval hátrább az agarakka! Nem mindenki egyháűzellenes, aki egyedi eseteket tár fel a nyilvánosság előtt, mert magát a püspökét is átveri a "tisztelenő" atya...


Hozzászóló: Jozsi @ 04 Nov 2007 05:09 pm
Tisztelettel.
Az mikndenkinek a maganugye,hogy hogyan szolgalja Istenet.
De az mar nem maganugy amikor Isten felkent szolgaloja bunoket kovet el.Marpedig ott is vannak *Luciferek*.
***Mi az,hogy nagyon is...:-)))***
Pedig valamikor engem is megkereszteltek--aldoztam is,mostanara meg mar nem csodalkozm semmin sem.Azon sem,hogy Romaban mar nagyon regota hazudnak bizonyos dolgokban.Nemhiaba Attila vezerunk megadoztatta oket.
Mondom nemhiaba.


Hozzászóló: boszi @ 04 Nov 2007 05:35 pm
Tisztelt Borz Membrok Úr!
Elnézését kérem ezért a minősíthetetlen beköszöntőért, amit produkáltam.
Ha elolvassa újra a hozzászólását, talán megért, hogy első benyomásra nem annak láttam aminek szánta. Utólag bepótolva, beleolvastam a régebbi hozzászólásokba,
maradok tisztelettel:
boszi


Hozzászóló: Stoffán György @ 04 Nov 2007 06:45 pm
Nagyon érdekes témához kanyarodtunk, és érdekes vitát folytattunk. De ez kell! Hiszen a számos szekta is azért tud működni, mert az Egyház (keresztény egyházak)NEM ÚGY VÉGZIK A DOLGUKAT, AHOGYAN KELLENE! MA SAJNOS MÁSKÉPPEN UGYAN, DE HASONLÓ BAJOK ÉS BŰNÖK KERÜLNEK FELSZÍNRE, MINT A REFORMÁCIÓ IDEJÉN. CSAK EGY A BAJ: MA A REFORMÁTUS EGYHÁZBAN ÉS A TÖBBIBEN IS KEMÉNY RENDRAKÁS KELLENE!


Hozzászóló: Stoffán György @ 04 Nov 2007 06:49 pm
Nemrégiben az angyalföldi ref. templomban voltam keresztelőm, ahol kérte a keresztpapa, lévén erdélyi család kisgyermekét keresztelték, hogy az istentisztelet végén a székely himnuszt is játssza el a kántor. A pap felháborodva utasította vissza a kérést, a presbitérium döntésére hivatkozva. A húszerzres "támogatást" azért elfogadta a "magyar vallás" papja.


Hozzászóló: Stoffán György @ 04 Nov 2007 07:03 pm
Summa summarum: NAGYOK A BAJOK! ÉS A NEMZET NAGYOBBIK RÉSZE HITTELENNÉ VÁLT, A PAPSÁG PEDIG JÓ NYUGDÍJAS ÁLLÁS - NEM HIVATÁS, MINT VOLT EGYKORON. Egy Passuth idézet jut eszembe: "Magyarország a hitetlen papok és az áruló főurak országa"....


Hozzászóló: Borz Membrok @ 04 Nov 2007 07:38 pm
Véleményemet a papokról azért fogalmaztam úgy, mert 25 év tapasztalata áll mögöttem. Engem már senki nem etet meg ebben a képletben. És nem azért írtam, mert savanyú a szőlő. Épp ellenkezőleg. Mindig tele voltam és ma is tele vagyok egyházi megbízásokkal is, és ebből jól meg is élek. Tehát nem holmi fanyar irígység beszél belőlem, csupán a rideg tapasztalat. Minden pontosan
úgy van, ahogyan leírtam. És ennek semmi köze az istenhithez, Krisztushoz meg végképp. S amellett, hogy a papok rosszak, még az egyházak vezetése is alkalmatlan. A teljes püspöki kar egy katasztrófa. Gondoljanak csak a politikára. Kiállnak a fidesz mellett, mint egyetlen megváltó lehetőség mellett. Óriási hiba. Nem veszik észre, hogy közben elmegy mellettük a nemzet. Hogyan hirdetheti OV-t az egyház, amikor neki Krisztust kell hirdetnie. Pontosan az egyháznak kellene éles kritikával átlátni a szitán és nem nyalni egy olyan fidesznek, amelynek képviselő javarészt álkeresztények, megélhetési keresztény politikusok. Persze nemcsak a fidesz ilyen, hanem a KDNP is. Tudnék mesélni bőséggel Surján úr húzásairól és arról, miként irtja ki a kicsit is másként gondolkodókat honlapja fórumairól. De hagyjuk. Egy Surján ennyit sem ér meg. Néhány mondatot sem.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Stoffán György @ 04 Nov 2007 07:54 pm
Kedves Borz!
Én úgy látom, hogy a keresztény egyházak ahhoz a párthoz húznak, amelyben saját finanszírozásukat látják megvalósulhatni. A zsidók és a szekták nyilván a másik oldalt "khasserolják". Az ember és a lélek az utolsó minden egyház számára. Itt nálunk évek óta nem volt Szentségimádás, a templom zárva, csak vasárnap arra a húsz(!) percre nyittatik ki, amikor a mise vagy a számomra rettenetes élmény, az igeliturgia van. Sem keresztút, sem májusi litánia, sem más.... szentségi látogatásról szó sem eshet. Az elsőáldozók száma idén hat volt. A hittanosoké hasonló kis szám, bár valamivel több. És ez csak ráadás arra, amit az előbbiekben megírtam. A pap teljes alkalmatlansága és nemtörődömsége. Egyszóval tökéletesen igazad van. A szegénység egyházában csak a hívek szegények...


Hozzászóló: Stoffán György @ 04 Nov 2007 07:58 pm
Ebben a templomban rózsafűzért úgy nyolc éve mondtak utoljára. A régi imákat (Most segíts meg Mária, Oltalmad alá futunk stb) a gyerekek már nem tanulják, mert a hitoktató sem tudja. A felnőttek meg elfelejtették. Magyarul, a helyzet nem csak itt, de az egész fejér megyében szánalmas és elborzasztó, ha arra gondolok, hogy gyerekként a kommunista világban tolongtunk ministrálni a budai ferenceseknél és a templom minden litánián is tele volt. Ez CSAK A PAPOKON MÚLIK. MINTHA SZÁNDÉKOSAN LEÉPÍTENÉK A HÍVEIKET...


Hozzászóló: Borz Membrok @ 04 Nov 2007 08:27 pm
Stoffán Uram. Az utolsó mondatodon van a lényeg. Valóban szándékosan építik le. Ezt nekem meg is mondta egy fiatal, a halálból visszajött plébános. Ha az beszél így, aki a halálból jött vissza, képzelheted, milyen a többi. Fos. Fejér megye különösan kaksi helyzetű. folyt.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 04 Nov 2007 08:28 pm
Ismerem. Most készülök ott visszatérni őseim földjére, abba a faluba, ahol a templomot a dédapám építtette és néhány színes üvegablak őrzi még családunk nevét. Amikor az idén az illetékes papnál a családi kripta állapota felől érdeklődtem telefonon, egyszerűen letegezett és közölte, a kriptát már sokszor kirabolták, szerinte ott már nincs semmi és különben is, néhány ősömet átvitték a templomnba. Mikor azt kérdeztem, erre ki adott engedélyt, csodálkozott és nem tudta a választ. A temető is egyházi gondozásban van különben. Most nem tudom, kik nyugosznak a templomi sírboltban és kik a temetőben. Névtáblát ugyanis nem tettek a templomi kripta bejáratára.
Hát így állunk. Historia Domust nem vezetnek legalább 30 éve, semminek nincs nyoma. Mikor a kriptába akartam virágot vinni, két hétig kerestem azt a személyt telefonon, aki végül hajlandó volt kinyitni a bepókhálósodott templomajtót. Először ott járván azt hittem, nem is működik már a templom. Pedig igen, de csak hetente egyszer úgy, ahogy nálatok. Így áll ma Szent István országa és hite. Talán ideje lenne az egyházban kijelölni a ,,kereszténység felvétele áldozatainak " emléknapját és e napon mindig minden templomban erre a célra misét celebrálni és imádkozni a sok ártatlanul legyilkolt és egyistenhívő őseinkért. Akkor tán megbocsátana Isten első nagy királyunknak és egy kicsit lenézne ránk is.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 04 Nov 2007 09:51 pm
Nos a mi templomunkat anyai ősőm, Steiner Fülöp megyéspüspök szentelte föl 1897. július 29-én. És kapaszkodj meg: Édesapámék a Kassa melletti Miszlókáról származnak, s amikor a templom renitens módon való aljas tatarozását megkezdtük, egy falubeli (én kilenc éve lakom itt, ő húsz) kőműves mester, Szladki Ferenc ingyen vállalta a kivitelezést. Az emberek maguktól jöttek segédkezni. De nem ez a lényeg. A miszlókai katolikus templomot a Histori Domus szerint (amit ott láttam) egy bizonyos Frantisek Sladi és egy Georgius Schtophan építették 1740 körül. Én ezért kardoskodom - mert ezek a dolgok nem véletlenek. Ideköltözésem előtt azt sem tudtam, hogy létezik Besnyő...


Hozzászóló: Schmidt Judit @ 04 Nov 2007 10:27 pm
Sajnálom, hogy az Urak csak a tegnap egyházát látják, pedig születőben van a holnap egyháza. Valóban a tegnap egyháza haldoklik. "A világ szomorú a világ sötét, ördög borította reá köntösét". Érdekes ez a depresszió, amit árasztanak ezek az Önök írásai, mintha mindenkit magával akarna rántani. Ilyen a sötétség természete. ( A depresszióra, nem Önökre értendő..) Feketelyuk magány.
Ahol én élek ott nincsen így. Tele a templom. Az emberek, mint a rovarok alkonyatkor beleájulnak abba a fénybe , amit itt látnak. Sok az új megtérő. Szeretet a hívek között, és mennyi, de mennyi gyerek. Átlagos a négygyerekes család. Véletlen talán? Persze a pap a Fény embere. A hívek naponta imádkoznak kis közösségeikkel is a papért. Mielőtt ide helyezték volna, mert itt sem ez a rózsás helyzet volt addig, sokat imádkoztunk Kiimádkoztuk a változást. Dícsőség és hála az Úrnak ezért. Tehát, mivel az Úr megígérte, hogy Senkitől nem tagadja meg a Szentlelket aki kéri, a megoldás egyszerű. Csak hát, vhogy ez a hit dolog nem akar működni kis hazánkban. A keresztények között sem. "Zsidóknak botrány, görögöknek oktalanság", de nekünk, akik hiszünk Benne: az Élet. Ne a sötétséget terjesszük a hálón, hanem a fényt. Úgy ahogyan azt Bégány úrék pl. a böjttel teszik. A cinizmust pedig dobjuk a gyehenna soha ki nem alvó tüzére. Szeretettel: S. Judit.


Hozzászóló: boszi @ 04 Nov 2007 10:27 pm
Nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz tapasztalataik vannak. Nekem csak jók. Hallomásból is csak jók.
Olyanról tudok, hogy a papok túlterheltek, mert kevesebben vannak, és több falut is el kell látni, zsinórban vannak a misék egymás után, temetések, keresztelők.
A civil segítők, hitoktatók, nem láthatnak el minden feladatot.
Nagyon sajnálom, és szomorúan olvasgatom, amit írnak.
Hozzászóló: stoffán @ 04 Nov 2007 11:47 pm
Hallomásból (a püspökségről idejutott információból) tudom, hogy Spányi Püspök Úr akart is tenni ennek az áldatlan helyzetnek a megszüntetéséért, ám amikor el akarta helyezni ezt a papot, akkor az megfenyegette a püspököt, hogy elhelyezése esetén nyugdíjba megy. De pap nincs, így a rossz is jobb, mint a semmi... Itt egyetlen hitoktató van, de neki rengeteg a dolga, mert több faluban végzi lelkiismeretesen a munkáját. Lennének mások is, akik segítenének, de a pap ezt nem engedi, mert mint mondotta: - oda akarnak kerülni ahol ő van. Ám, ez hülyeség, mert családos emberek ajánlották fel a segítségüket. Az egyik ilyen rendszeresen hittanórákat tartott akkor negyven gyereknek, s még roráté helyett közös imát is az Adventben reggel hatkor, de vezetésével elmondták a havi litániákat. A pap lefújta a dolgot... hát ennyit arról, miért is pesszimista itt a falu egyházi téren.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 05 Nov 2007 09:11 am
Stoffán Uram! A papotok hol lakik? Hátha ismerős nekem az ebfajzatja.

Spányi Püspök úr egy rendkívüli ember. Értelmes, egyszerűen él és ami még nagyobb dolog, jóindulatú és segítőkész. Ő pl. igazi szolga a szó nemes értelmében. A kevés kivételbe tartozik.

Kedves Judit! Hol, merre látja kiskegyed a jövő egyházát? Az, hogy maguk a faluban jól vannak, az nem sokat jelent ám. Új egyház csak akkor lesz, ha a kereszténység dagadó vitorlái mögül végre valahára lekötik az ószövetség korhadó bárkáját. Ennek azonban semmi jele. Helyette belerokkanunk a mindenféle régi zsidók hányódásaiba.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Stoffán @ 05 Nov 2007 09:23 am
Pusztaszabolcson....
Hozzászóló: Schmidt Judit @ 05 Nov 2007 02:17 pm
Kedves Borz úr! Aludjon még rá egyet mielőtt markhionos lesz...Szekták jöttek- mentek, az egyház 2000 éve viszont elég impozáns. A jövő egyháza szerintem a kevesek egyháza lesz, mint ahogy kezdetben is a kevesek egyháza volt, és hiába volt nagy az egyház akkor is csak kevesen voltak igaz keresztények. (persze lehet, hogy többen mint ma)(lsd. Kierkegaard műveit). A keresztény-lét ugyanis csak szabad döntés alapján születhet. A keresztény nagykorúság pedig azt jelenti, hogy nem hagyunk mindent a papokra, hanem pl. közösséget építhetünk nélküle is, bár biztos nagyon nehéz elkezdeni. A mi papunk azt mondta erre, hogy ha egy pap rossz, akkor "jóvá kell szeretni". A Jó Pásztorban kell bízni, nem a jó papban.


Hozzászóló: Schmidt Judit @ 05 Nov 2007 02:18 pm
Emellett én is hiszek az ökumenében és szívesen olvasom mások gondolatait ill. nekem is van véleményem erről-arról, de sosem hagynám ott- a vélt gondolati szabadság miatt- az Oltáriszentséget, az Egyházat. Szerintem az ószövetségi "probléma" csak abból fakad, hogy arra, csak mint a zsidók történetére tekintünk, pedig az egy szakrális szöveg is, rengeteg analógiával. Benne van az emberiség szellemi fejlődése és annak buktatói is. Persze, hogy más szent iratokban is lehet találni a kinyilatkoztatásból, de talán a zsidó hitnél jutott el, a kereszténység előtti ember, a leginkább a személyes Istenig, személyes hitig. Márpedig a keresztény vallás Istene az végtelen de egyben személyes Isten is. Ez persze csak az én félművelt okoskodásom, merítve pl. Mircea Eliade könyveiből. Elnézést ha eltértem egy kissé a témától. Testvéri szeretettel: S. Judit.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 05 Nov 2007 03:16 pm
Stoffán Uram! Akkor Baltási Nándorról van szó. Igazi jellemtelen szar ember. Hazudik, lop és csal. És mindemellett valami állati nagy entellektüelnek képzeli magát. Elbaszott élete miatt az egész környezetét teszi minduntalan felelőssé. Karóba kell húzni.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Bégány Attila @ 05 Nov 2007 06:40 pm
Borz úrral értek egyet. Nem lesz keresztény megújulás, amíg az ószövetség súlya is nyomaszt bennünket. Hozzáteszem, nem lesz tisztánlátásunk sem a világban addig. De nem árt tudni az inkvizició nem Gallilei félék ellen jött létre, hanem azok ellen akik így gondolkodtak a XII. században (katarok, albigensek, bogumilok)(Lásd még Markion Csoport rovatát).
És kik a mai kor inkvizítorai?


Hozzászóló: Borz Membrok @ 05 Nov 2007 07:03 pm
Bégány Uram!
A régi és a mai inkvizítorok között egyetlen apró különbség van. Régen papnak kellett hozzá lenni, ma nem feltétlenül, sőt. Ma már a háttérhatalom fennmaradása függ ettől a kérdéstől, és az elsősorban nem a papság érdeke.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Borz Membrok @ 05 Nov 2007 07:05 pm
Schmidt néni!
lelkem, az ökumené úgy hülyeség, ahogy van.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 05 Nov 2007 08:45 pm
Borz Uram! Telitalálat! Jár a három pont. Ráhibáztál. De te honnan ismered ezt a "pap"-ot?
Egyébként az én véleményem az, hogy az egyház a II. Vatikáni Zsinatnak köszönheti azt a helyzetet, amibe most került. Az ökumené pedig csak egy álságos és megjátszott színielőadás...
Hozzászóló: stoffán @ 05 Nov 2007 08:48 pm
Baltásira visszatérve, ő egy szánalmas ember. Megírtam már miket csinált, de mindíg új és új dolog jut az eszembe. Már le sem írom, hacsak nem egy könyvben egyszer. a jellemzésed róla tökéletes.


Hozzászóló: Bégfány Attila @ 05 Nov 2007 09:40 pm
Kedves Borz ! Manapság már egy nénit sem nénizünk le. Judittal - aki fiatalasszony - már másodszor teszi. És ő nem engedi meg magának, hogy sértő módon visszaválaszoljon.


Hozzászóló: Schmidt Judit @ 05 Nov 2007 10:54 pm
Keves Bégány Attila! Igazán szórakoztató a Borz úr, és egyáltalán nem zavar bárhogy is szólítanak így a virtuális térben, de azért köszönöm lovagias gesztusát. Inkább azt mondja meg nekem, mert rájöttem, hogy ismeretem hiátusokkal teli: Önök (a Markion csoport) most az egyházon belül vagy kívül vannak? Azt tudom, hogy Bulányi atya végül "megúszta" és nem közösítették ki. Köszönettel: S. Judit.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 06 Nov 2007 08:56 am
Bulányi jó fej. Nem véletlenül csezstette egy életen át a sok jákobfi.
Magam is űgy vagyok, hogy gyakorta közelebb kerülök Istenhez, ha otthon maradok és olvasok valami felemelőt és igazat, mintha a papok műveletlen és egysíkú károgását hallgatnám a templomban. A gyónás meg egy baromság. ha valamibe, hát abba fog belépusztulni a római egyház. A régi kor embere se fogadta el, csak akkor megsütötték érte. A mai kor embere pedig egyszerűen leszarja és anélkül megy áldozni. Kb. a mívelt Európa kétharmada. Fő is papok feje, mit lehetne csinálni. megsúgom: semmit se.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 09:48 am
Ami manapság kiderült a papokról, hát az a gyónás dologban engem is igen megtántorított. Ami pedig a paopkat illeti? Régen az öreg ferencesek tudtak olyan lelkigyakorlatokat tartani (PL: Beney György)hogy az egy évig elég volt arra, hogy az ember táplálkozzék belőle. Ma? Azt hallgassam, aki maga is az egyház ellen tesz minden lélegzetvételével? Aki bomlaszt és gyűlölködik? Ő beszél szeretetről Jézusról? Na ne!


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 09:50 am
Bulányit meg ne bántsa senki. Ő világosan látja és érti mirőlk van szó. Ő Jézust követi semmi mást! És maga Ratzinger uram oldotta föl a kommunista és szabadkőműves vádak alól. Egyébként pedig Mindszenty utasítására kezdte szervezni a Bokor közösségeket, hogy pont ettől a mai kárhozatra ítélt eszmerendszertől megmentse az igazi Egyházat!


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 09:55 am
Tudjátok, a szegénység, a krisztusi alázat egyházában, amikor egy püspök kijön misézni és csak a ruhája több millió forintot ér, hát ... ez sem Jézus követése. Pap barátom nagyon jól érzi magát amikor idejön hozzánk és az asztalt körülüljük és úgy hallgatjuk a szentmisét. Ő civilben egy szál stólával... Hát ez az igazi egyházi közösség. Persze hivatalos egyházi megbízatást nem kap... mert ő pasztorál a családoknál, és szegénysége már-már szentferenci...


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 10:00 am
Én mindíg azt mondom, hogy akkor lesz ismét igazi Egyház, amikor majd a népek kiballagnak a dombra és meghallgatják az Igét, eléneklik dicséreteiket, és mindezt örömmel, nem megszokásból teszik. És enni visznek a lelkipásztornak, aki nem hoz magával pénzt, általvedtőt... semmit, csak Isten Igéjét! Mert az arannyal bevont templomok, a mérhetetlen egyházi gazdagság és az osotba nyilakozatok nem Jézust követőkre utalnak. Az csupán gazdasági és politikai szervezet. Ha majd egy püspök szőrcsuhában hirdeti Krisztus tanításait, na akkor! Mint tette Zadravecz István, aki máig főellensége a politikus egyháznak!


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 10:01 am
Ő volt az egyetlen és első, aki azt moindta, hogy az Egyháznak annyija legyen, amennyit a hívek adnak neki. Nem kell állami támogatás, mert az elkötelezetté teszi a klérus vezetőit. Nen is kapott az egyháztól egy vasat sem. maradt szegény ferences barát...


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 10:04 am
Az pedig számomra elfogadhatatlan, hogy a pápa kijelentette,miszerint csak egy egyház létezik, a római. A többi nem egyház. Akkor meginbt egy zsákutca, amit úgy hívnak, hogy ökumené...


Hozzászóló: Borz Membrok @ 06 Nov 2007 12:22 pm
Stoffán Uram, végeredményben igazad van, de azért azt is bé kell lássuk, hogy egy akkora szervezet, mint a római Egyház szükségképpen intézményesül. A szekták is, mihelyt jelentősebben gyarapodik a létszám. Ez elkerülhetetlen, máskülönben nem lehet működtetni. Aztán arról se feledkezzünk el, hogy az Egyház teremtette az európai keresztény kultúrát, amihez pénz kellett. Ez nem baj. A hívőknek sem az a bajuk, hogy az egyház gazdag szellemi, spirituális, kultúrális értelemben. Azt is tudjuk, hogy ehhez pénz is kell. A baj ott van, ahogyan élnek, ill, nem élnek mindezzel. Hogy nem úgy és nem arra használják a javakat, amire illenék. folyt.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 06 Nov 2007 12:23 pm
Pl. több egyházmegyében köztudottan lopnak a püspöki hivatalok környékén dolgozó civilek. Eszméletlen méretű korrupció zajlik, amiről a hívek suttogó propagandában tájékoztatják egymást. És mi a végeredmény? Hogy nem adakozunk ilyen-olyan célokra, mert tudjuk, ki és mikor vesz belőle lakást, autót. Hát ezen kéne változtatni, semmi máson. Lehet gazdagság, pompa, hisz az maga a kultúra. Egy gyönyörű katedrális, egy szép püspöki palota nemzeti kincsünk is. A berendezések, műalkotások szintúgy. Ezeket karban is kell tartani. Az egyházmegyék intézményeinek működtetéséhez apparátus kell. Rendben, tudomásul vesszük. Csak ne lopjanak és a lelkünkre is figyeljenek. Törődjenek velünk. Legyenek egyenesek és nyíltak. Segítőkészek és valóban alázatosak. Ennyi lenne a szerény kérésem papjainkhoz.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 06 Nov 2007 01:06 pm
Most mesélte egy barátom, hogy a mi papunk azt mondta: azért nem tudnak a templomunkhoz hozzányúlni, kijavítani a teljesen beázott és tovább ázó tetőt, mert nincs rá pénz, ugyanis a Generali nem fizeti ki a küölső rombolást, csak a betörést. Szép? Hát hol az a sok pénz, amivel nemzeti értéket lehet menteni? Vagy mágis fizetett csak autó és lakás lett belőle? Na nekem itt a problémám. Ha másnak nem, a püspökségnek azonnal juttatnia kellene egy templom pusztulását megakadályozandó - PÉNZT!
Nincsene arányban a dolgok. Csíkszeredán sokáig egy fészerben tartották a misét... méges tele volt!


Hozzászóló: Borz Membrok @ 06 Nov 2007 02:35 pm
Mondtam Uram, hogy a papotok egy igazi szarzsák.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Borz Membrok @ 06 Nov 2007 04:45 pm
Bégány Uram! Mifelénk itt a völgyben, ahol most a köd és pára jellegzetes illata keveredik a ropogó tüzelő és birkaszag illatával minden nő vagy néni vagy menyecske. Ahogyan minden férfi bácsi vagy fiatalúr. A mi pap bácsink gazdasszonya, aki 35 körüli pedig a Márika néni.
A szokás nagy úr ám! Budapesten biztosan kikacagnának, ha a Győzike Beáját menyecskének mondanám.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Bégány Attila @ 06 Nov 2007 08:14 pm
Mivel Borz és Stoffán urak az egyházkritikába vetették magukat Judittal együtt rám vár az egyház védelmének feladata. Szóval A Piliscsabai Egyetemre és a Ward Mária Gimnáziumba egy új fiatal pap került, akiért rajonganak a fiatalok az én legnagyobb(15 éves) gyerekem is. Bár csak mindenhol ilyen lenne.
Kedves Judit mi a Markion Csoportban eretnekek vagyunk. Egyházon belül érzem magam a pl. a katolikus karizmatikusok között vagy a pl. Cseri Kálmán Torockó téri református gyülekezetében is. Kívül érzem magam az egyházon amikor az ószövetségi szövegeket hallom olvasni és magyarázni a templomokban.


Hozzászóló: Stoffán György @ 06 Nov 2007 10:42 pm
Attila! Mintha én írtam volna... Hát mi ezek szerint bötűről-bötűre egyetértünk. Szerintem sem Borz uram elől (aki nagyon is benne vagyon ebben a dologban!), sem előlem nem kell védened az Egyházat ezek szerint.... Hol lehet jelentkezni a Markion csoportba? az e-mailemet tudod, kérlek tájékoztass!


Hozzászóló: Borz Membrok @ 07 Nov 2007 09:01 am
Én is csak józsef attilai okból írtam, amit írtam. Persze, hogy benne vagyok Stoffán uram. Mi az hogy, nagyon is! És ismerem az egész veidlingot belülről. svábosan nem dupla vé) Egyébként gondoltam, hogy Judit menyecske valahol a Piliscsabai egyetem és a Ward Mária néni környékén él. Ott van egy-két olyan közösség, ami Judit szerint a jövő. (Tökön, Perbálon, Tinnyén, Piliscsabán)Ismerem a képletet. Szerintem ez sem jövő, legfeljebb visszakanyarodás az ókori helyzethez. Üldözöttek vagyunk, kis csoportokba tömörülünk és megpróbálunk igaznak maradni. Katakomba-szindróma.
Nekem szimpatikusabb a papok által hagyományos vallásosságnak gúnyolt hitgyakorlás. Vasár- és ünnepnapokon templomozás, utána borozgatás vagy pálinkázás (ez vidékfüggő), majd ebéd. Ebéd után szunyókálás, estére plusz két kiló. Ugyanis bármennyire nevetséges, ez maga a hagyomány. Ehhez tartoznak az ünnepekhez kötődő szokások, különféle áldások és díszítések, böjtök és vigadalmak, ételek és italok, viseletek.
Ez így együtt jelenti azt, hogy valaki magyar katolikus, magyar református, stb. És ez így együtt szép és lelket emelő, kultúra teremető és kultúra megtartó. Ezzel szemben kis csoportban elemezni x pápa legújabb punciklikáját vagy valamely ószövetségi próféta nagy szakállából kihullott szőrszál jelentőségét eléggé bágyasztónak tűnik.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 07 Nov 2007 12:29 pm
Hát ebben is sok igazság van. Magyarul: délelőtt cirkusz,, majd ebéd, utána pihenés. A lélek meg keresse ott a megnyugvást, ahol akarja... fő a ceremónia, a vígasság. Zágonban es így van... s így Kézdin vagy Zurányban... az Ószövetséget illeően annak a hat pápának a véleményén vagyok, akik kitiltották azt a templomokból. Semmi közünk hozza!


Hozzászóló: Borz Membrok @ 07 Nov 2007 12:42 pm
Stoffán Uram!
Egy kicsit el tetszett bagatellizálni a mondandómat. Fontos a mise vagy istentisztelet. Arra próbáltam rávilágítani, hogy amióta Vajk úr felvetette velünk a kereszténységet, azóta a vallás és a kultúra együtt fejlődött és együtt alakult. Mára a hit és a hagyomány (most itt nem a szenthagyományra gondolok)egybeforrt és egymás támaszai. Erre a legjobb példa valóban Erdély, ez a sokszínű hihetetlenül gazdag ország, ahová ma azért megy a normális anyaországi magyar, hogy lelkileg feltöltődjön.
Nemzeti kultúránk a vallásunkon alapul sé fordítva. Együtt alkot kerek egészet.
És csak akkor emel föl, ha a faluközösségek vigyáznak erre az egységre. A városiaknak nehezebb, mert ott már eleve prostituálódnak a folyamatok. De azért ott is lehet őrizni a lángot. Míly szép a magyar kisvárosok életének leírása Krúdy uram elbeszéléseiben. És milyen szépen megfért egymás mellett évszázadokig a templom és a kupi. Mégse ment tönkre a társadalom, mert mindig volt egy határ. Nem, a társadalmunk azóta megy tönkre, amióta nemes emberek kevésbé tudnak beleszólni nemzetünk életének alakításába. És ez nagyjából a Ferenc József féle monarchia liberális bevándorláspolitikája óta van így. Mert vannak, akik épp a határokat nem kedvelik. Sem térben, sem lélekben.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Schmidt Judit @ 07 Nov 2007 02:35 pm
Kedves Bor úr! Pont úgy beszél, mint az Uram! ( a maga kedvéért nem férjemet írtam) Vele is sokat beszélgetünk (vitatkozunk) erről, a pohár borocska és a tábortűz mellett. Szép, szép amiről maguk beszélnek, de elmúlt. Ezt ma nálunk már nincs is, aki áthagyományozná, mint ahogy lassan sajnos falvaink sincsenek, merthogy elnéptelenednek. Más időket élünk, "nagykorú" keresztényekre van szükség. Egyébként csoportjainkban nem a "szent köldöknézést" folytatjuk, hanem pl. komatálat hordozunk egymásnak és igen-igen vígan vagyunk. A kismamacsoportunkban először imádkozunk (többek között a Hazáért) később bezsélgetünk, de nem a férjeinkről pletykálkodunk. Egyébként meg jó, hogy ennyifélék vagyunk. A markionosok pedig jöjjenek, és tatarozzák velünk együtt kissé öregecskedő egyházunkat! Üdv: S.Judit.

Hozzászólások

Hozzászóló: Borz Membrok @ 07 Nov 2007 02:45 pm
Judit menyecske!
Komatál? Ez a kifejezés engem emlékeztet egy másik tálra. A szédertálra.
Nem egyszerűbb, ha mindenki megeszi a magáét? Mellesleg jut eszembe, a gyurcsány falujárásra indult. Küldenék én neki vitézeimmel egy komatálat olyan mérges gombával, hogy még a ruhája is kifakul tőle. Mire kihámozzák belőle a manuszt, már csak csontnélküli anyag, mert ez a mifelénk szedhető gomba az élő szervezetből fél pillanat alatt kiold minden calciumot.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Borz Membrok @ 07 Nov 2007 02:56 pm
Judit menyecske!
Komatál? Ez emgem erőst emlékeztet egy másik tálra, a szédertálra.

Jut eszembe, most hogy a gyurcsány falujárásra indult, küldök én neki vitézeimmel egy komatálat, amin olyan gomba is lesz, ami csak erre mifelénk, a völgyben tenyészik. Aki megeszi, még a ruhája is kifakul. Mire kivetkőztetik belőle a manuszt, addigra már csak egy csontnélküli lifegő cafat maradt belőle. Zseniális gombánk ugyanis egy pillanat alatt kioldja az élő szervezetből a calciumot és marad a zsír, ami lötyög a bőrben. Egy hátránya van, így már nem lehet karóba húzni. De hát valamit valamiért.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Borz Membrok @ 07 Nov 2007 02:57 pm
Valamiért kétszer ment le. kérem a webest, az elsőt törölje.
köszönettel Borzi


Hozzászóló: stoffán @ 07 Nov 2007 06:52 pm
Értem én Nagyméltóságú Fővezérem Kegyelmed mondókáját, és egyet es értek vele. Csak a magam frusztráltsága okán szűkítém le ily álságosra azt. Mert olyan vármegyében és olyan faluban élek, ahol semmi sem számít. Ha jön a pispek, megteélik a templom, de csak azért, hogy aki ott vagyon, az ingyen zabálhasson őexcellenciája mellett. A szegény öregasszonyt, aki egy életen keresztül a templom környékén dolgozott lelkesen, azt pefelejték meghíni. De aholt csak a pispeklátogatás számit, és sem nem az ünnep, sem nem a templom, ott bíz'a Kegyelmed sem a kulturáról értekeznék. S ahol még a pap es olyna, mint aminek Kelmed igen nagy alapossággal jellemzé, hát ott a helyzet még gyalázatosabb. Amikor itt a pispek, akkor az Isten-káromlók ez ott zabálnak, s mikoron elmegy innet, még e templomfedelet es lelopják, s nem hozzák rendbe hadd ázzék.... Én a magam lelkében ünnepelem Isten minden szent napját, s már rosszul is esnék, ha ezen egymást gyalázó közösségben kéne eltöltenem ama húsz percet, amit a pap ránk szentel vasárnaponként. Hát még az igeliturgia.... 15 perc.


Hozzászóló: stoffán @ 07 Nov 2007 06:54 pm
Kied Borz Uram értelmesen elmondá amit akart, s én úgy es fogám föl, csak ahol már sem ünnep, sem templom, sem komatál nincs, s a Kegyelmed szrént vala jellemzése az egyházfinek teljes valóság, hát ottan Kied se beszélne kultura-hordozóásról ebbéli tekintetében a dolgoknak.


Hozzászóló: stoffán @ 07 Nov 2007 06:57 pm
Igaz, ám Kied Borz Uram adjon hálát a Teremtőnek, hogy legalább papja vagyon. Mert itt ugyan vagyon, de minek, amikor sem ő, sem az innep, sem a komatál nem az igazi.... s hát még egyéb...


Hozzászóló: stoffán @ 07 Nov 2007 06:58 pm
Háromszor írám le ugyanazt, mert nem vevém észre, hogy Kietek másik oldalra delegálták a szófosásomat. Hát kettőt Bégány Uram törölj kérlek. Az hosszadalmasat ha meghagyád hálás levék....


Hozzászóló: boszi @ 07 Nov 2007 10:48 pm
Üdvözlöm Önöket! Szeretnék valamit kérdezni......
....ha még szóbaállnak velem.
Igen súlyos egyházkritikákat írtak, számomra elég döbbeneteseket.
Hogyan gondolják az egyház megújulását? Szigorúbb ellenőrzését az egyházközségeknek, papoknak, vagy az egész egyházi intézményt változtatnák meg?
A másik pedig, nem gondolják-e, hogy a mai világban, ebben a liberálisnak nevezett hagyományrombolásban, elég nagy támadási felületet adnak a Szadesz híveinek, akik valószínüleg kitörő örömmel olvassák az egyházkritikákat.

Borz Úr! Kérem, hogy ne vegye támadásnak a kérdéseimet, csak az aggodalom szól belőlem, annak ellenére, hogy magam se vagyok a helyzet magaslatán, ha a vallási szokások, hagyományok betartásáról van szó.Hozzászóló: stoffán @ 07 Nov 2007 11:34 pm
Na, ha már bírálunk, akkor elmondom a véleményemet erről is: Az egyház sokkal jobban és nagyobb mértékben tegye a világiak vállára is a felelősséget. Ne írtózzon egy pap attól, ha egy világi jobban teszi a dolgát, mint ő. Köszönje meg és hassználja a lehetőséget. Belátom, hogy egy papnak akinek sok filiája van, nem ér rá mindenre, de akkor ne zárja be a templomot, ne csináljon belőle kisvállalkozást néhány önjelölt egyházközségi tanácstagnak, hanem igenis nyissa meg, hagyja, hogy az emberek odamehessenek imádkozni, és litániát, szentségimádást tartani. Nem lenne nehéz egy kis életet vinni a templomokba és még a fiatalokat sem kel leírni, mert volna azrra is lehetőség és elképzelés, hogy disco helyett értékes szórakozásban legyen része az ifjúságnak. De ma minden hülye, aki máshova nem jó elvégzi a hitoktatóit és utána ő a kiskirály, és közben a pedagógiai tudása miatt a gyerekek menekülnek a hittanórákról. A halászoklnak sem volt Pázmány diplomájuk és már 2000 éves az egyház. Tessék belátni, hogy Isten választ, nem a püspök vagy a pap.... ennyi a véleményem a megújulásról. Nem kellenek ide konferenciák... hit kell és odaadás semmi más!


Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Nov 2007 08:30 am
A Stoffán bácsinak igaza van. Én pl. számos alkalommal tapasztaltam, hogy amikor a civilek komolyan akarták venni azt, hogy nekik is tenni kell valamit, a pap rögtön lecsapott és akadályozott, ahol csak tudott. Kis dolgokban még inkább. Én pl. egyszer megcsináltam a templomunk hátsó kis ablakát bukóra, hogy a tavaszi nedves időszakokban is lehessen szellőztetni. Fémhálóval is elláttam a madarak miatt. Korábban ezt egyeztettem a pappal. Két nappal a munka után a pap lehegeszttette és ismét lehetett törölni a vizet a székekről, padokról és persze a missalékról is. Fiatal, 30 éves volt a pap, tehát nem eszement vénemberről volt szó. folyt.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Nov 2007 08:31 am
Megújulás? A legnagyobb gond a papnevelés. Kontraszelektált fiatalok kerülnek be ló nincs jó a szamár is alapon. Nagy részük eleve csak egy biztos és jó színvonalú megélhetést lát benne, ezért választja. Regélhetnék arról, hogy mi megy egyes szemináriumokban. Ezek éppen olyan 18-20 éves srácok, mint bárki más. Csajoznak, piálnak, nyaranta buliznak otthon. Aztán felszentelik őket és első dolguk békottlani egy teljesen felújított plébániára, ahol fenekük alá teszik a jó autót és kap vagy 5 falut. Csak a temetésekből röhögve megél, hát még a többi. Minden faluban annyi szeretője akad, amennyit nem restell és él, mint Marci Hevesen. Nyaranta elmegy szabadságra úgy egy hónapra, lehetőleg a barátnőjével a tengerpartok valamelyikére. És amikor hazajön, prédikál a templomban erkölcsről, kitartásról, alázatról és a sok nehézség elviselésének lelket erősítő voltáról. Miközben neki magának fingja sincsen arról, mi az, hogy megélhetés, gázszámla, gyereknek ruha, iskolaszerek, jobb minőségű élelem, esetleg néha egy kis nyaralás a gyerek miatt.
És még jó, ha nője van és nem buzi.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 08 Nov 2007 10:02 am
Borz Uram! Sajnos ez így van! Minden szava igaz, még akkor is, ha egyesek műfelháborodnak is. És a kép nem jobb sehol. Mert az a generáció már kihalt, amelyik képes volt Budáról gyalog elmenni Tárnokra, téli sötét hajnalon, hogy tíz órakor misézhessen. Mint írtam és a hitoktatói kurzusok miatt is elégedetlen vagyok, mert képzelje el Kegyelmed, ha papnak is kontraszelektált pszichopata, buzi, abberált (persze ez nem általánosítás) bekerül, hisz nincs más és a pap kell, akkor a hitoktatóira minden hülye felvételt nyer, ha van érettségije. Tudok egy jó példát: amikor a hitoktatónő azt mondja, hogy "és amikor a Jézuska megteremtette a világot" - brávó. Az unokaöcsém Budapesten hahotázva ment haza a hittanról... Csak egy dolgon ámulok: régen azt mondták, hogy a pispek mindenről tud. Ma süket és vak pispekek irányítjáűk az egyházmegyéket, vagy észre sem akarják venni ami történik? Hogy a vén kántort (Kegyelmed tudja kiről beszélek) átverhette a papunk, hát hagyján, mert a vén kántor még egy plebániát sem vezetett soha életében, meg nem is ő hanem a "Gertner" úr vezette az egyházmegyét... De ma? Ma miért nem áldja meg a pispek a nép által felújított templomot? Mert a pap hazudott neki, mint a vízfolyás, és tán papírokkal bizonyította, hogy ő bíz'a állami pénzből....


Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Nov 2007 11:15 am
Hát igen, nagy kérdés, hogy az ,,új" püspök mit és miért tesz ill. nem tesz. Én már nem lepődök semmin az egyházzal kapcsolatban. Egész egyszerűen tudomásul veszem, hogy ilyen lett. Változtatni nem tudok rajta, hát tartom a 3 lépés távolságot. Gyónni nem járok vagy 20 éve és nem is hiányzik. A nagyszüleim és a dédszüleim, valamint a többi ősöm valószínűleg forog a sírjában, mert nagy katolikus család az enyém. Nem a papoktól függ az én kárhozatom vagy idvezülésem, ezt ma már világosan látom, hiszem és vallom.
Ami a hitoktatókat illeti, hát az biza borzasztó helyzet. De ami a legmeddöbbentőbb, hogy a pap arra hivatkozva utasítja el a hitoktatást, hogy nincs ideje. De akkor mit csinál egész nap egy átlagos falusi pap, akinek falvaiban évente van összesen max. 2 esküvű? A kereszteléseket mindig a misékhez csatolva oldják meg. A temetés az egyetlen, ami külön akció, amiért külön oda kell menni valamelyik helyszínre. Mit csinál egész nap? Ezt a kérdést sokan felteszik. Nekem vannak infoim, de inkább nem írom le ide.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: stoffán @ 08 Nov 2007 06:02 pm
Hát igen! Egyszer a Szent gellért plébánia főnöke (nem a mostani) azt mondta, hogy az a baja a papoknak manapság, miszerint a plébániákon nap közben csak az ördög nem alszik....


Hozzászóló: boszi @ 08 Nov 2007 08:59 pm
Stoffán Úr, nem műfelháborodás. Ennyi egyházkritikát ritkán olvas fehér ember egy helyen. Nekem nincs olyan belelátásom, mint Önöknek, katolikus gyülekezetnek se vagyok a tagja, de amikről hallomásból tudok, az csupa pozitívum. Olyan helyek is vannak, ahol aktív közösségi élet van, rendszeresen összejárnak szép számmal, előadókat hívnak, gyerekek nyaralását szervezik, én bízom benne, hogy inkább ez az általános.
Ne gondolja, hogy aki nem szorgalmas templombajáró, az csak műfelháborodásra képes. Kereszténynek lenni nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy betartok minden ceremóniát, ami évszázadok alatt kialakult.
Abban se igazán hiszek, hogy a fiatalok csak a biztos, jó megélhetésért mennek papnak, sőt inkább kizárt dolognak látszik. Akinek ez a célja, az talál magának világi foglalkozást is. Azt írták, hogy Isten választ. Amelyik fiatal vállalja, hogy pap lesz, kell hogy legyen hivatástudata és mély hite.


Hozzászóló: stoffán györgy @ 09 Nov 2007 01:07 am
Kedves Boszi! Épp azon mérgelődöm, hogy aki mint civil ezt meg is tudná valósítani egy egyházi közösségben, azt a pap - Borz Uram is írta - azonnal "likvidálja". Persze, hogy vannak remek közösségek... épp ez a bánatom, hogy itt, ezen a környéken, ami amúgy is kommunista, a pap sem törődik a dolgokkal. Nem leírtam a példát? Júniustól máig háromszor loptak meglehetősen sok rezet a templom oldalhajójának tetejéről, így az június óta ázik! Én magam ajánlottam fel mindjárt az első cigányjáráskor, hogy veszek csrepet, a kőműves barátom meg ingyen kijavítja a tetőt. A PAPNAK NEM KELLETT! MAGYARUL, A PAP ÉPPEN ÚGY ROMBOLJA A KÖZVAGYONT, MINT AZ ÁLLAM... Mert a templom nem a papé és az egyházközségi tanácsé, hanem a népé! A gróf 1897-ben a népnek építtette hitvesével, nem a mindenkori papnak! Hát ez a baj, hogy efféle megtörténhet ma is úgy, hogy a püspökség sem foglalkozik vele... Pedig a mi ppüspökünk a Rózsák terei templomot tataroztatta, tehát tudja, hogy mit jelent, ha egy templom rossz állapotban van. És nem hiszem, hogy nem jutott el ennek a papi barbarizmusnak a híre hozzá. Én nem levelezek a püspökkel, mert bizonyára a mundér becsülete többet érne neki is, mint egy szaros civil mondanivalója.


Hozzászóló: stoffán györgy @ 09 Nov 2007 01:09 am
Egyszer itt volt nálam egy ismerősöm, aki szintén pap, és azt mondta: - amíg ez a papotok, addig itt nem lesz sem egyházi élet, sem hit, sem közösség. Mert ez a pap tele van gyűlölettel Isten, saját maga és a világ iránt...


Hozzászóló: Borz Membrok @ 09 Nov 2007 08:57 am
Így van! Baltási Nándor egy rakás szar. Hazudós, jellemtelen, öntelt, félművelt, irígy és rosszindulatú.
Borz


Hozzászóló: boszi @ 10 Nov 2007 12:27 am
Stoffán Úr, visszavonulót fújok. :-)

Egyébként a "rézművesség" miatt nem is tudom, kikre haragudjak. A cigányok élnek a lehetőséggel, hogy van, ahol el tudják adni a szobrokat, egyebeket. Az átvevőhelyeket kellene jobban ellenőrizni. Azt hiszem a Jobbiknak volt olyan kezdeményezése, hogy vissza kéne állítani, hogy a felvevőhelyek állami kézben legyenek, addig nem szűnik meg a pár ezer forintos haszonért a sok százezres károkozás.
Hozzászóló: stoffán györgy @ 10 Nov 2007 09:35 am
Állami kézben? Hát a Veres elvtárs nem ugyanezt csinálta? Ne nevettessen a naccsága! Ma az állam a legnagyobb rabló, és ha tudnák még a templomok tégláit is dobra vernék.... Meg aztán elkerülte negybecsű figyelmét a naccságos asszonynak az is, hogy a pap már június óta nem is akar foglalkozni ezzel, a biztosító nem fizet állítólag, bár ezt nehéz elhinni!), szóval a visszavonulót ne most fújja a naccsága, illetve ne nekünk. Nincs szükség olyan egyházközségekre, akik nem tudnak tejelni. És tíz idős, meg néhány gerek nem tud tejelni. Ezért nem fontos a besnyői egyházközség.... De miért nem tud tejelni? Mert nincs összefogva, nincs közösségi élet, mint volt 1999-2000 között, amikor a pap Dél-Amerikában volt és egy ci
vil fogta össze a negyven hittanost, azok szüleit... Na akkor nem kétezer jött össze egy misén, hanem harminc-negyven. Mégse kellett. Itt a pap mint Borz Uram írta, olyan amilyen.... És megszűnőben van egy értékes közösség, mert ma már a az egyházközségi tanács sem áll szóba a pappal az elnökasszonyon kívül... Ennyi. Isten kezében vagyunk! Mert a püspök is magára hagyta ezt a kis falut azzal, hogy engedett a pap zsarolásának, miszerint inkább nyugdíjba megy, ha el akarja helyezni. Nem helyezte....Hozzászóló: boszi @ 10 Nov 2007 12:18 pm
Stoffán Úr, nem értett meg. Saját magamnak fújtam visszavonulót, mert látom, hogy nagyot tévedtem. A jószándékukhoz kétség sem fér. ( Asszem már bármit írok, mindig gyanakodni fognak, ahogy betörtem ide, sajnos már nem tudom visszacsinálni. )
Legyen szíves, ne gúnyolódjon, nem vagyok naccsága. Egyébként Fidesz tag se, csak egy szimpla magánember.

De Veres elvtárs pont ezt csinálta, de a tolvajokat nem lehet "megfogni", amíg van átvevő támogatójuk, és ennek kiépített rendszere. Máshogy nem látom ennek a megoldását, csak úgy, ha az átvevő helyeket ellenőrzik valahogy.Hozzászóló: stoffán györgy @ 10 Nov 2007 02:50 pm
Kedves Boszi! Nem gúnyból írtam, csak amúgy Borzosan. Magának se fújjon visszavonulót, mert Önre is szükség van ahhoz, az Egyház valóban az legyen, aminek lennie kell.
Vígasztaló persze, hogy egyszer Páll Antal barátom, volt zágoni plebános és volt Román püspökkari konferencia főtitkár azt mondta, amikor ezekről a dolgokról beszéltünk: - Ne aggódj, mert az egyházat kétezer éve nem sikerült a papoknak tönkre tennie, pedig mindent megtettek ennek az árdekében... ezután sem fog sikerülni nekik... (A naccsasszonyozásért elnézést kérve kézcsókkal)

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.